งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาหารจีนแบ่งออกเป็น 8 ประเภท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาหารจีนแบ่งออกเป็น 8 ประเภท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาหารจีนแบ่งออกเป็น 8 ประเภท

2 อาหารจีนหมายถึงอาหารที่ประกอบขึ้นตามวัฒนธรรมของชาวจีน ซึ่งรวมทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวันและ ฮ่องกง ซึ่งมีหลากหลายชนิดตามแต่ละท้องถิ่น โดยทั่วไปนิยมรับประทานอาหารจานผักและธัญพืชเป็นหลัก นอกจากในราชสำนักที่จะมีอาหารประเภทเนื้อ อาหารที่รู้จักกัน เช่น ก๋วยเตี๋ยว ติ่มซำ หูฉลาม กะเพาะปลาวัฒนธรรมการกินเป็นการกินร่วมกันโดยอุปกรณ์การกินหลัก คือตะเกียบ อาหารจีนจะมีอุปกรณ์การทำหลักๆเพียงสี่อย่างคือ มีด เขียง กะทะก้นกลม และตะหลิวสมัยชุนชิว-จั้นกั๋ว ได้เริ่มมีการแบ่งอาหารจีนเป็น 2 ตระกูลใหญ่ คือ อาหารเมืองเหนือ และอาหารเมืองใต้ กระทั่งต้นราชวงศ์ชิง ได้มีการแบ่งอาหารเป็น 4 ตระกูลใหญ่ ได้แก่

3 อาหารซันตง (鲁菜-หลู่ไช่)
อาหารเจียงซู (苏菜-ซูไช่) อาหารกวางตุ้ง (粤菜-เย่ว์ไช่) อาหารเสฉวน (川菜-ชวนไช่) ปัจจุบันมี 8 ตระกูลใหญ่ โดยเพิ่มดังนี้ อาหารอันฮุย (徽菜-ฮุยไช่) อาหารฮกเกี้ยน (闽菜-หมิ่นไช่) อาหารหูหนัน (湘菜-เซียงไช่) อาหารเจ้อเจียง (浙菜-เจ้อไช่)

4 อาหารกับข้าวซานตง รสชาติ ประกอบด้วยรสชาติเมืองจี่หนานกับภาคตะวันออกมณฑลซานตง ลักษณะพิเศษ รสชาติเข้มข้น ชอบใส่ต้นหอมและหัวกระเทียม กับข้าวที่มีชื่อดัง ปลาหลีฮื้อเปรี้ยวหวาน หอยสังฆ์ผัดซีอิ๊ว

5 กับข้าวเสฉวน รสชาติ มีสองรสชาติด้วยกัน คือ รสชาติเฉิงตูและรสชาติฉงชิ่ง
รสชาติ มีสองรสชาติด้วยกัน คือ รสชาติเฉิงตูและรสชาติฉงชิ่ง ลักษณะพิเศษ รสชาติเข้มข้น เผ็ดมาก กับข้าวที่มีชื่อดัง ผัดชิ้นไก่เผ็ดหวาน ผัดเส้นหมูเผ็ดหวาน ผัดกุ้งเผ็ดหวาน

6 อาหารกับข้าวเจียงซู รสชาติ ได้วิวัฒนาการจากอาหารกับข้าวเมืองหยางโจว ซูโจวและนานกิง ลักษณะพิเศษ ให้ความสำคัญต่อซุบ เก่งในการตุ๋น กับข้าวที่มีชื่อดัง ซุบขาหมู ซุบลูกชิ้นกุ้ง

7 อาหารกับข้าวเจ๋อเจียง
รสชาติ มี 3 รสชาติ คือ รสชาติเมืองหางโจว รสชาติเมืองหนิงโป รสชาติ เมือง สาวซิง อาหารกับข้าวหางโจวมีชื่อดังที่สุด ลักษณะพิเศษ รสชาติจืด ๆ ไม่ชอบใส่ซีอิ๊ว กับข้าวที่มีชื่อดัง   ไก่ขอทาน ปลาเปลี้ยวหวานทะเลสาปซีหู ผัดกุ้งหลงจิ่ง

8 อาหารกับข้าวกวางตุ้ง
รสชาติ มี 3 รสชาติ คือ รสชาติเมืองกวางโจว รสชาติเมืองแต้จิ๋ว รสชาติเมือง ตงเจียง โดยมีอาหารกับข้าวเมืองกวางโจวเป็น ตัวแทน ลักษณะพิเศษ เก่งในการทอดและการตุ๋น มีรสชาติจืด ๆ กรอบ ๆ และหวาน ๆ กับข้าวที่มีชื่อดัง หมูหัน หมูทอดเปรี้ยวหวาน ฟักนึ่งใส่หมูหรือรวมมิตร

9 อาหารกับข้าวหูหนาน รสชาติ รสชาติเผ็ดมากและเผ็ดหลายอย่าง เช่น เผ็ดเปรี้ยว เผ็ดหอม ๆ และเผ็ด เปรี้ยวหวาน กับข้าวที่มีชื่อดัง ฮื้อฉี่ตุ๋นใส่ซีอิ๊ว

10 อาหารกับข้าวฮกเกี้ยน
อาหารกับข้าวฮกเกี้ยน  รสชาติ ได้วิวัฒนาการจากอาหารกับข้าวเมืองฝูโจว ฉวนโจวและเมือง เซี่ยเห มินโดยมีอาหารกับข้าวเมืองฝูโจวเป็นตัวแทน ลักษณะพิเศษ ส่วนใหญเป็นซีฟู๊ต มีซีฟู๊ตเปรี้ยวหวานและเผ็ด เป็นต้น กับข้าวที่มีชื่อดัง ไก่หิมะ ปลาน้ำส้ม ปลาผัดซีอิ๊ว

11 อาหารกับข้าวอันฮุย รสชาติ เป็นรสชาติในภาคใต้มณฑลอันฮุยตามสองฟากฝั่งแม่น้ำแยงซีและ แม่น้ำหวายเหอ ลักษณะพิเศษ ชอบใส่หมูแฮมและน้ำตาลกรวด เก่งในการคุ๋น กับข้าวที่มีชื่อดัง ไก่ย่างฝูลี่จี๊ (ไก่ย่างฝูลี่จี๊ )

12 อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt อาหารจีนแบ่งออกเป็น 8 ประเภท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google