งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาหารจีน อาหารจีนแบ่งออกเป็น 8 ประเภท. อาหารจีนหมายถึงอาหารที่ประกอบขึ้นตาม วัฒนธรรมของชาวจีน ซึ่งรวมทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน และ ฮ่องกง ซึ่งมีหลากหลายชนิดตามแต่ละท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาหารจีน อาหารจีนแบ่งออกเป็น 8 ประเภท. อาหารจีนหมายถึงอาหารที่ประกอบขึ้นตาม วัฒนธรรมของชาวจีน ซึ่งรวมทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน และ ฮ่องกง ซึ่งมีหลากหลายชนิดตามแต่ละท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาหารจีน อาหารจีนแบ่งออกเป็น 8 ประเภท

2 อาหารจีนหมายถึงอาหารที่ประกอบขึ้นตาม วัฒนธรรมของชาวจีน ซึ่งรวมทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน และ ฮ่องกง ซึ่งมีหลากหลายชนิดตามแต่ละท้องถิ่น โดยทั่วไปนิยมรับประทานอาหารจานผักและธัญพืชเป็น หลัก นอกจากในราชสำนักที่จะมีอาหารประเภทเนื้อ อาหาร ที่รู้จักกัน เช่น ก๋วยเตี๋ยว ติ่มซำ หูฉลาม กะเพาะปลา วัฒนธรรมการกินเป็นการกินร่วมกันโดยอุปกรณ์การกินหลัก คือตะเกียบ อาหารจีนจะมีอุปกรณ์การทำหลักๆเพียงสี่อย่างคือ มีด เขียง กะทะก้นกลม และตะหลิวสมัยชุนชิว - จั้นกั๋ว ได้ เริ่มมีการแบ่งอาหารจีนเป็น 2 ตระกูลใหญ่ คือ อาหารเมือง เหนือ และอาหารเมืองใต้ กระทั่งต้นราชวงศ์ชิง ได้มีการ แบ่งอาหารเป็น 4 ตระกูลใหญ่ ได้แก่

3 อาหารซันตง ( 鲁菜 - หลู่ไช่ ) อาหารเจียงซู ( 苏菜 - ซูไช่ ) อาหารกวางตุ้ง ( 粤菜 - เย่ว์ไช่ ) อาหารเสฉวน ( 川菜 - ชวนไช่ ) ปัจจุบันมี 8 ตระกูลใหญ่ โดยเพิ่มดังนี้ อาหารอันฮุย ( 徽菜 - ฮุยไช่ ) อาหารฮกเกี้ยน ( 闽菜 - หมิ่นไช่ ) อาหารหูหนัน ( 湘菜 - เซียงไช่ ) อาหารเจ้อเจียง ( 浙菜 - เจ้อไช่ )

4 อาหารกับข้าวซานตง รสชาติประกอบด้วยรสชาติเมืองจี่หนานกับ ภาคตะวันออกมณฑลซานตง ลักษณะพิเศษรสชาติเข้มข้น ชอบใส่ต้นหอมและหัว กระเทียม กับข้าวที่มีชื่อดังปลาหลีฮื้อเปรี้ยวหวาน หอยสังฆ์ผัด ซีอิ๊ว

5 กับข้าวเสฉวน รสชาติมีสองรสชาติด้วยกัน คือ รสชาติ เฉิงตูและรสชาติฉงชิ่ง ลักษณะพิเศษรสชาติเข้มข้น เผ็ดมาก กับข้าวที่มีชื่อดังผัดชิ้นไก่เผ็ดหวาน ผัดเส้นหมูเผ็ด หวาน ผัดกุ้งเผ็ดหวาน

6 อาหารกับข้าวเจียงซู รสชาติได้วิวัฒนาการจากอาหารกับข้าวเมืองห ยางโจว ซูโจวและนานกิง ลักษณะพิเศษให้ความสำคัญต่อซุบ เก่งในการตุ๋น กับข้าวที่มีชื่อดังซุบขาหมู ซุบลูกชิ้นกุ้ง

7 อาหารกับข้าวเจ๋อเจียง รสชาติมี 3 รสชาติ คือ รสชาติเมืองหางโจว รสชาติเมืองหนิงโป รสชาติ เมืองสาวซิง อาหารกับข้าวหางโจวมีชื่อดังที่สุด ลักษณะพิเศษรสชาติจืด ๆ ไม่ชอบใส่ซีอิ๊ว กับข้าวที่มีชื่อดัง ไก่ขอทาน ปลาเปลี้ยวหวานทะเลสาปซี หู ผัดกุ้งหลงจิ่ง

8 อาหารกับข้าวกวางตุ้ง รสชาติมี 3 รสชาติ คือ รสชาติเมืองกวางโจว รสชาติเมืองแต้จิ๋ว รสชาติเมืองตงเจียง โดย มีอาหารกับข้าวเมืองกวางโจวเป็น ตัวแทน ลักษณะพิเศษเก่งในการทอดและการตุ๋น มีรสชาติจืด ๆ กรอบ ๆ และหวาน ๆ กับข้าวที่มีชื่อดังหมูหัน หมูทอดเปรี้ยวหวาน ฟักนึ่งใส่ หมูหรือรวมมิตร

9 อาหารกับข้าวหูหนาน รสชาติรสชาติเผ็ดมากและเผ็ดหลายอย่าง เช่น เผ็ดเปรี้ยว เผ็ดหอม ๆ และเผ็ดเปรี้ยวหวาน กับข้าวที่มีชื่อดังฮื้อฉี่ตุ๋นใส่ซีอิ๊ว

10 อาหารกับข้าวฮกเกี้ยน รสชาติได้วิวัฒนาการจากอาหารกับข้าวเมือง ฝูโจว ฉวนโจวและเมือง เซี่ยเหมินโดยมี อาหารกับข้าวเมืองฝูโจวเป็นตัวแทน ลักษณะพิเศษส่วนใหญเป็นซีฟู๊ต มีซีฟู๊ตเปรี้ยวหวาน และเผ็ด เป็นต้น กับข้าวที่มีชื่อดังไก่หิมะ ปลาน้ำส้ม ปลาผัดซีอิ๊ว

11 อาหารกับข้าวอันฮุย รสชาติเป็นรสชาติในภาคใต้มณฑลอันฮุยตาม สองฟากฝั่งแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำหวายเหอ ลักษณะพิเศษชอบใส่หมูแฮมและน้ำตาลกรวด เก่ง ในการคุ๋น กับข้าวที่มีชื่อดังไก่ย่างฝูลี่จี๊ ( ไก่ย่างฝูลี่จี๊ )

12 อ้างอิง http://thai.cri.cn/chinaabc/chapter5/chapte r50302.htm


ดาวน์โหลด ppt อาหารจีน อาหารจีนแบ่งออกเป็น 8 ประเภท. อาหารจีนหมายถึงอาหารที่ประกอบขึ้นตาม วัฒนธรรมของชาวจีน ซึ่งรวมทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน และ ฮ่องกง ซึ่งมีหลากหลายชนิดตามแต่ละท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google