งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน เรื่อง อาหารคาวที่ชาวต่างชาติ นิยม. จัดทำ โดย น. ส. กรรณิการ์ ละคำภา นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน เรื่อง อาหารคาวที่ชาวต่างชาติ นิยม. จัดทำ โดย น. ส. กรรณิการ์ ละคำภา นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน เรื่อง อาหารคาวที่ชาวต่างชาติ นิยม

2 จัดทำ โดย น. ส. กรรณิการ์ ละคำภา นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

3 อาจารย์ที่ ปรึกษา อ. ชมัยพร โคตรโยธา

4 4. ระยะเวลาประมาณ 5-20 วันโดยประมาณ 5. แนวคิด ความนิยมที่ชาวต่างชาติมีมากแค่ไหนและ ชาวต่างชาติชอบทานอาหารรสใดมากที่สุด เพราะทุกวันนี้มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว ในบ้านเรามากจึงคิดที่จะค้นหาข้อมูลมา พัฒนาต่อไป

5 6. วัตถุประสงค์ - เพื่อที่จะทราบว่าอาหารชนิดใดที่ชาวต่างชาตินิยม รับประทานมากที่สุด - เพื่อผลิตอาหารที่ชาวต่างชาตินิยมเพิ่มมากขึ้น 7. หลักการและทฤษฎี http://topicstock.pantip.com/klaibann/topicstock/2010/06/H9401288/H9401 288.htm 1. ต้มยำกุ้ง 7. ยำ เนื้อย่าง. 2. แกงเขียวหวานไก่ 8. หมู สะเต๊ะ 3. ผัดไท 9. ไก่ ผัดเม็ดมะม่วง 4. ผัดกระเพรา 10. แกง แพนง 5. แกงเผ็ดเป็ดย่าง 6. แกงข่าไก่ ชาวต่างชาติที่เข้ามา รับประทานมากที่สุด เกาหลี, อเมริกา, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, แคนดา

6 8. วิธีดำเนินงาน - ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคาวที่ชาวต่างชาติชอบ - หาเกี่ยวกับราคาอาหารแต่ละอย่างนำมาประมวลผล และนำเสนอ 9. เอกสารอ้างอิง http://topicstock.pantip.com/klaibann/topicstock/2010/06 /H9401288/H9401288.htm


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน เรื่อง อาหารคาวที่ชาวต่างชาติ นิยม. จัดทำ โดย น. ส. กรรณิการ์ ละคำภา นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google