งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวอาภัสรา ถิรกุลธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.36 เชียงราย 159 ถ. บรรพปราการ ต. เวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวอาภัสรา ถิรกุลธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.36 เชียงราย 159 ถ. บรรพปราการ ต. เวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวอาภัสรา ถิรกุลธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.36 เชียงราย 159 ถ. บรรพปราการ ต. เวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000

2 ผลการเรียนรู้ : นักเรียนเข้าใจ อักษรนำภาษาจีน ( 偏旁部首 ) และสามารถเปิด พจนานุกรมได้อย่างถูกต้อง ผลการเรียนรู้ : นักเรียนเข้าใจ อักษรนำภาษาจีน ( 偏旁部首 ) และสามารถเปิด พจนานุกรมได้อย่างถูกต้อง

3 1. นักเรียนสามารถ แยกแยะ ส่วนประกอบของ ตัวอักษรได้ 2. นักเรียน สามารถบอกเปิด พจนานุกรมจีนได้ 2. นักเรียน สามารถบอกเปิด พจนานุกรมจีนได้ 3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ ตัวอักษรได้ว่าหมวดนำ อักษร ให้ความหมายด้าน อะไร

4 วิธีการเครื่องมือวิธีการเครื่องมือวิธีการเครื่องมือ แบ่งกลุ่ม จัด หมวดหมู่ คำศัพท์ 5 ชุด พร้อม บอก ความหมา ยว่าหมวด คำศัพท์ นั้น ๆ มี ส่วน เกี่ยวข้อง กับอะไร แบบทดส อบก่อน เรียน - การใช้ พจนานุกร มเปิดหา คำศัพท์ แบบ ประเมิน จำนวน คำศัพท์ นักเรียน ทำ แบบทดส อบท้าย หน่วย แบบทดส อบหลัง เรียน

5 คำถามประจำหน่วยคำ นักเรียนคิดว่าหมวดนำอักษรจีนนอกจาก 10 ข้อที่ ครูกำหนดให้มีอะไรบ้าง คำถามประจำหน่วยคำ นักเรียนคิดว่าหมวดนำอักษรจีนนอกจาก 10 ข้อที่ ครูกำหนดให้มีอะไรบ้าง ถามสร้างพลังคิด อักษรนำภาษาจีน สำคัญไฉน ? ถามสร้างพลังคิด อักษรนำภาษาจีน สำคัญไฉน ? คำถามประจำบท 1. หมวดนำของคำว่า 铁 คืออะไร 2. หมวดนำของคำว่า 嘴 คืออะไร 3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างอักษรจีนที่มี หมวดนำ 女 5 คำ 4. คำว่า 树、林、棒、柏、 มีหมวดอักษรนำคือ อะไร 5. คำว่า 花、蓝、茶、草、 มีหมวดอักษรนำคือ อะไร คำถามประจำบท 1. หมวดนำของคำว่า 铁 คืออะไร 2. หมวดนำของคำว่า 嘴 คืออะไร 3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างอักษรจีนที่มี หมวดนำ 女 5 คำ 4. คำว่า 树、林、棒、柏、 มีหมวดอักษรนำคือ อะไร 5. คำว่า 花、蓝、茶、草、 มีหมวดอักษรนำคือ อะไร

6


ดาวน์โหลด ppt นางสาวอาภัสรา ถิรกุลธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.36 เชียงราย 159 ถ. บรรพปราการ ต. เวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google