งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LEARN TO FOCUS ON SOLUTIONS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LEARN TO FOCUS ON SOLUTIONS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LEARN TO FOCUS ON SOLUTIONS
เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

2 ข้อแตกต่างระหว่างการคิดแบบ Focus ที่ปัญหา และ Focus ที่ทางออก

3 เรื่องที่ 1 เมื่อองค์การนาซ่าได้เริ่มปล่อยจรวดเพื่อการสำรวจอวกาศ พวกเขาพบว่าปากกาไม่สามารถ เขียนได้ที่แรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 0 (น้ำหมึกไม่สามารถไหลออกมาที่กระดาษที่ต้องการเขียนได้) การแก้ปัญหานี้ ได้ใช้เวลาราว 10 ปี และได้ใช้เงินมูลค่า 12 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

4 พวกเขาได้สร้างปากกาที่สามารถใช้งานได้ที่แรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์
เขียนแบบคว่ำ หรือเขียนที่ใต้น้ำได้ สามารถเขียนได้ไม่ว่าสภาพผิวเป็นเช่นไร รวมทั้ง ผิว crystal และที่อุณหภูมิช่วงต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนถึงที่มากกว่า 300 องศาเซลเซียลได้

5 ด้วยปัญหาแบบเดียวกัน
ทางรัสเซีย ใช้ดินสอ!

6 เรื่องที่ 2 หนึ่งในเรื่องที่นิยมใช้ในการสอนที่ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ เรื่องของการเกิดปัญหาที่ว่าสบู่ที่ลูกค้าซื้อไม่มีสบู่มาด้วย คือได้แต่กล่องเปล่าๆ มา เรื่องนี้มาจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในการผลิตเครื่องสำอางค์ของ ญี่ปุ่น ได้รับการร้องเรียนจากทางลูกค้าถึงปัญหาดังกล่าว

7 ทางด้านวิศวกรที่รับผิดชอบได้แก้ปัญหา โดยการสร้างเครื่อง X-ray เพื่อการตรวจดูว่าภายในของกล่องสบู่ มีสบู่หรือไม่ และเพื่อการนี้ ก็ได้ให้คน 2 คน คอยเฝ้าที่จอเพื่อดูให้แน่ใจได้ว่าไม่มีการหลุดของกล่องที่ไม่ได้บรรจุสบู่ไป แน่นอนว่าคน 2 คนที่ดูจอมอนิเตอร์คงไม่สนุกในการทำงานนี้เท่าไร

8 ด้วยปัญหาเดียวกัน พนักงานหน้างานที่บริษัทเล็กแห่งหนึ่ง เขาไม่ได้แก้ปัญหาโดยการสร้างเครื่อง X-ray
แต่สิ่งที่เขาทำได้แก่ การไปซื้อพัดลมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม แล้วนำมาเป่าที่รางสายพานขณะที่กล่องสบู่วิ่งผ่าน กล่องที่ไม่ได้บรรจุสบู่เมื่อถูกลมก็จะปลิวออกนอกสายพานลำเลียงเอง

9 มีวิธีแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างไร?
แล้วคุณล่ะ มีวิธีแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างไร?


ดาวน์โหลด ppt LEARN TO FOCUS ON SOLUTIONS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google