งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ผ้าทอ ผู้จัดทำ น.ส.จารุวรรณ สุวรรณนาค เลขที่ 18

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ผ้าทอ ผู้จัดทำ น.ส.จารุวรรณ สุวรรณนาค เลขที่ 18"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ผ้าทอ ผู้จัดทำ น.ส.จารุวรรณ สุวรรณนาค เลขที่ 18
น.ส.จารุวรรณ สุวรรณนาค เลขที่ 18 น.ส.ศุภาวรรณ ปิ่นเปี่ยม เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

2 หลักการและเหตุผล เพราะเราคิดว่าการทอผ้าเป็นอาชีพที่สุจิริต
เป็นอาชีพที่สืบต่อกันมายาวนาน สามารถทำขึ้นได้ด้วยตนเองเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นอาชีพที่เกิดขึ้นภายในชุมชนจากกลุ่มแม่บ้าน ต้องการที่จะเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้ถึงวิธีการทอผ้าของชุมชนบ้านเรา

3 ผ้าทอที่แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้
1. ฝ้าย ไหม

4 วิธีการทอผ้า ย้อมไหมดิบให้เป็นสีตามต้องการ
นำไหมที่ได้จากการย้อมมาตากเพื่อให้แห้ง นำไหมที่ได้จากการย้อมสีและตากจนแห้งมาปั่นเข้าหลอด โว้นไหม ทอด้วยกี่ เมื่อทอเสร็จก็ได้ผ้าออกมาเป็นผืนสามารถนำไปตัดเย็บได้ตามต้องการ เมื่อทอเสร็จแล้วเราก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นชุด ต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

5 ผ้าทอกับโอกาสที่ใช้ ผ้าพื้น ทอโดยการใช้ไหมเส้นพุ่ง และ
ไหมยืนสีเดียวเท่านั้น เช่น ไหมพุ่งเป็นสีเขียว ไหมเส้นยืน เป็นสีทอง ใช้เป็นผ้านุ่ง หรือในโอกาสอื่นๆ

6 ผ้าสไบ มีลักษณะคล้ายผ้าขาวม้า ใช้พาดบ่าในงานบวช งานบุญ และงานรื่นเริงต่างๆ ผ้าโสร่ง เป็นผ้านุ่งสำหรับผู้ชาย ใช้นุ่งอยู่กับบ้าน หรือใส่ไปในงานพิธีต่างๆ และเป็นผ้าไหว้พ่อ – แม่ ของเจ้าบ่าวเจ้าสาว

7 ผ้านุ่ง ใช้นุ่งอยู่กับบ้าน ใช้ในงานพิธี ใช้เป็นผ้าไหว้ในงานแต่งงาน ได้แก่ผ้าพื้น

8 อ้างอิง http://www.openbase.in.th/node/10719


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ผ้าทอ ผู้จัดทำ น.ส.จารุวรรณ สุวรรณนาค เลขที่ 18

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google