งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ผ้าทอ ผู้จัดทำ น. ส. จารุวรรณ สุวรรณนาค เลขที่ 18 น. ส. ศุภาวรรณ ปิ่นเปี่ยม เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ผ้าทอ ผู้จัดทำ น. ส. จารุวรรณ สุวรรณนาค เลขที่ 18 น. ส. ศุภาวรรณ ปิ่นเปี่ยม เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ผ้าทอ ผู้จัดทำ น. ส. จารุวรรณ สุวรรณนาค เลขที่ 18 น. ส. ศุภาวรรณ ปิ่นเปี่ยม เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

2 หลักการและเหตุผล เพราะเราคิดว่าการทอผ้าเป็นอาชีพที่สุจิริต เป็นอาชีพที่สืบต่อกันมายาวนาน สามารถทำขึ้นได้ด้วยตนเองเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่าย เป็นอาชีพที่เกิดขึ้นภายในชุมชนจากกลุ่ม แม่บ้าน ต้องการที่จะเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้ถึงวิธีการทอผ้า ของชุมชนบ้านเรา

3 ผ้าทอที่แบ่งตามวัตถุดิบ ที่ใช้ 1. ฝ้าย 2. ไหม

4 วิธีการทอผ้า ย้อมไหมดิบให้เป็นสีตามต้องการ นำไหมที่ได้จากการย้อมมาตากเพื่อให้แห้ง นำไหมที่ได้จากการย้อมสีและตากจนแห้งมาปั่น เข้าหลอด โว้นไหม ทอด้วยกี่ เมื่อทอเสร็จก็ได้ผ้าออกมาเป็นผืนสามารถนำไปตัด เย็บได้ตามต้องการ เมื่อทอเสร็จแล้วเราก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นชุด ต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

5 ผ้าทอกับโอกาสที่ใช้ ผ้าพื้น ทอโดยการใช้ไหมเส้นพุ่ง และ ไหมยืนสีเดียวเท่านั้น เช่น ไหมพุ่งเป็นสีเขียว ไหมเส้นยืน เป็นสีทอง ใช้เป็นผ้านุ่ง หรือในโอกาสอื่นๆ

6 ผ้าโสร่ง เป็นผ้านุ่งสำหรับ ผู้ชาย ใช้นุ่งอยู่กับ บ้าน หรือใส่ไปใน งานพิธีต่างๆ และ เป็นผ้าไหว้พ่อ – แม่ ของเจ้าบ่าว เจ้าสาว ผ้าสไบ มีลักษณะคล้าย ผ้าขาวม้า ใช้พาดบ่าในงานบวช งานบุญ และงานรื่น เริงต่างๆ

7 ผ้านุ่ง ใช้นุ่งอยู่กับบ้าน ใช้ใน งานพิธี ใช้เป็นผ้าไหว้ ในงานแต่งงาน ได้แก่ ผ้าพื้น

8 อ้างอิง http://www.phrae.mju.ac.th/Event/otop/mjup4 6851021/one.htmlhttp://www.phrae.mju.ac.th/Event/otop/mjup4 6851021/one.html http://www.openbase.in.th/node/10719http://www.openbase.in.th/node/10719


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ผ้าทอ ผู้จัดทำ น. ส. จารุวรรณ สุวรรณนาค เลขที่ 18 น. ส. ศุภาวรรณ ปิ่นเปี่ยม เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google