งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพ้นท์ผ้าบาติก น. ส. สุภาพ ชื้อผาสุข. การเพ้นท์ผ้าบาติก แบบระบาย 1. ขึงผ้าบนกรอบไม้ 2. การร่างภาพ 3. การลงเส้นเทียน 4. การระบายสีผ้าบาติก 5. การเคลือบผ้าบาติก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพ้นท์ผ้าบาติก น. ส. สุภาพ ชื้อผาสุข. การเพ้นท์ผ้าบาติก แบบระบาย 1. ขึงผ้าบนกรอบไม้ 2. การร่างภาพ 3. การลงเส้นเทียน 4. การระบายสีผ้าบาติก 5. การเคลือบผ้าบาติก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพ้นท์ผ้าบาติก น. ส. สุภาพ ชื้อผาสุข

2 การเพ้นท์ผ้าบาติก แบบระบาย 1. ขึงผ้าบนกรอบไม้ 2. การร่างภาพ 3. การลงเส้นเทียน 4. การระบายสีผ้าบาติก 5. การเคลือบผ้าบาติก 6. การซักล้างกากสีออก จากผ้าบาติก 7. การต้มละลายเทียน

3 วรรณะสี สีมีสองวรรณะ วรรณะร้อนได้แก่สี สีแดง, สีส้ม แดง, สีส้ม, สีเหลือง สีทอง, สีม่วงแดง, สีแดง, สีชมพู วรรณะเย็น ได้แก่สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีเหลือง, สีม่วงน้ำเงิน, สีเขียวเหลือง

4 ประเภทของผ้าบาติก บาติกเขียนลายย้อมสี บาติกลายพิมพ์ย้อมสี บาติกพิมพ์เทียนระบายสี บาติกแบบระบายหรือบาติกลาย เขียนระบายสี บาติกเทคนิคผสม


ดาวน์โหลด ppt การเพ้นท์ผ้าบาติก น. ส. สุภาพ ชื้อผาสุข. การเพ้นท์ผ้าบาติก แบบระบาย 1. ขึงผ้าบนกรอบไม้ 2. การร่างภาพ 3. การลงเส้นเทียน 4. การระบายสีผ้าบาติก 5. การเคลือบผ้าบาติก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google