งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถัดไป. ประวัติความเป็นมาของ ขนมมงคลของไทย ขนมฝอยทอง หน้าแรก ขนมจ่ามงกุฎขนมถ้วยฟู ขนมเสน่ห์จันทร์ ขอขอบคุณ ขนมทองเอก ขนมทองหยิบ ขนมเม็ดขนุน ขนมทองหยอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถัดไป. ประวัติความเป็นมาของ ขนมมงคลของไทย ขนมฝอยทอง หน้าแรก ขนมจ่ามงกุฎขนมถ้วยฟู ขนมเสน่ห์จันทร์ ขอขอบคุณ ขนมทองเอก ขนมทองหยิบ ขนมเม็ดขนุน ขนมทองหยอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถัดไป

2 ประวัติความเป็นมาของ ขนมมงคลของไทย ขนมฝอยทอง หน้าแรก ขนมจ่ามงกุฎขนมถ้วยฟู ขนมเสน่ห์จันทร์ ขอขอบคุณ ขนมทองเอก ขนมทองหยิบ ขนมเม็ดขนุน ขนมทองหยอด ขนมชั้น

3 ประวัติความเป็นมาของขนม มงคลของไทย " ขนมไทย " เอกลักษณ์ของความเป็นไทย นอกจากจะมี ความงดงามวิจิตร ละเอียดอ่อน พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการ ทำแล้ว ยังมีรสชาติที่อร่อย หอมกลิ่นพืชพรรณจาก ธรรมชาติ และกลิ่นอบร่ำควันเทียน อีกทั้งขนมแต่ละชนิด ยังมีชื่อเรียกที่บ่งบอกถึงคุณค่า และแฝงไปด้วยความหมาย อันเป็นสิริมงคล คำว่า " มงคล " หมายถึง สิ่งที่นำมาซึ่งความดีงามและความ เจริญรุ่งเรือง ส่วน " ขนมมงคล " หมายถึง ขนมไทยที่ นำไปใช้ประกอบเครื่องคาวหวาน ถวายพระ เลี้ยงแขก ใน งานพิธีมงคลต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส งานบวช หรืองาน ขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น โดยจะต้องเลือกใช้เฉพาะขนมไทยที่ มีชื่อไพเราะและเป็นสิริมงคล ดังเช่น " ขนมมงคล 9 อย่าง " ที่จะกล่าวต่อไป ถัดไปย้อนกลับ

4 ขนม ทองหยิบ เป็น ขนมมงคล ชนิดหนึ่ง มี ลักษณะ งดงามคล้าย ดอกไม้สีทอง ต้องใช้ ความสามารถและ ความพิถีพิถัน เป็นอย่างมาก ในการ ประดิษฐ์ประดอย จับกลีบ ให้มีความงดงามเหมือนกลีบ ดอกไม้ ชื่อ ขนมทองหยิบ เป็นชื่อ สิริมงคล เชื่อว่าหาก นำไปใช้ประกอบ พิธีมงคล ต่างๆ หรือให้เป็นของขวัญ แก่ใครแล้วจะทำให้เกิด ความมั่งคั่งร่ำรวยหยิบจับ การงาน สิ่งใดก็จะร่ำรวยมีเงิน มีทองสมดังชื่อ " ทองหยิบ " ถัดไปย้อนกลับ

5 ขนม ทองหยอด ใช้ประกอบในพิธีมงคลทั้งหลายหรือมอบ เป็นของขวัญในโอกาสสำคัญ ๆ แก่ผู้ใหญ่ที่ เคารพรัก หรือ ญาติสนิทมิตรสหายแทนคำ อวยพร ให้ ร่ำรวยมีเงินมีทอง ใช้จ่ายอย่าง ไม่รู้หมดสิ้น ประดุจให้ทองคำแก่กัน ถัดไปย้อนกลับ

6 ขนม ฝอยทอง เป็นขนมในตระกูลทองที่มีลักษณะเป็นเส้น นิยมใช้กันในงานมงคลสมรส ถือเคล็ด กัน ว่าห้ามตัดขนมให้สั้นต้องปล่อยให้เป็น เส้น ยาวๆ เพื่อที่คู่บ่าวสาวจะได้ครองชีวิตคู่และ รักกันได้อย่างยืนยาวตลอดไป ถัดไปย้อนกลับ

7 ขนมชั้น เป็นขนมไทยที่ถือเป็นขนมมงคลและจะต้อง หยอดขนมชั้นให้ได้ 9 ช ั้น เ พราะคนไทยมี ความเชื่อว่าเลข 9 เ ป็นเลขสิริมงคล ห มายถึง ความเจริญก้าวหน้า แ ละ ข นมชั้น ก ็หมายถึง การได้เลื่อนชั้น เ ลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ ใ ห้ สูงส่งยิ่งๆ ข ึ้นไป ถัดไปย้อนกลับ

8 ขนม ทองเอก เป็น ขนม ในตระกูล ทอง อีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความ พิถีพิถันเป็นอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนการทำมีลักษณะที่ สง่างาม โดดเด่นกว่าขนมตระกูลทองชนิดอื่นๆ ตรงที่ มี ทองคำเปลว ติดไว้ที่ด้านบนของขนม คำว่า " เอก " หมายความถึง การเป็นที่หนึ่ง การใช้ ขนมทองเอก ประกอบพิธีมงคลสำคัญต่างๆ หรือใช้มอบเป็น ของขวัญในงานฉลองการเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งจึง เปรียบเสมือนคำอวยพร ให้เป็นที่หนึ่งด้วย ถัดไปย้อนกลับ

9 ขนมเม็ด ขนุน เป็นหนึ่งในขนมตระกูลทองเช่นกันมีสี เหลืองทองรูปร่างลักษณะคล้ายกับ เม็ด ขนุน ข้างในมีไส้ทำด้วยถั่วเขียวบดมีความ เชื่อกันว่าชื่อของ ขนมเม็ดขนุน จะเป็นสิริ มงคลช่วยให้มีคนสนับสนุน หนุนเนื่อง ใน การดำเนินชีวิตและในหน้าที่การงานหรือ กิจการต่างๆ ที่ได้กระทำอยู่ ถัดไปย้อนกลับ

10 ขนมจ่า มงกุฎ เป็นขนมที่ทำยากมีขั้นตอนในการทำสลับซับซ้อนนิยม ทำกันเพื่อใช้ประกอบพิธีการที่สำคัญจริงๆ คำว่า " จ่า มงกุฎ " หมายถึง การเป็นหัวหน้าสูงสุดแสดงถึงความมี เกียรติยศสูงส่ง นิยมใช้เป็นของขวัญในงานเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง ถือเป็นการแสดงความยินดีและอวยพร ให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไป ถัดไปย้อนกลับ

11 ขนมถ้วย ฟู ให้ความหมายอันเป็นสิริมงคลหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู นิยมใช้ประกอบ ในพิธีมงคลต่างๆทุกงาน เคล็ดลับของ การทำ ขนมถ้วยฟู ให้มีกลิ่นหอม น่า รับประทานนั้น คือการใช้น้ำดอกไม้สด เป็นส่วนผสมและการอบร่ำด้วยดอกมะลิ สดในขั้นตอนสุดท้ายของการทำ ถัดไปย้อนกลับ

12 ขนมเสน่ห์ จันทน์ " จันทน์ " เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีผลสุกสีเหลือง เปล่งปลั่งทั้งสวยงามและมีกลิ่นหอม ชวนให้ หลงใหล คนโบราณจึงนำความมีเสน่ห์ของ ผล จันทน์มาประยุกต์ทำเป็นขนมและได้นำ " ผล จันทน์ป่น " มาเป็นส่วนผสมทำให้มี กลิ่นหอม เหมือนผลจันทน์ให้ชื่อว่า " ขนมเสน่ห์จันทน์ " โดยเชื่อว่าคำว่า เสน่ห์จันทน์ เป็นคำที่มีสิริ มงคลจะทำให้มี เสน่ห์ คนรักคนหลงดังเสน่ห์ ของผลจันทน์ ขนมเสน่ห์จันทน์ จึงถูกนำมาใช้ ประกอบในงานพิธีมงคลสมรส ถัดไปย้อนกลับ

13 http://pirun.ku.ac.th http://student.nu.ac.th ขอขอบคุ ณ ย้อนกลับ


ดาวน์โหลด ppt ถัดไป. ประวัติความเป็นมาของ ขนมมงคลของไทย ขนมฝอยทอง หน้าแรก ขนมจ่ามงกุฎขนมถ้วยฟู ขนมเสน่ห์จันทร์ ขอขอบคุณ ขนมทองเอก ขนมทองหยิบ ขนมเม็ดขนุน ขนมทองหยอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google