งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วย การประคบสมุนไพร คือ การปฐม พยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ภูมิปัญญา ไทย นำมานึ่งให้ร้อนประคบบริเวณ ปวดหรือเคล็ดขัดยอกอีกทั้งยังช่วย กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตได้ดีเยี่ยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วย การประคบสมุนไพร คือ การปฐม พยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ภูมิปัญญา ไทย นำมานึ่งให้ร้อนประคบบริเวณ ปวดหรือเคล็ดขัดยอกอีกทั้งยังช่วย กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตได้ดีเยี่ยม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วย การประคบสมุนไพร คือ การปฐม พยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ภูมิปัญญา ไทย นำมานึ่งให้ร้อนประคบบริเวณ ปวดหรือเคล็ดขัดยอกอีกทั้งยังช่วย กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตได้ดีเยี่ยม

2

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีทักษะในการฝึกปฏิบัติการแปรรูปพืช สมุนไพรต่าง ๆ พร้อมอธิบายขั้นตอน สรุปองค์ ความรู้ในการปฏิบัติกิจกรรมและนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

4 วัตถุประสงค์ 1. อธิบายขั้นตอนและฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน การทำลูกประคบสมุนไพรได้ 2. สรุปขั้นตอนการทำลูกประคบสมุนไพรได้ 3. มีทักษะในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ การทำลูก ประคบสมุนไพร

5 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามพลังความคิด - การประคบสมุนไพรดีจิงอย่างที่คิดหรือไม่ คำถามประจำหน่วย - จะประคบสมุน คำถามประจำบท - การประคบสมุนไพรหมายถึง - ควรเก็บรักษาลูกประคบอย่างไร

6 ระยะเวลาในการประเมิน การประเมินความพร้อมก่อนเรียน การประเมินระหว่างเรียน การประเมินหลังเรียน

7 โครงงาน

8 แหล่งข้อมูล ภาควิชาแพทย์แผนไทย วสส. พิษณุโลก write by: หมออนามัยไกลบ้าน : UnityNatureUnityNature


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วย การประคบสมุนไพร คือ การปฐม พยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ภูมิปัญญา ไทย นำมานึ่งให้ร้อนประคบบริเวณ ปวดหรือเคล็ดขัดยอกอีกทั้งยังช่วย กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตได้ดีเยี่ยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google