งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำนานเมืองฟ้าแดด เนื้อเรื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง ผู้ปกครองเมืองคือพญาฟ้าแดด มีมเหสีชื่อ พระนางจัน ทาเทวี มีพระธิดาชื่อพระนางฟ้าหยาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำนานเมืองฟ้าแดด เนื้อเรื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง ผู้ปกครองเมืองคือพญาฟ้าแดด มีมเหสีชื่อ พระนางจัน ทาเทวี มีพระธิดาชื่อพระนางฟ้าหยาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตำนานเมืองฟ้าแดด เนื้อเรื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง ผู้ปกครองเมืองคือพญาฟ้าแดด มีมเหสีชื่อ พระนางจัน ทาเทวี มีพระธิดาชื่อพระนางฟ้าหยาด เป็นผู้ที่มีพระสิริ โฉมงดงามมาก พญาฟ้าแดดได้ให้ช่างสร้างปราสาท เสาเดียวไว้กลางน้ำ ปัจจุบันนี้เรียกว่า “ โนนฟ้าแดด ” เมืองลูกหลวงของเมืองฟ้าแดดคือ เมืองสงยาง มอบให้ อนุชาชื่อ พญาอิสูรย์ ( เจ้าฟ้าระงึม ) เป็นผู้ครองเมือง เมืองทั้งสองห่างกันประมาณ 2 กิโลเมตร เลยรวม เรียกว่า “ เมืองฟ้าแดดสงยาง ” พญาจันทะราช เป็นเจ้า เมือง เซียงโสม ซึ่งเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ทาง ทิศเหนือของเมืองฟ้าแดด ได้ออกป่าล่าสัตว์และตาม สัตว์ไปเรื่อยๆ จนพระองค์พลัดหลงไปจนถึงเมืองฟ้า แดด มีพระอินทร์แปลงกายเป็นมนุษย์สนทนา ด้วย จึงทำให้พญาจันทะราชได้ทราบ ชื่อเมืองและมี พระธิดาสวยงาม

3 • อยู่ร่วมกันเป็นแรมเดือนแรมปี พญาจันทะราชก็ส่งบรรณา สารมาถวายขอพระธิดา ฟ้าหยาดเป็นมเหสี พญาฟ้า แดด ทราบว่าทั้งสองได้เสียกันแล้วก็ทรงกริ้วมากไม่ยอม ยกนางฟ้าหยาดให้ พญาจันทะราชจึงยกกองทัพมาชิง เมืองฟ้าแดดแต่พญาฟ้าแดด ก็เป็นฝ่ายชนะจับพญาจัน ทะราชขังคอกประจานในที่สุดพญาจันทะราชได้สิ้นชีวิต ลงคาคอช้าง นางฟ้าหยาดเมื่อได้ทราบข่าวว่าพญาจัน ทะราชได้ถูกขังจนเสียชีวิต ก็มีความโศกเศร้าเสียใจไม่ ยอมกินข้าวปลาอาหารในที่สุดก็ขาดใจตายตามพญา จันทะราช พญาฟ้าแดดหลังจากเสียใจคิดไตร่ตรองทุก อย่างด้วยความรักลูกมาก จึงให้ท่านทำโลงศพขนาด ใหญ่อย่างสวยงามบรรจุศพของพญาจันทะราช และ พระธิดาฟ้าหยาดลงใจึงอ้อนวอนพระอินทร์ ให้นางฟ้า หยาดมาเป็นมเหสี และในที่สุดทั้งสองพระองค์ก็ได้นหีบ เดียวกัน แล้วเก็บกระดูกของนางฟ้าหยาดก่อเจดีย์ไว้ส่ง กระดูกของพญาจันทะราชไปยังเมืองเซียงโสมให้ทำ เจดีย์ไว้เหมือนกัน คติสอนใจ • ในเรื่องความรักของหนุ่มสาว และหนุ่มสาวสมัยก่อนนั้น จะมีความรักยึดมั่น มั่นคง รักเดียวใจเดียว และในแง่คิด ของผู้ปกครองที่ใช้ความคิดอารมณ์เป็นเหตุผล เมื่อคิด ไตร่ตรองแล้วจึงได้รับความเสียใจยากที่จะแก้ไขได้

4 พระธาตุยาคู อยู่กลางทุ่งนาทิศเหนือบ้านเสมา ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 19 กิโลเมตร เป็นศิลปะการก่อสร้าง แบบทวาราวดี ทำด้วยอิฐดิน ฐานเป็นรูป แปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ขนาดฐานกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างซ้อนกันเป็นลักษณะแบบจตุรมุขสูงจากฐาน ถึงยอดแปด เมตร เชื่อกันว่าเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ หลังจากที่เมืองเชียงโสมชนะสงคราม เมืองฟ้าแดดได้ถูกทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ไม่ได้ทำลายพระธาตุยาคู


ดาวน์โหลด ppt ตำนานเมืองฟ้าแดด เนื้อเรื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง ผู้ปกครองเมืองคือพญาฟ้าแดด มีมเหสีชื่อ พระนางจัน ทาเทวี มีพระธิดาชื่อพระนางฟ้าหยาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google