งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน “ ใช้เงินให้เป็นในประเทศจีน ”. ที่มาของโครงงาน เงินเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคนที่เดินทาง ไปต่างประเทศ ทุกคนต้องเตรียมตัวก่อน ล่วงหน้า เช่น ภาษาที่ใช้ในธนาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน “ ใช้เงินให้เป็นในประเทศจีน ”. ที่มาของโครงงาน เงินเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคนที่เดินทาง ไปต่างประเทศ ทุกคนต้องเตรียมตัวก่อน ล่วงหน้า เช่น ภาษาที่ใช้ในธนาคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน “ ใช้เงินให้เป็นในประเทศจีน ”

2 ที่มาของโครงงาน เงินเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคนที่เดินทาง ไปต่างประเทศ ทุกคนต้องเตรียมตัวก่อน ล่วงหน้า เช่น ภาษาที่ใช้ในธนาคาร รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ วิธีการใช้เงินในประเทศนั้นๆ เพื่อให้เกิด ประโยชน์ และคุ้มค่ามากที่สุด ดังจึงจัดทำ โครงงานนี้ขึ้นเพื่อ ศึกษารายละเอียดของ เงินจีน อัตราการแลกเปลี่ยน และประโยคที่ สามารถนำไปใช้ได้เพื่อการแลกเงิน

3 มารู้จักเงินหยวน เงินหยวนของจีนนั้น มา จากธนาคารประชาชนจีน ( 中国人民银行 ) ธนบัตรที่ จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรก รู้จัก กันในชื่อ " เงินประชาชน " (人民币)

4 อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินไทยกับเงินจีน 1 หยวน = 5 บาท โดยประมาน ** เว็บไซด์ตรวจสอบอัตราแลกเงินของธนาคารแห่ง ประเทศไทย http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_lay outs/Application/ExchangeRate/ExchangeRate.aspx

5 ¥ 21.00 二十一元 (èr shí yī yuán) 二十一块 (èr shí yī kuài) ¥ 8.60 八元六角 (bā yuán liù jiǎo) 八块六 ( 毛 ) 〔 bā kuài liù (máo) 〕 ¥ 5.25 五元二角五分 (wǔ yuán èr jiǎo wǔ fēn) 五块二毛五 ( 分 ) 〔 wǔ kuài èr máo wǔ (fēn)) ¥ 7.01 七元零一分 (qī yuán líng yī fēn) การบอกราคาและค่าเงิน

6 ตัวอย่างบทละคร 小江:劳驾,我要换钱。 甲:请问,您换多少? 小江:今天人民币与泰铢的比价是多少? 甲:今天的比价是 1 ∶ 4.98 。 小江:请问和银行的汇率一样吗? 甲:当然一样。 小江: ( 自语 ) 我换 1000 人民币吧。 甲:请您先填一下兑换单。 小江:我可以用信用卡吗? 甲:不可以。但是您可以用旅行支票。 小江: …… 甲:这是您的人民币。 小江:请问,我可以换一些硬币吗?我喜欢集硬币。 甲:当然可以。 小江:谢谢 ( 接过硬币 ) 。 甲:请您在这 ( 儿 ) 填一下您的名字。

7 อ้างอิง http://www.youtube.com/watch?v=6dUYnjWBtqM http://www.youtube.com/watch?v=QWxHwKh_kuk http://www.hanjiaoclub.com/?name=interv&file=readinterv&id=7 http://chinese168hrs.blogspot.com/2009/10/blog-post_2657.html http://www.lovechineseclub.com/lesson10 http://www.cnconfucius.com/courseware/session/2012-01-05/5708.html


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน “ ใช้เงินให้เป็นในประเทศจีน ”. ที่มาของโครงงาน เงินเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคนที่เดินทาง ไปต่างประเทศ ทุกคนต้องเตรียมตัวก่อน ล่วงหน้า เช่น ภาษาที่ใช้ในธนาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google