งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน “ใช้เงินให้เป็นในประเทศจีน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน “ใช้เงินให้เป็นในประเทศจีน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน “ใช้เงินให้เป็นในประเทศจีน”

2 ที่มาของโครงงาน เงินเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศ ทุกคนต้องเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า เช่น ภาษาที่ใช้ในธนาคาร รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และวิธีการใช้เงินในประเทศนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่ามากที่สุด ดังจึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อ ศึกษารายละเอียดของเงินจีน อัตราการแลกเปลี่ยน และประโยคที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อการแลกเงิน

3 มารู้จักเงินหยวน เงินหยวนของจีนนั้น มาจากธนาคารประชาชนจีน (中国人民银行) ธนบัตรที่จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรก รู้จักกันในชื่อ"เงินประชาชน"(人民币)

4 อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินไทยกับเงินจีน
1 หยวน = 5 บาท โดยประมาน **เว็บไซด์ตรวจสอบอัตราแลกเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

5 การบอกราคาและค่าเงิน
¥21.00 二十一元(èr shí yī yuán)  二十一块(èr shí yī kuài) ¥8.60  八元六角(bā yuán liù jiǎo)  八块六(毛)〔bā kuài liù (máo)〕 ¥5.25  五元二角五分(wǔ yuán èr jiǎo wǔ fēn)  五块二毛五(分)〔wǔ kuài èr máo wǔ (fēn)) ¥7.01  七元零一分(qī yuán líng yī fēn)

6 ตัวอย่างบทละคร 小江:劳驾,我要换钱。 甲:请问,您换多少? 小江:今天人民币与泰铢的比价是多少?
甲:今天的比价是1∶4.98。 小江:请问和银行的汇率一样吗? 甲:当然一样。 小江:(自语)我换1000人民币吧。 甲:请您先填一下兑换单。 小江:我可以用信用卡吗? 甲:不可以。但是您可以用旅行支票。 小江:…… 甲:这是您的人民币。 小江:请问,我可以换一些硬币吗?我喜欢集硬币。 甲:当然可以。 小江:谢谢(接过硬币)。 甲:请您在这(儿)填一下您的名字。

7 อ้างอิง http://www.youtube.com/watch?v=6dUYnjWBtqM


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน “ใช้เงินให้เป็นในประเทศจีน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google