งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน ( ฉบับที่ 1) พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 พฤษภาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินการขอรับ สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินที่ได้จ่าย เพื่อเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด พลังงานตามประกาศนี้ ประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงานที่ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินที่ได้จ่ายเพื่อเป็น การได้มาซึ่งทรัพย์สิน และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การกำหนดประสิทธิภาพ ตาม รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น ประเภทของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ให้ เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย 2 - ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น จำนวน 843 รายการ 20 ยี่ห้อ - ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2030 รายการ 77 ยี่ห้อ - ข้อมูลฉลาก หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์เบอร์ 5 จำนวน 264 รายการ 26 ยี่ห้อ - ข้อมูลฉลากหลอดผอม เบอร์ 5 จำนวน 73 รายการ 16 ยี่ห้อ - ข้อมูลฉลากบัลลาสต์ เบอร์ 5 นิรภัย บัลลาสต์ จำนวน 11 รายการ 5 ยี่ห้อ - ข้อมูลฉลากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5 จำนวน 39 รายการ 9 ยี่ห้อ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ - ข้อมูลฉลากพัดลม เบอร์ 5 จำนวน 333 รายการ 56 ยี่ห้อ - ข้อมูลฉลากพัดลม ( ส่ายรอบตัว ) เบอร์ 5 จำนวน 8 รายการ 5 ยี่ห้อ - รายงานการมอบฉลากหม้อหุงข้าวเบอร์ 5 จำนวน 17 รายการ 6 ยี่ห้อ - ข้อมูลฉลากโคมไฟเบอร์ 5 จำนวน 15 รายการ 6 ยี่ห้อ - ข้อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพโคมไฟฟ้า สำหรับหลอดผอมเบอร์ 5 จำนวน 19 รายการ 7 ยี่ห้อ - ข้อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพกระติกน้ำ ร้อนไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ 8 ยี่ห้อ

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ - ข้อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ "Standby Power 1 Watt รักษ์โลก " ประเภท เครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน 406 รายการ 11 ยี่ห้อ - ข้อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ "Standby Power 1 Watt รักษ์โลก " ประเภท จอคอมพิวเตอร์ จำนวน 48 รายการ 6 ยี่ห้อ - เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำนวน 157 รายการ 17 ยี่ห้อ - อุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์ จำนวน 417 รายการ 7 ยี่ห้อ - กระจก จำนวน 67 รายการ 12 ยี่ห้อ - ฉนวนใยแก้ว จำนวน 55 รายการ 5 ยี่ห้อ - เครื่องทำความเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มี ประสิทธิภาพสูงจำนวน 377 รายการ 4 ยี่ห้อ

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้สำรวจดูในองค์กรว่ามีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตัวไหนที่เข้าข่ายการประหยัดพลังงานที่ได้ ประกาศไว้ในฉบับนี้บ้าง ถ้ามีการติดตั้งใหม่ให้ พิจารณาตามที่ประกาศในกฎหมายฉบับนี้ เพื่อ ขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินที่ได้ จ่ายเพื่อเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google