งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

POISON สารใดๆก็ตามที่อยู่ในรูปของแข็ง หรือ ของเหลว หรือ แก๊ส เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ของสัตว์แล้ว ไปขัดขวาง / ยับยั้ง การ ทำงานของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "POISON สารใดๆก็ตามที่อยู่ในรูปของแข็ง หรือ ของเหลว หรือ แก๊ส เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ของสัตว์แล้ว ไปขัดขวาง / ยับยั้ง การ ทำงานของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 POISON สารใดๆก็ตามที่อยู่ในรูปของแข็ง หรือ ของเหลว หรือ แก๊ส เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ของสัตว์แล้ว ไปขัดขวาง / ยับยั้ง การ ทำงานของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย โดย มีผลไป เปลี่ยนแปลง / กระทบ ต่อ ขบวนการต่างๆของร่างกาย

2 TOXICANT Toxicity : ปริมาณหรือขนาด ของสารพิษที่สัตว์ได้รับเข้าไป แล้วทำให้สัตว์แสดงอาการ ป่วย  ตาย

3 Lethal DOSE (LD) : ขนาดของสารพิษที่ต่ำที่สุดที่ ทำให้สัตว์ตาย ส่วนใหญ่ค่าของ LD มักจะกล่าวในรูปของ % เช่น LD 50 หรือ LD 100 หรือ LD 1

4 Acute Toxicity การที่สัตว์แสดงอาการป่วย ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับ สารพิษ Single Dose หรือ Multiple Dose

5 Chornic Toxicity : สัตว์ค่อยๆแสดงอาการป่วย ภายหลังจากที่ได้รับสารพิษ ขนาดไม่สูงนักแต่ได้รับเป็น เวลานาน

6 การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในร่างกาย (Biotransformation) สารใดๆก็ตามที่สัตว์ได้รับเข้าไป (Xenobiotics) แล้วมีการเปลี่ยนแปลง เป็นสารที่ออกฤทธิ์น้อยลง หรือเป็น อันตรายน้อยลงและขับถ่ายออกจาก ร่างกายรวดเร็วขึ้น

7 1. เปลี่ยน Metabolite ให้มีคุณสมบัติ ละลายน้ำได้ดีขึ้นและ ละลายในไขมัน ได้น้อยลง 3. 1 + 2  มีการรวมตัวกับโปรตีน ได้น้อยลง 4. ลดการดูดซึมกลับ ( Reabsorption ) ที่ บริเวณไตและท่อไตน้อยลง 2. เปลี่ยน Metabolite ให้มี คุณสมบัติในการ ionize ให้ สูงขึ้น หรือ ขบวนการนี้เรียกว่า ____________ “DETOXIFY”

8 Lethal Synthesis : สารถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารพิษเพิ่มมาก ขึ้น หรือมีอันตรายต่อร่างกายมากขึ้น เช่น 1. การเปลี่ยน Fluoroaietate ในร่างกาย เป็น Fluorocitrate ซึ่งออกฤทธิ์ การ ทำงานขัดขวาง Tricarboxylic acid cyile 2. Oxidation ของ Parathion ได้ Paraoxon ซึ่งมีความเป็นพิษสูง 3. Oxidation ของ Ethylene glycol เป็น Oxalic  เป็นอันตรายต่อไต

9 ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ 1. ชนิดสัตว์ แมว : ขาด glycuronyl transferase ทำให้เกิดเป็นพิษ ต่อ Phenol และ Bensoic ได้ง่าย 2. พันธุ์สัตว์ สุนัขพันธ์ดัลเมเชียน : ขาดเอ็นไซม์ Uricase ในการเปลี่ยนแปลงสาร Purine

10 3. อายุสัตว์ 2 mths 4. เพศ 5. สุขภาพ 6.Body Temp. 7. การได้รับร่วมกับสารอื่นๆ

11 Treatment of Toxicoses 1. กำจัดสาเหตุของการเป็นพิษหรือที่มาของสารพิษ 2. ลดการดูดซึมของสารพิษ ส่วน ที่ยังไม่ดูดซึม 3. ลดอันตรายของสารพิษส่วนที่ดูด ซึมแล้ว / เพิ่มการขับถ่ายของ สารพิษ

12 ลดการดูดซึม ทำให้อาเจียน ( Emesis) ยาที่ออกฤทธิ์ต่อ “Chemoreceptor Trigger Zone” ล้างกระเพาะ ( Gastric lavage) NO Emesis Gastric lavage YES ยาถ่าย ยาระบายพวกน้ำมัน Ruminant

13 ให้สารบางชนิดเพื่อเปลี่ยนสารพิษ ไปเป็นสารใหม่ ที่ไม่ละลายน้ำ * Chelating agent ให้สารบางชนิดที่เปลี่ยน pH ในกระเพาะอาหาร ให้สารที่ไปรวมตัว ( adsorp ) กับสารพิษ * ผงถ่าน ( Activated Charcoal)

14 การลดอันตรายจากสารพิษที่ดูดซึม “Antidotal Therapy’ Antidote ตัวอย่างของ Antidote - Ascorbic ไนไตรท์, อานิลีน, คูมาริน - EDTA ตะกั่ว - Magnesium oxide กรดชนิดต่างๆ หรือ Milk Magnesia


ดาวน์โหลด ppt POISON สารใดๆก็ตามที่อยู่ในรูปของแข็ง หรือ ของเหลว หรือ แก๊ส เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ของสัตว์แล้ว ไปขัดขวาง / ยับยั้ง การ ทำงานของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google