งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QA : e-Learning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QA : e-Learning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QA : e-Learning

2 Q : e-Learning ภาควิชาศัลยศาสตร์คุณภาพเป็นอย่างไร?
A : แบบประเมิณความพึงพอใจสื่อการเรียนรู้ประเภท e-Learning รายวิชาการดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 1,2,3,4,5

3 นักศึกษาแพทย์แบ่งตามชั้นปี
จำนวน(คน) เปอร์เซ็นต์ (%) ปี 4 115 63.5 ปี 5 66 36.5 รวม 181 100 นศพ.ปี5 นศพ.ปี4

4 การใช้หรือศึกษาจากสื่อ e-learning ของภาควิชาศัลยศาสตร์
การศึกษาสื่อ e-learning จำนวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) เคย 101 55.8 ไม่เคย 80 44.2 รวม 181 100

5 จัดอันดับความชอบ สื่อ e-learning : CAI ของภาควิชาศัลยศาสตร์
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 จำนวนคนที่ระบุ 92 77 60 จำนวนคนที่ไม่ระบุ 89 104 121

6 CAI เลือกอันดับ 1 จำนวน(คน) เปอร์เซ็นต์ (%) การผ่าตัดไส้ติ่ง 14 7.7 Surgical infection Obstructive jaundice 13 7.2 Pediatric surgery 11 6.1 Upper GI bleeding 9 5.0 ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis) 8 4.4 Liver diseases in general surgery 7 3.9 Trauma Cleft lip & cleft palate 6 3.3 Anorectal malformation 3 1.7 Intercostal drainage Neonatal abdominal emergency 2 1.1 Common pediatric surgical problem in inguinal 1 0.6 Total 98 54.1 ไม่ระบุ 83 45.9 รวม 181 100

7 ระดับความพึงพอใจ e-learning
ความคิดเห็น Mean SD 1.ภาควิชามีจำนวนสื่อ e-learning สนับสนุนการเรียนการสอน 4.44 0.68 2.สื่อ e-learning ของภาควิชาสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของท่าน 4.62 0.59 3.ความสะดวกในการใช้บริการสื่อ e-learning ของภาควิชา 4.52 0.62 5=มากที่สุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง, 2=น้อย, 1=น้อยที่สุด Q : e-Learning ภาควิชาศัลยศาสตร์น่าพึงพอใจ?

8 4/12 อายุ > 10 ปี 6/12 อายุ < 5 ปี

9

10 สรุป : ควรตั้งคำถามกับผลการประเมิน ที่ได้กลับมาก
Virtual classroom มีอยู่ 7 virtual classrooms 3 อันดับแรก ไม่ active > 2 ปีแล้ว 2/7 ลาออกไปแล้ว 3/7 ไม่เคย active เลย สรุป : ควรตั้งคำถามกับผลการประเมิน ที่ได้กลับมาก

11 Q : เกิดอะไรขึ้นกับ e-Learning ศัลยศาสตร์ ?
A : an accident?

12 Q : e-Learning เราจะไปทางนี้จริงหรือ?
A : ( just curious…)

13 Q : อีก 1 ปีต่อจากนี้ ศัลยศาสตร์จะทำอะไรกับ e-Learning
18 lectures รายวิชาการดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 4,5 19 lectures 12 CAI = %

14 Q : อีก 1 ปีต่อจากนี้ ศัลยศาสตร์จะทำอะไรกับ e-Learning

15 Q : อีก 1 ปีต่อจากนี้ ศัลยศาสตร์จะทำอะไรกับ e-Learning A :
e-Pretest ก่อนขึ้น block CAI 1 เรื่อง/ หน่วย VDO หัตถการ esp. basilic vein cutdown

16 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt QA : e-Learning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google