งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QA : e-Learning. Q : e-Learning ภาควิชาศัลยศาสตร์คุณภาพเป็น อย่างไร ? A : แบบประเมิณความพึงพอใจสื่อการเรียนรู้ ประเภท e-Learning รายวิชาการ ดูแลผู้ป่วยก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QA : e-Learning. Q : e-Learning ภาควิชาศัลยศาสตร์คุณภาพเป็น อย่างไร ? A : แบบประเมิณความพึงพอใจสื่อการเรียนรู้ ประเภท e-Learning รายวิชาการ ดูแลผู้ป่วยก่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QA : e-Learning

2 Q : e-Learning ภาควิชาศัลยศาสตร์คุณภาพเป็น อย่างไร ? A : แบบประเมิณความพึงพอใจสื่อการเรียนรู้ ประเภท e-Learning รายวิชาการ ดูแลผู้ป่วยก่อน - หลังผ่าตัด 1,2,3,4,5

3 นักศึกษาแพทย์แบ่งตามชั้นปี นศพ. ปี 4 นศพ. ปี 5

4 การใช้หรือศึกษาจากสื่อ e-learning ของภาควิชาศัลยศาสตร์ การศึกษาสื่อ e-learning จำนวน ( คน ) เปอร์เซ็นต์ (%) เคย 10155.8 ไม่เคย 8044.2 รวม 181100

5 จัดอันดับความชอบ สื่อ e-learning : CAI ของภาควิชาศัลยศาสตร์ CAI อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 จำนวนคนที่ระบุ 927760 จำนวนคนที่ไม่ระบุ 89104121

6

7 ระดับความพึงพอใจ e-learning 5= มากที่สุด, 4= มาก, 3= ปานกลาง, 2= น้อย, 1= น้อยที่สุด Q : e-Learning ภาควิชาศัลยศาสตร์น่าพึงพอใจ ?

8 4/12 อายุ > 10 ปี 6/12 อายุ < 5 ปี

9

10 Virtual classroom – มีอยู่ 7 virtual classrooms – 3 อันดับแรก ไม่ active > 2 ปีแล้ว – 2/7 ลาออกไปแล้ว – 3/7 ไม่เคย active เลย สรุป : ควรตั้งคำถามกับผลการ ประเมิน ที่ได้กลับมาก

11 Q : เกิดอะไรขึ้นกับ e-Learning ศัลยศาสตร์ ? A : an accident?

12 Q : e-Learning เราจะไปทางนี้จริงหรือ ? A : ( just curious…)

13 Q : อีก 1 ปีต่อจากนี้ ศัลยศาสตร์จะทำอะไรกับ e-Learning A : รายวิชาการดูแลผู้ป่วยก่อน - หลังผ่าตัด 1,2,3 18 lectures รายวิชาการดูแลผู้ป่วยก่อน - หลังผ่าตัด 4,5 19 lectures 12 CAI = 32%

14 Q : อีก 1 ปีต่อจากนี้ ศัลยศาสตร์จะทำอะไรกับ e-Learning A :

15 Q : อีก 1 ปีต่อจากนี้ ศัลยศาสตร์จะทำอะไรกับ e-Learning A : e-Pretest ก่อนขึ้น block CAI 1 เรื่อง / หน่วย VDO หัตถการ esp. basilic vein cutdown

16 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt QA : e-Learning. Q : e-Learning ภาควิชาศัลยศาสตร์คุณภาพเป็น อย่างไร ? A : แบบประเมิณความพึงพอใจสื่อการเรียนรู้ ประเภท e-Learning รายวิชาการ ดูแลผู้ป่วยก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google