งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 จับคู่  มอบเงินให้กับคนหนึ่ง  ให้เวลา 30 วินาที  สองคนตกลงแบ่งเงินกัน ◦ จะแบ่งกันเท่าใดก็ได้ ◦ เงื่อนไขคือ ทั้งสองคนต้องตกลงกันเองให้ ได้  ถ้าตกลงได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " จับคู่  มอบเงินให้กับคนหนึ่ง  ให้เวลา 30 วินาที  สองคนตกลงแบ่งเงินกัน ◦ จะแบ่งกันเท่าใดก็ได้ ◦ เงื่อนไขคือ ทั้งสองคนต้องตกลงกันเองให้ ได้  ถ้าตกลงได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  จับคู่  มอบเงินให้กับคนหนึ่ง  ให้เวลา 30 วินาที  สองคนตกลงแบ่งเงินกัน ◦ จะแบ่งกันเท่าใดก็ได้ ◦ เงื่อนไขคือ ทั้งสองคนต้องตกลงกันเองให้ ได้  ถ้าตกลงได้ รับเงินไปตามส่วนที่ตกลงกัน  ถ้าตกลงไม่ได้ ริบเงินคืน

3  ผล

4  จับกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน และมีนายธนาคาร 1 คน  แต่ละกลุ่ม ตัดสินใจร่วมกันว่า จะ “ ร่วมมือ ” หรือ “ หักหลัง ”  แต่ละกลุ่มได้เงินก้นถุง 1,000  ให้เวลา 1 นาที  ถ้าสองกลุ่ม เลือก “ ร่วมมือ ” แต่ละ กลุ่มจะได้เงิน 300  ถ้าสองกลุ่ม เลือก “ หักหลัง ” แต่ละกลุ่ม จะต้องเสียเงิน 150  ถ้าเลือกไม่ตรงกัน กลุ่มที่เลือก “ หักหลัง ” ได้เงิน 1,000 กลุ่มที่เลือก “ ร่วมมือ ” ต้อง เสียเงิน 250

5 กลุ่ม กกลุ่ม ข

6 กลุ่ม กกลุ่ม ข

7  ความร่วมมือ / การแข่งขัน  เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  เวลา  ผลตอบแทน  อาจารย์


ดาวน์โหลด ppt  จับคู่  มอบเงินให้กับคนหนึ่ง  ให้เวลา 30 วินาที  สองคนตกลงแบ่งเงินกัน ◦ จะแบ่งกันเท่าใดก็ได้ ◦ เงื่อนไขคือ ทั้งสองคนต้องตกลงกันเองให้ ได้  ถ้าตกลงได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google