งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นข้อมูล IMF  ฐานข้อมูล International Monetary Fund Online Service (IMF) มีเนื้อหา ครอบคลุม ทางด้าน การเงินธุรกิจ  International Financial Statistics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นข้อมูล IMF  ฐานข้อมูล International Monetary Fund Online Service (IMF) มีเนื้อหา ครอบคลุม ทางด้าน การเงินธุรกิจ  International Financial Statistics."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นข้อมูล IMF  ฐานข้อมูล International Monetary Fund Online Service (IMF) มีเนื้อหา ครอบคลุม ทางด้าน การเงินธุรกิจ  International Financial Statistics Online  Direction of Trade Statistics Online  Government Finance Statistics Online  Balance of Payments Statistics Online วิธีการเข้าใช้ จะต้องใส่ User ID และ Password ด้านล่างนี้ทุกครั้ง User ID: yanitha@mfu.ac.th Password: yanitha

2 เข้าสืบค้นผ่านหน้าเว็บไซต์ของศูนย์ บรรณสารฯ ที่ www.mfu.ac.th/center/lib 1. เข้าสู่เว็บไซต์ของ ศูนย์บรรณสาร 2. คลิกเลือก IMF ดัง ตัวอย่าง 

3 หน้าหลัก 2. Login เข้าระบบ โดยใช้รหัสผ่าน ที่กำหนดให้ yanitha@mfu.ac.th yanitha yanitha@mfu.ac.th yanitha 

4 เข้าสู่ ฐานข้อมู ล 3. เลือก Folder ข้อมูลที่ ต้องการ 4. หรือจะเลือกค้นหาด้วย ตนเองจากเมนู  

5 วิธีที่ 1 เลือกดูจาก Folder 5. คลิกเลือก Folder ที่ ต้องการ 

6 6. เลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการ โดยทำเครื่องหมาย / จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Retrieve 

7 7. เลือกรูปแบบการบันทึกไฟล์ข้อมูล เลือก Save จากนั้น คลิกปุ่ม Retrieve 

8  8. คลิกเพื่อ Download รูปแบบไฟล์ที่เลือกไว้ จากนั้น เลือกจัดเก็บตามความต้องการ

9 แสดง ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นข้อมูล IMF  ฐานข้อมูล International Monetary Fund Online Service (IMF) มีเนื้อหา ครอบคลุม ทางด้าน การเงินธุรกิจ  International Financial Statistics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google