งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลย หากสามารถค้นหาได้ภายในเวลา ๒๕ วินาที นั่นแสดงว่า นักเรียนมีสมองข้างขวาดีกว่าคน หากสามารถหาได้ในเวลา ๑ นาทีแสดงว่า สมองของนักเรียนพัฒนาตามปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลย หากสามารถค้นหาได้ภายในเวลา ๒๕ วินาที นั่นแสดงว่า นักเรียนมีสมองข้างขวาดีกว่าคน หากสามารถหาได้ในเวลา ๑ นาทีแสดงว่า สมองของนักเรียนพัฒนาตามปกติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 เฉลย หากสามารถค้นหาได้ภายในเวลา ๒๕ วินาที นั่นแสดงว่า นักเรียนมีสมองข้างขวาดีกว่าคน ปกติ @ หากสามารถหาได้ในเวลา ๑ นาทีแสดงว่า สมองของนักเรียนพัฒนาตามปกติ @ หากหาได้โดยใช้เวลา ๑ – ๓ นาที นั้น แสดงว่าสมองซีกขวามีปฏิกิริยาช้า นักเรียนควร กินโปรตีนให้มากขึ้นกว่าเดิม @ แต่ถ้าหากใช้เวลาเกิน ๓ นาทีนั้นแสดงว่า สมองของนักเรียนแย่ มาก ๆ และมีปฏิกิริยา ตอบสนอง ช้า มากๆๆๆ ทางที่ดีควรอ่านหนังสือ การ์ตูนเพื่อจะได้พัฒนาสมองซีกขวา

7 สมองของคนมี น้ำหนัก ประมาณ 1.4 กิโลกรัม มีลักษณะ อ่อนนุ่มคล้ายวุ้น สมองของคนมี น้ำหนัก ประมาณ 1.4 กิโลกรัม มีลักษณะ อ่อนนุ่มคล้ายวุ้น สมองประกอบด้วยเซลล์ ประสาท มากกว่าร้อยละ 90 ของ เซลล์ประสาททั้งหมดใน ร่างกาย สมองประกอบด้วยเซลล์ ประสาท มากกว่าร้อยละ 90 ของ เซลล์ประสาททั้งหมดใน ร่างกาย

8

9 คือ ระบบการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ทำ ให้สามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างรวดเร็ว

10 ระบบประสาทส่วนกลาง สั่งการเพื่อให้เกิดการ ตอบสนองที่เหมาะสม รับรู้ข้อมูลจากสิ่งเร้าที่ ได้รับทั้งภายนอกและ ภายในร่างกาย นำกระแส ประสาทไปยัง ระบบประสาท ส่วนกลาง

11 ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system) ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system) ระบบประสาทส่วนปลาย (peripheral nervous system ) ระบบประสาทส่วนปลาย (peripheral nervous system )

12 ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system)

13 เซรีบรัม พอนส์ เซรี เบลลัม เมดัลลาออบล องกาตา ไขสันหลัง ทา ลามัส ต่อมใต้ สมอง คอร์ปัสคอล โลซัม

14 ไขสันหลัง เป็นเนื้อเยื่อประสาทที่ทอดยาวจากสมองไป ภายในโพรงกระดูกสันหลัง กระแสประสาทจาก ส่วนต่างๆของร่างกายจะผ่านไขสันหลัง มีทั้งกระแสประสาทเข้าและกระแสประสาทออกจากสมอง และกระแสประสาทที่ติดต่อกับไขสันหลังโดยตรง ทำหน้าที่ส่งผ่าน กระแสประสาทจาก หน่วยรับความรู้สึก ไปสู่สมอง ทำหน้าที่ส่งผ่านกระแส ประสาทจากสมองไปสู่ หน่วยปฏิบัติงาน เป็นศูนย์ รีเฟล็กซ์

15 รีเฟล็กซ์ หรือ ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ เป็นการเคลื่อนไหว ของร่างกายโดยนอกการควบคุมของจิตใจ ที่เกิดขึ้นอย่าง แทบฉับพลันทันที เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น

16 การบ้าน...! - ให้นักเรียนหา รูปดาราคนโปรด 1 คน ติดรูป ลงกระดาษ เอ 4 - เขียนเหตุผลความชื่นชอบ ( ด้านหลัง กระดาษที่ติดรูปดารา )

17

18

19 ระบบประสาทส่วนปลาย (peripheral nervous system)

20 1. หน่วยรับความรู้สึก อยู่ที่ผิวหนังรับ ความรู้สึกคันที่หลังมือ ขวา 2. หน่วยรับความรู้สึก ส่งข้อมูลไปตาม เซลล์ประสาทรับวาม รู้สึกไปยังไขสันหลัง 3. ข้อมูลจะถูกนำส่งไปยัง สมองเพื่อบอกว่าเกิด อะไรขึ้น ( แปล ความหมาย ) 4. สมองรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ การคันที่ผิวหนังที่ผิวหนัง บริเวณหลังมือขวา 5. สมองตัดสินใจที่จะเกา หลังมือขวาด้วยมือซ้ายและ ส่งคำสั่งลงไปตามไขสัน หลัง 6. คำสั่งที่สั่งไปยัง กล้ามเนื้อที่มือจาก ประสาทส่วนกลาง ( ไข สันหลัง ) ไปตามเซลล์ ประสาทสั่งการ 7. มือซ้ายเกาหลังมือ ขวา


ดาวน์โหลด ppt เฉลย หากสามารถค้นหาได้ภายในเวลา ๒๕ วินาที นั่นแสดงว่า นักเรียนมีสมองข้างขวาดีกว่าคน หากสามารถหาได้ในเวลา ๑ นาทีแสดงว่า สมองของนักเรียนพัฒนาตามปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google