งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เดินเท้า เดินถนนที่ หาดใหญ่ 8 มีนาคม 2550. “ คนที่มีอำนาจจัดการเรื่องถนนและ การจราจรมักจะเป็นผู้ที่มีรถยนต์ขับจึง ไม่เข้าใจปัญหาของคนเดินเท้า ” เช่น บันไดขึ้นสะพานลอยที่ชันเกินไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เดินเท้า เดินถนนที่ หาดใหญ่ 8 มีนาคม 2550. “ คนที่มีอำนาจจัดการเรื่องถนนและ การจราจรมักจะเป็นผู้ที่มีรถยนต์ขับจึง ไม่เข้าใจปัญหาของคนเดินเท้า ” เช่น บันไดขึ้นสะพานลอยที่ชันเกินไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เดินเท้า เดินถนนที่ หาดใหญ่ 8 มีนาคม 2550

2 “ คนที่มีอำนาจจัดการเรื่องถนนและ การจราจรมักจะเป็นผู้ที่มีรถยนต์ขับจึง ไม่เข้าใจปัญหาของคนเดินเท้า ” เช่น บันไดขึ้นสะพานลอยที่ชันเกินไป ทางข้ามที่ไม่ สะดวกและปลอดภัย ฯลฯ

3 “ ทำไมไฟเขียวบอกให้คนข้ามได้แล้ว แต่รถยังมาไม่ หยุดเลย ” คน ข้าม รถ

4 คน ข้าม

5 เลี้ยวซ้ายเมื่อปลอดภัย ปลอดภัยจริงหรือ ? ช่องตรงไปผ่านตลอด เป็นอุปสรรคต่อการข้ามถนน

6 เลี้ยวซ้ายเมื่อปลอดภัย ปลอดภัยจริงหรือ ?

7 มีทางข้าม ก็เหมือนไม่มี เพราะมักจะมีรถหยุดรอสัญญาณไฟ ทับทางข้ามทุกแห่ง

8 ถนนเป็นของคนที่มีรถขับ ? ไม่มี Pedestrian Island ให้คนข้ามได้ หลบภัยจากรถ

9 ใครจะรับผิดชอบ ถ้าเธอถูกรถชน ?

10 หาดใหญ่มีคนเดินเท้าถูกรถชนวันละ 1.5 คน ทุกๆ วัน ตายเดือนละ 1 คน ทุกๆ เดือน ( โดยประมาณ ) ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

11 คนข้ามถนนต้องหันมามองรถ เกือบ 180 องศา

12 จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้ขับรถจักรยานยนต์ เวลา เลี้ยวซ้าย ผู้ขับจะมองไปทางขวา เพราะกลัวรถทางตรง ( ไม่กลัว ชนคนข้ามถนน )

13 แม้ข้ามถนนบนทางข้ามก็มีโอกาส ถูกรถชน ถ้านักเรียนข้ามช้ากว่านี้อีกนิด และรถทางซ้ายมา เร็วอีกหน่อย

14 สัญญาณไฟคนข้ามที่ไม่เคยเป็นสีเขียว ( มานานแล้ว ) มีปุ่มกดสัญญาณไฟแต่ไม่ได้จัดจังหวะสัญญาณไฟไว้ ให้ ( คิดว่าแค่มีปุ่มก็พอแล้ว ) ปุ่มกด

15 วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาการพัฒนาความปลอดภัยของ คนเดินเท้าในประเทศไทย : กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา สมนึก เศียรอุ่น วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา ( การขนส่ง ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2546 ระบุว่า บริเวณแยกโอเดียนควรใช้ทางข้ามแบบสัญญาณไฟกด โดยคนข้ามถนน ( ซึ่งปุ่มกดและโคมไฟสัญญาณได้ถูกรื้อถอนออกไปแล้วเมื่อ ประมาณปี 2549)

16

17 คนต้องข้ามถนนไกลออกไปจากทาง ข้าม เพื่อหลบรถเลี้ยว

18 ถนนในเมืองท่องเที่ยวควรจะเอื้อ อาทรต่อคนเดิน มหานครแห่งการค้า นำพาความศิวิไลซ์ หาดใหญ่สันติสุข

19 คนเดินควรมีสิทธิใช้ถนนบ้าง (Share the Road) โดยเฉพาะในย่านการค้า

20 สัญญาณไฟจราจร + ผู้ขับรถที่ไม่เอื้ออาทรต่อการข้ามถนน บน ทางข้ามทุกแห่งมีรถหยุดทับ ป้ายจราจรที่ไม่มีใครเชื่อ ปัจจุบันถูกถอดออกไปแล้ว

21 เห็นอยู่ว่ามีคนรอข้ามถนน ใกล้ๆ ทางข้าม แต่ รถยนต์คันนี้ก็ไม่หยุดให้ มีรถเลี้ยวตลอดเวลา แม้แต่คนที่มีร่างกายปกติก็ ยังข้ามถนนลำบาก

22 รถเมืองนี้ ( แทบ ) ไม่เคยหยุดให้คน ข้ามถนน

23 บ่อยครั้งที่ต้องวิ่งข้ามถนน แล้ว ผู้พิการ + ผู้สูงอายุ + คนท้อง จะวิ่งอย่างไร

24 รถจำนวนมากเลี้ยวด้วยความเร็วค่อนข้างสูง ถ้ามีคนข้าม ถนนข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

25 มีรถหยุดรอสัญญาณไฟบนทาง ข้ามทุกแห่ง

26 มีโอกาสมากที่รถเลี้ยวจะเฉี่ยวชน กับรถทางตรง

27

28 ถ้ารถ Volvo คันนี้วิ่งเร็วอีกหน่อย ? สิ่งบดบังการมองเห็น

29 รอยสีขาวลักษณะเช่นนี้พบเห็นได้ทั่วไป ในหาดใหญ่ เหมือนจิตรกรรม Graffiti ในนิวยอร์ค หรือเมืองใหญ่ๆ อื่นๆ

30 ถ้าสองคนนั้นเดินช้าไปสักนิด ? ถ้ารถ Lancer คันนี้วิ่งเร็วอีกหน่อย ?

31 ผู้สูงอายุไม่สามารถข้ามถนนได้ทันในช่วงรถหยุดรอ สัญญาณไฟ ( ไม่รู้ว่ามีเวลาเท่าใดในการข้าม ) รถออกตัวแล้วแต่คุณป้าคนนี้ ยังข้ามไม่พ้น

32 ( อาจ ) จะไม่มีรอยนี้เลย ถ้ามีป้ายบอกให้รถทุกคัน หยุดรอสัญญาณไฟ รถเลี้ยว ไม่ให้สิทธิรถทางตรงไปก่อน

33 เลิกใช้ป้ายลักษณะนี้

34 ตำแหน่งของทางแยกในเมืองที่มีป้าย เลี้ยว ซ้าย / ขวา เมื่อปลอดภัย

35 แนวทางเพิ่มความปลอดภัยของคนเดิน เท้า • เลิกใช้ป้ายเลี้ยวซ้าย / ขวาผ่านตลอด ( เลี้ยวซ้าย / ขวามื่อปลอดภัย ) • จัดจังหวะสัญญาณไฟสำหรับการข้าม ถนน • กวดขันการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร • จัดให้มีทางเท้าที่เพียงพอ • จัดทำทางข้ามที่เหมาะสม ( มีเกาะพัก มี สัญญาณไฟแบบให้คนข้ามกดปุ่ม ) • ให้ความสำคัญกับคนเดินให้เท่าเทียม กับรถ

36 แนวทางเพิ่มความปลอดภัยของคน เดินเท้า ( ต่อ ) • ติดตั้งรั้วกั้นคนข้ามถนนในบริเวณ ที่จำเป็น ( เช่น หน้าม. อ. คาร์ฟูร์ สามแยกคอหงส์ ) • รณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายหัน มาสนใจคนเดินเท้าให้มากขึ้น • จัดสร้างทางเท้าและทางข้ามที่ดี ได้มาตรฐาน ( สนข, ITE) • กวดขันการหยุดรถทับทางข้าม • กวดขันการขายสินค้าบนทางเท้า

37 แนวทางเพิ่มความปลอดภัยของคน เดินเท้า ( ต่อ ) • รักษาความสะอาดบนทางเท้า และสะพานลอย • แก้ไขปรับปรุงระดับของทางเท้า ให้เท่ากัน ความลื่นของผิวทางเท้า ความลาดเอียงของทางเท้า • รณรงค์การหยุดรถให้คนข้ามถนน ( เช่น ให้ผู้ถูกคุมประพฤติมาโบกรถให้คนข้าม ถนน ) • วิเคราะห์วิจัยอุบัติเหตุที่เกิดกับ คนเดินเท้า • ฯลฯ

38 ทางข้ามอัจฉริยะ สัญญาณไฟสำหรับการข้ามถนนชนิดมีปุ่มกด และเครื่องตรวจจับความเร็ว พร้อมบันทึกภาพผู้ฝ่าฝืน

39 คางคกในประเทศอังกฤษ

40 จบจบ


ดาวน์โหลด ppt เดินเท้า เดินถนนที่ หาดใหญ่ 8 มีนาคม 2550. “ คนที่มีอำนาจจัดการเรื่องถนนและ การจราจรมักจะเป็นผู้ที่มีรถยนต์ขับจึง ไม่เข้าใจปัญหาของคนเดินเท้า ” เช่น บันไดขึ้นสะพานลอยที่ชันเกินไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google