งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผสมสีภาพ (Image Color Composite)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผสมสีภาพ (Image Color Composite)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผสมสีภาพ (Image Color Composite)
Remote Sensing 1 การผสมสีภาพ (Image Color Composite)

2 ภาพสีผสมแบบสีธรรมชาติ (Natural Color Composite)NCC ได้แก่ 3-2-1: R-G-B ภาพสีผสมแบบสีจริง (True Color Composite)TCC เช่น , , ภาพสีผสมเท็จ (False Color Composite)FCC เช่น , , 5-3-2 ภาพสีผสมแบ่งได้ 3 ชนิด

3 ตัวอย่างภาพสีผสมแบบสีธรรมชาติ (Natural Color Composite)
BAND 3-2-1 ตัวอย่างภาพสีผสมแบบสีธรรมชาติ (Natural Color Composite)

4 ตัวอย่างภาพสีผสมเทียมแบบสีธรรมชาติ (Pseudo Natural Color Composite)
BAND 3-4-1 ตัวอย่างภาพสีผสมเทียมแบบสีธรรมชาติ (Pseudo Natural Color Composite)

5 ตัวอย่างภาพสีผสมเท็จ (False Color Composite)
BAND 4-2-1 ตัวอย่างภาพสีผสมเท็จ (False Color Composite)

6 ดาวเทียม Landsat 5 ระบบ TM
ภาพสีผสมจำนวน 6 แบนด์ ได้แก่ 1,2,3,4,5 และ 7( 120 ภาพ ) ดาวเทียม Landsat 5 ระบบ TM


ดาวน์โหลด ppt การผสมสีภาพ (Image Color Composite)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google