งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผสมสีภาพ (Image Color Composite) Remote Sensing 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผสมสีภาพ (Image Color Composite) Remote Sensing 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผสมสีภาพ (Image Color Composite) Remote Sensing 1

2 ภาพสีผสมแบ่งได้ 3 ชนิด ภาพสีผสมแบบสีธรรมชาติ (Natural Color Composite)NCC ได้แก่ 3-2-1: R-G-B ภาพสีผสมแบบสีจริง (True Color Composite)TCC เช่น 3-4-1, 3-4-6, 7-4-3 เช่น 3-4-1, 3-4-6, 7-4-3ภาพสีผสมเท็จ (False Color Composite)FCC เช่น 4-5-3, 4-1-7, 5-3-2

3 ตัวอย่างภาพสีผสมแบบ สีธรรมชาติ (Natural Color Composite) BAND 3-2-1

4 ตัวอย่างภาพสีผสม เทียมแบบสีธรรมชาติ (Pseudo Natural Color Composite) BAND 3-4-1

5 ตัวอย่างภาพสีผสมเท็จ (False Color Composite) BAND 4-2-1

6 ภาพสีผสมจำนวน 6 แบนด์ ได้แก่ 1,2,3,4,5 และ 7( 120 ภาพ ) ดาวเทียม Landsat 5 ระบบ TM


ดาวน์โหลด ppt การผสมสีภาพ (Image Color Composite) Remote Sensing 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google