งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ปิยศักดิ์ ถีอาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ปิยศักดิ์ ถีอาสนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ปิยศักดิ์ ถีอาสนา
AS 3.0 : Variable อาจารย์ปิยศักดิ์ ถีอาสนา

2 ตัวแปร รูปแบบ var [ชื่อตัวแปร] : [ชนิดตัวแปร] = [ค่าตัวแปรถ้ามี]; ตัวอย่าง var bee:Number = 180; ความหมาย สร้างตัวแปร ชื่อ bee มีชนิดตัวแปรคือ ตัวเลข ซึ่งมีค่าเท่ากับ 180  Number คือ ตัวเลขที่มีจุดทศนิยมด้วย int คือ ค่าจำนวนเต็ม ไม่มีทศนิยม, Boolean ค่าทางตรรกศาสตร์ มีแค่ true และ false (จริงกับเท็จเท่านั้น) Sprite ลักษณะเป็นกระดาษแผ่นหนึ่ง ที่สามารถวาดรูปอะไรลงไปก็ได้ Movieclip คือ sprite หลายๆแผ่นมาต่อกัน เหมือนเวลาเราทำการ์ตูนขอบ สมุด เมื่อเปิดเร็วๆแล้วจะเกิดภาพเคลื่อนไหว เจ้ามูฟวี่คลิปก็สำหรับกำหนดตัวแปร ว่าให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนั่นเอง

3 ทำความเข้าใจกับตัวแปร
var it:MovieClip; it.mta = “handsome"; นั่นคือ สาขาเอ็มทีเอ ที่อยู่ในมูฟวี่คลิ๊ป ชื่อ ไอที มีค่าเท่ากับ “handsome" หรือ ภาษาไทยว่า หล่อ จากที่ดู ตัวแปร mta จะมีชนิดของตัวแปรเป็น String หรือข้อความ เพราะ ใน การเขียนข้อความ ต้องใส่ในเครื่องหมาย "" หรือเครื่องหมายคำพูดเสมอ

4 สรุปตัวแปรและการกำหนดตัวแปร
1. ตัวแปร คือชื่อเรียกแทนอะไรก็ได้ในโปรแกรมแฟลช และเพื่อให้รู้ว่า เราต้องการ ใช้ตัวแปรนั้นแทนอะไร จึงต้องกำหนดชนิดของตัวแปรไว้ด้วยเพื่อบอกโปรแกรมว่า เราอยากให้ตัวแปรที่เราสร้างขึ้น ทำงานไปในแนวทางไหน จะได้ไม่กินทรัพยากรใน การประมวลผลการทำงานมากนัก 2. การตั้งชื่อตัวแปร ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และขึ้นต้นด้วย ตัวเลข หรือ เครื่องหมายพิเศษเช่น _ ไม่ได้ 3. เมื่อเรียกใช้ตัวแปรที่อยู่ภายในตัวแปร ให้เรียกขึ้นต้นด้วยตัวแปรที่ใหญ่กว่าก่อน ตามด้วยจุดฟูลสต้อบ แล้วจึงตามด้วยตัวแปรที่อยู่ภายในตัวแปรนั้น 


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ปิยศักดิ์ ถีอาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google