งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ปิยศักดิ์ ถีอาสนา AS 3.0 : Variable. ตัวแปร  รูปแบบ var [ ชื่อตัวแปร ] : [ ชนิดตัวแปร ] = [ ค่าตัวแปรถ้า มี ]; ตัวอย่าง var bee:Number = 180;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ปิยศักดิ์ ถีอาสนา AS 3.0 : Variable. ตัวแปร  รูปแบบ var [ ชื่อตัวแปร ] : [ ชนิดตัวแปร ] = [ ค่าตัวแปรถ้า มี ]; ตัวอย่าง var bee:Number = 180;"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ปิยศักดิ์ ถีอาสนา AS 3.0 : Variable

2 ตัวแปร  รูปแบบ var [ ชื่อตัวแปร ] : [ ชนิดตัวแปร ] = [ ค่าตัวแปรถ้า มี ]; ตัวอย่าง var bee:Number = 180; ความหมาย สร้างตัวแปร ชื่อ bee มีชนิดตัวแปรคือ ตัวเลข ซึ่งมีค่าเท่ากับ 180  Number คือ ตัวเลขที่มีจุดทศนิยมด้วย  int คือ ค่าจำนวนเต็ม ไม่มีทศนิยม,  Boolean ค่าทางตรรกศาสตร์ มีแค่ true และ false ( จริงกับ เท็จเท่านั้น )  Sprite ลักษณะเป็นกระดาษแผ่นหนึ่ง ที่สามารถวาดรูป อะไรลงไปก็ได้  Movieclip คือ sprite หลายๆแผ่นมาต่อกัน เหมือนเวลา เราทำการ์ตูนขอบสมุด เมื่อเปิดเร็วๆแล้วจะเกิด ภาพเคลื่อนไหว เจ้ามูฟวี่คลิปก็สำหรับกำหนดตัวแปรว่า ให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนั่นเอง

3 ทำความเข้าใจกับตัวแปร  var it:MovieClip; it.mta = “handsome"; นั่นคือ สาขาเอ็มทีเอ ที่อยู่ในมูฟวี่คลิ๊ป ชื่อ ไอที มีค่า เท่ากับ “handsome" หรือภาษาไทยว่า หล่อ จากที่ดู ตัวแปร mta จะมีชนิดของตัวแปรเป็น String หรือ ข้อความ เพราะ ในการเขียนข้อความ ต้องใส่ใน เครื่องหมาย "" หรือเครื่องหมายคำพูดเสมอ

4 สรุปตัวแปรและการกำหนดตัวแปร  1. ตัวแปร คือชื่อเรียกแทนอะไรก็ได้ในโปรแกรมแฟลช และเพื่อให้รู้ว่า เราต้องการใช้ตัวแปรนั้นแทนอะไร จึง ต้องกำหนดชนิดของตัวแปรไว้ด้วยเพื่อบอกโปรแกรมว่า เราอยากให้ตัวแปรที่เราสร้างขึ้น ทำงานไปในแนวทาง ไหน จะได้ไม่กินทรัพยากรในการประมวลผลการทำงาน มากนัก  2. การตั้งชื่อตัวแปร ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และ ขึ้นต้นด้วย ตัวเลข หรือเครื่องหมายพิเศษเช่น _ ไม่ได้  3. เมื่อเรียกใช้ตัวแปรที่อยู่ภายในตัวแปร ให้เรียกขึ้นต้น ด้วยตัวแปรที่ใหญ่กว่าก่อน ตามด้วยจุดฟูลสต้อบ แล้วจึง ตามด้วยตัวแปรที่อยู่ภายในตัวแปรนั้น


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ปิยศักดิ์ ถีอาสนา AS 3.0 : Variable. ตัวแปร  รูปแบบ var [ ชื่อตัวแปร ] : [ ชนิดตัวแปร ] = [ ค่าตัวแปรถ้า มี ]; ตัวอย่าง var bee:Number = 180;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google