งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลภาพหลายช่วงคลื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลภาพหลายช่วงคลื่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลภาพหลายช่วงคลื่น
Lecture for Lab. Practice

2 ช่วงคลื่นหลักที่ใช้ในการสำรวจระยะไกล
TM – 0.515(Blue) TM – 0.605(Green) TM – 0.690(Red) TM – 0.900(NIR) TM – 1.750(SWIR) TM – 12.50(FIR) TM – 2.350(MIR) XS1 0.50– 0.59(Green) XS2 0.61– 0.68(Red) XS – 0.89(NIR) XI (Green) XI (Red) XI (NIR) XI (SWIR) B – 0.520 B – 0.600 B – 0.690 B – 0.900 ช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็น

3 แบนด์ข้อมูลดาวเทียมตามช่วงคลื่นปลดปล่อยของวัตถุ

4 การสะท้อนช่วงคลื่นวัตถุหลักบนโลกกับข้อมูล TM
XS – 0.590 XS – 0.680 XS – 0.890

5 การสะท้อนช่วงของ Landcover พืช

6 Additive Primary Color
DNmin DNmax Brightness น้อย มาก

7 VEGETATION TM Band 3 4 5 Band 3 : 0.630 – 0.690 Band 4 : 0.775 – 0.900
100 cc TM Band 3 4 5 Band 3 : – 0.690 Band 4 : – 0.900 Band 5 : – 1.750

8 ภาพสีผสม ? TM 321 VEGETATION VEGETATION m TM1 0.450 – 0.515

9 ภาพสีผสม ? TM 321 CLEAR WATER CLEAR WATER m TM1 0.450 – 0.515

10 ภาพสีผสม ? TM 321 Dry Soil Dry Soil m TM1 0.450 – 0.515

11 TM 321 RGB

12 ภาพสีผสม ? TM 543 VEGETATION VEGETATION m TM3 0.630 – 0.690

13 ภาพสีผสม ? TM 543 CLEAR WATER CLEAR WATER m TM3 0.630 – 0.690

14 ภาพสีผสมเท็จ ? TM 432 VEGETATION VEGETATION m TM2 0.525 – 0.605

15 3 4 TM TM LANDSAT TM 345 RGB TM 5 TM3 0.630 – 0.690 R Band
TM – NIR Band TM – MIR Band

16 TM 432 RGB

17 TM 453 RGB

18 TM 543 RGB

19

20

21 หลักการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียม
สี รูปร่าง ขนาด รูปแบบ เงา ถิ่นที่ตั้ง ความเกี่ยวพันกันกับวัตถุแวดล้อม DN f

22 Landsat TM 751 RGB

23 Landsat TM 734 RGB

24 Landsat TM 453 (ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา) ยูคาลิปตัส (อายุน้อย)
พื้นที่สวนยาง/ ยูคาที่เริ่มปลูก ยูคาลิปตัส (อายุน้อย) พื้นที่โล่ง แหล่งน้ำ ที่รกร้าง ยางพารา (อายุน้อย) ถนนลาดยาง ยางพารา (โตเต็มที่) ถนนลูกรัง ยูคาลิปตัส (โต)

25 Digital Image Analysis : Indices

26 ศึกษาการปกคลุมพืชพรรณ
ดูสภาพทั่วไปทางธรณีวิทยา ทำแผนที่ Regional Lineament หา fracture ตรวจหาบริเวณที่มีหินแปรสภาพ

27

28 Indices (NIR-R) / (NIR+R) NDVI NIR/R Band ratio NIR-R Vegetation index
Red/Blue Iron Oxide MIR/FIR Clay Minerals MIR/NIR Ferrous Minerals TM5/TM7, TM5/TM4, TM3/TM1 Mineral Composite TM5/TM7, TM3/TM1, TM4/7M3 Hydrothermal Comp.

29 Field Spectra

30 Lab. Reflectance Spectra
Clay Mineral

31 Lab. Reflectance Spectra
Iron Mineral

32 Lab. Reflectance Spectra

33 Min. Expl.- ที่มีพืชปกคลุม Geo-botanical Explorer
ดูความผิดปรกติของพืช Criteria ปราศจากพืชปกคลุม Indicator plants Physiological change

34 Min Exp- ที่มีพืชปกคลุม

35 Min Exp- Covered Terrain

36 Airborne Reflectance Spectra

37 Emissivity Spectra หินอัคนีที่ปริมาณ %SiO2 %Quartz ต่าง ๆ

38 Thermal IR


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลภาพหลายช่วงคลื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google