งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติการแนวปฏิบัติการ การวิเคราะห์ ข้อมูลภาพหลาย ช่วงคลื่น Lecture for Lab. Practice.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติการแนวปฏิบัติการ การวิเคราะห์ ข้อมูลภาพหลาย ช่วงคลื่น Lecture for Lab. Practice."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติการแนวปฏิบัติการ การวิเคราะห์ ข้อมูลภาพหลาย ช่วงคลื่น Lecture for Lab. Practice

2 ช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็น TM10.450 – 0.515(Blue) TM20.525 – 0.605(Green) TM30.630 – 0.690(Red) TM40.775 – 0.900(NIR) TM51.550 – 1.750(SWIR) TM610.40 – 12.50(FIR) TM72.090 – 2.350(MIR) XS10.50– 0.59(Green) XS20.61– 0.68(Red) XS30.79 – 0.89(NIR) XI10.50-0.59(Green) XI20.61-0.68(Red) XI30.79-0.89(NIR) XI41.53-1.75(SWIR) B00.450 – 0.520 B10.530 – 0.600 B20.620 – 0.690 B30.770 – 0.900

3 แบนด์ข้อมูลดาวเทียมตามช่วงคลื่นปลดปล่อยของวัตถุแบนด์ข้อมูลดาวเทียมตามช่วงคลื่นปลดปล่อยของวัตถุ

4 การสะท้อนช่วงคลื่นวัตถุหลักบนโลกกับข้อมูล TM TM10.450 – 0.515 TM20.525 – 0.605 TM30.630 – 0.690 TM40.775 – 0.900 TM51.550 – 1.750 TM610.40 – 12.50 TM72.090 – 2.350 XS10.500 – 0.590 XS20.610 – 0.680 XS30.790 – 0.890 mm

5 การสะท้อนช่วงของ Landcover พืช

6 น้อยมาก Brightness Additive Primary Color DN min DN max

7 TM Band 3 4 5 VEGETATION 100 cc Band 3 : 0.630 – 0.690 Band 4 : 0.775 – 0.900 Band 5 : 1.550 – 1.750

8 ภาพสีผสม TM10.450 – 0.515 TM20.525 – 0.605 TM30.630 – 0.690 mm TM 321 VEGETATION ? ? VEGETATION

9 ภาพสีผสม TM10.450 – 0.515 TM20.525 – 0.605 TM30.630 – 0.690 mm TM 321 CLEAR WATER ? ?

10 ภาพสีผสม TM10.450 – 0.515 TM20.525 – 0.605 TM30.630 – 0.690 mm TM 321 Dry Soil ? ?

11 TM 321 RGB

12 ภาพสีผสม TM30.630 – 0.690 TM40.775 – 0.900 TM51.550 – 1.750 mm TM 543 VEGETATION ? ? VEGETATION

13 TM10.450 – 0.515 TM20.525 – 0.605 TM30.630 – 0.690 mm TM 543 CLEAR WATER ? ? TM30.630 – 0.690 TM40.775 – 0.900 TM51.550 – 1.750 ภาพสีผสม

14 TM20.525 – 0.605 TM30.630 – 0.690 TM40.775 – 0.900 mm TM 432 VEGETATION ? ? VEGETATION ภาพสีผสมเท็จ

15 TM 3 TM 4 TM 5 LANDSAT TM 345 RGB TM30.630 – 0.690 R Band TM40.775 – 0.900NIR Band TM51.550 – 1.750MIR Band

16 TM 432 TM 432 RGB

17 TM 453 RGB

18 TM 543 RGB

19

20

21 สี รูปร่าง ขนาด รูปแบบ เงา ถิ่นที่ตั้ง ความเกี่ยวพันกันกับวัตถุแวดล้อม DN f

22 Landsat TM 751 RGB

23 Landsat TM 734 RGB

24 ยูคาลิปตัส ( โต ) ยางพารา ( อายุน้อย ) ถนนลูกรัง พื้นที่โล่ง พื้นที่สวนยาง / ยูคาที่เริ่มปลูก แหล่งน้ำ ที่รกร้าง ยูคาลิปตัส ( อายุน้อย ) ยางพารา ( โตเต็มที่ ) ถนนลาดยาง Landsat TM 453 (ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา)

25

26 ศึกษาการปกคลุมพืชพรรณ ดูสภาพทั่วไปทางธรณีวิทยา ทำแผนที่ Regional Lineament หา fracture ตรวจหาบริเวณที่มีหินแปรสภาพ

27

28 (NIR-R) / (NIR+R) NDVI NIR/R Band ratio NIR-RVegetation index Red/Blue Iron Oxide MIR/FIRClay Minerals MIR/NIRFerrous Minerals TM5/TM7, TM5/TM4, TM3/TM1 Mineral Composite TM5/TM7, TM3/TM1, TM4/7M3 Hydrothermal Comp.

29 Field Spectra

30 Lab. Reflectance Spectra Clay Mineral

31 Lab. Reflectance Spectra Iron Mineral

32 Lab. Reflectance Spectra

33 Min. Expl.- ที่มีพืชปกคลุม Geo-botanical Explorer ดูความผิดปรกติของพืช Criteria ปราศจากพืชปกคลุม Indicator plants Physiological change

34 Min Exp- ที่มีพืชปกคลุม

35 Min Exp- Covered Terrain

36 Airborne Reflectance Spectra

37 Emissivity Spectra หินอัคนีที่ ปริมาณ %SiO 2 %Quartz ต่าง ๆ

38 Thermal IR


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติการแนวปฏิบัติการ การวิเคราะห์ ข้อมูลภาพหลาย ช่วงคลื่น Lecture for Lab. Practice.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google