งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตรีโกนมิติ (Trigonometry) =3=3 =4=4 c=5 3 1 c = ด้านตรงข้าม มุมฉาก a = ด้านประกอบ มุมฉาก = ด้านตรงข้าม มุม A b = ด้านประกอบ มุมฉาก = ด้านตรงข้าม มุม B.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตรีโกนมิติ (Trigonometry) =3=3 =4=4 c=5 3 1 c = ด้านตรงข้าม มุมฉาก a = ด้านประกอบ มุมฉาก = ด้านตรงข้าม มุม A b = ด้านประกอบ มุมฉาก = ด้านตรงข้าม มุม B."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตรีโกนมิติ (Trigonometry) =3=3 =4=4 c=5 3 1 c = ด้านตรงข้าม มุมฉาก a = ด้านประกอบ มุมฉาก = ด้านตรงข้าม มุม A b = ด้านประกอบ มุมฉาก = ด้านตรงข้าม มุม B

2 ข้า ม ฉา ก ชิด

3 ข้า ม ฉา ก ชิด 3 5 A 4 A 3 5 4

4

5 แบบฝึกหัด

6 ข้า ม ฉา ก ชิด

7 ข้า ม ฉา ก ชิด

8 ข้า ม ฉา ก ชิด

9 0 1, 0 - 1, 0 0, -1 0, 1 (x, y) 1 a a สูตรวงกลม

10 วัดมุมแบบ ทวนเข็ม มุมจะมีค่าเป็น บวก วัดมุมแบบ ตามเข็ม มุมจะมีค่า เป็น ลบ

11

12 จากวงกลมหนึ่งหน่วย จงหา 0 - 1, 0 0, -1 0, 1 1, 0 สูตรฟังก์ชันตรีโกน

13

14

15 พิสูจน์สูตรฟังก์ชันตรี โกน หารด้วย ทั้ง 2 ข้างของสมการ

16

17

18 กราฟ y=sin(x)

19 กราฟของฟังก์ชัน sec

20 อันนี้จำ 4 สูตรแรก พอ

21

22 อันนี้ต้อง จำให้ได้ หมด

23 อันนี้ควรจำ เล่นๆ อินเวอร์สของฟังชันตรีโกนมิติพวก arc sin, arc cos, arc tan, arc cot ฯ ตัวอย่าง

24 จงทำให้อยู่ในรูป อย่างง่าย วิธี ทำ

25 กำหนดใ ห้ วิธีทำ จากตัวอย่าง ที่ผ่านมาจะได้ หรื อ

26 กำหนดให้ tan x = 1/3 จงหา sin 4x=? วิธีทำ ให้ A = 2x จะได้ว่า sin 4x = sin 2A = 2sinAcosA = 2sin 2x cos 2x = 2(2sin x cos x)(2cos 2 x-1) 1 x 3

27 กำหนดให้ cot x = 3/7 จงหา 3cos 2x +7sin 2x=? ตอบ 3 ตอบ tan 6x กำหนดให้ x = arc tan 120/119 จงหา sin y= ตอบ sin y = 120/169

28 จง หา


ดาวน์โหลด ppt ตรีโกนมิติ (Trigonometry) =3=3 =4=4 c=5 3 1 c = ด้านตรงข้าม มุมฉาก a = ด้านประกอบ มุมฉาก = ด้านตรงข้าม มุม A b = ด้านประกอบ มุมฉาก = ด้านตรงข้าม มุม B.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google