งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอกกา ลิทึม ตัวอย่าง y = 3 x การถอด log log x y = 2 เตะ x ไป เป็นฐานอีกฝั่ง y = x 2 แล้ว log หายไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอกกา ลิทึม ตัวอย่าง y = 3 x การถอด log log x y = 2 เตะ x ไป เป็นฐานอีกฝั่ง y = x 2 แล้ว log หายไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอกกา ลิทึม ตัวอย่าง y = 3 x การถอด log log x y = 2 เตะ x ไป เป็นฐานอีกฝั่ง y = x 2 แล้ว log หายไป

2

3 ตัวอย่างคำว่า ฟังก์ชั่นเพิ่ม ( กราฟสีแดง ) ฟังชั่นลด ( กราฟเส้นสีน้ำเงิน ) ตัวอย่างคำว่า ความสัมพันธ์นี้เป็นฟังก์ชั่นหรือไม่ แทนค่า x 1 ค่าแล้วให้ค่า y 1 ค่า แสดงว่า เป็นฟังก์ชั่น แทนค่า x 1 ค่าแล้วให้ค่า y 2 ค่า แสดงว่า ไม่เป็นฟังก์ชั่น

4 ตัวอย่างการวาดกราฟ สเก็ต กราฟใน เดียวกัน แนะนำ ให้ไปซื้อไม้โปร ที่มีสูตร คณิตศาสตร์ ตามร้าน เครื่องเขียน เช่น ว พาณิชย์

5 ตัวอย่างการวาดกราฟ

6 ตัวอย่างการใช้สูตร

7

8

9

10

11 สูตรนี้ต้องจำให้หมด 1.log1 ฐาน a ได้ 0 2.log a ฐาน a ได้ 1 5 log ผลคูณ เท่ากับ log ผลบวก 6. log ผลหาร เท่ากับ log ผลลบ

12 ตัวอย่างจงหาค่า x 8 = 2 x ทำการ antilog ( ถอด log) 2 3 =2 x ตอบ x = 3 ln x = log e x

13 ตัวอย่างการใช้สูตร

14

15

16

17

18

19


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอกกา ลิทึม ตัวอย่าง y = 3 x การถอด log log x y = 2 เตะ x ไป เป็นฐานอีกฝั่ง y = x 2 แล้ว log หายไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google