งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิจารณาแก๊ส 1 โมเลกุล ชนผนังภาชนะ 1 ด้าน ชนผนังภาชนะ 1 ด้าน ในแนวแกน x.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิจารณาแก๊ส 1 โมเลกุล ชนผนังภาชนะ 1 ด้าน ชนผนังภาชนะ 1 ด้าน ในแนวแกน x."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิจารณาแก๊ส 1 โมเลกุล ชนผนังภาชนะ 1 ด้าน ชนผนังภาชนะ 1 ด้าน ในแนวแกน x

2 จะมี โมเมนตัมก่อนชน = mv • ชนแบบยืดหยุ่น สมบูรณ์ • ความเร็วหลังชน = -v จะมีโมเมนตัม หลังชน = - mv

3 โมเมนตัมที่เปลี่ยนไป = mv – ( -mv )  P = 2mv  P = 2mv แรงที่ผนังกระทำ ต่อแก๊ส F = PPPP ___ tttt

4 คิดโมเมนตัมที่ เปลี่ยนไป  P = 2 mv คิดเวลาไปกลับ  t = 2t = 2s/v = 2s/v = 2l / v = 2l / v

5 แรงดลทีแก๊สชนผนัง =  P/  t = 2 mv / 2l / v = mv 2 / l แก๊ส N โมเลกุล F = N mv 2 / l

6 จาก P = ----- จาก P = -----FA แทนค่า แรง P = --------- P = --------- N mv 2 A L นั่นคือ

7 เมื่อ สรุป เมื่อ v เป็นความเร็วในแนว x เพียงแกน เดียว หากคิดทั้งหมด ต้องรวม xyz แล้วเฉลี่ย ได้ ความเร็วเฉลี่ย = -- v 2 3 1

8 เราจะได้ สมการ

9 จาก PV= nRT แทนค่า จะได้.......... และ PV= NK B T แทนค่า จะ ได้..........

10

11

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt พิจารณาแก๊ส 1 โมเลกุล ชนผนังภาชนะ 1 ด้าน ชนผนังภาชนะ 1 ด้าน ในแนวแกน x.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google