งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3 Content 1. ระบบคอมพิวเตอร์ (An Overview of the Computer System) 2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 2.1 Hardware2.2 Software 2.3 Peopleware2.4 Data / Information 2.5 Procedure2.6 Data Communication 3. การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งาน 4. ประเภทของคอมพิวเตอร์

4 คอมพิวเตอร์เครื่องมือสารพัดประโยชน์ ( The Multipurpose Tool ) คอมพิวเตอร์คืออะไร? –A computer is a machine for manipulating data according to a list of instructions. –เป็นเครื่องมือทาง electronic ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ งานด้านต่างๆ ช่วยให้การทำงานเป็นไปรวดเร็ว ถูกต้อง มากยิ่งขึ้น Speed Reliability Accurate Storage Communication

5

6 InputOutput Storage Processing การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

7 Hardware Software Peopleware Data / Information Procedure Data communication องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

8 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware

9 อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ตัวเครื่อง (Case) ตัวเครื่องแบบ Tower ตัวเครื่องแบบ Desktop

10 Monitor แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ –Cathode ray tube (CRT) –Flat-panel display อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก

11 อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก จอภาพ (Monitor) จอภาพแบบ LCD จอภาพแบบ CRT

12 อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด (Keyboard) คีย์บอร์ดชนิด PS/2 หัวต่อแบบ PS/2 และ USB

13 อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก เม้าท์ (Mouse) เม้าท์ชนิด USB หัวต่อแบบ PS/2 และ USB

14 อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องพิมพ์แบบ Laser เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix

15 Plotter เป็นอุปกรณ์พิเศษ สำหรับการพิมพ์ภาพที่มี ขนาดใหญ่มากๆ เช่น วิศวกรอาจใช้สำหรับการ พิมพ์แปลนบ้าน เป็นต้น อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก

16 อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เครื่องสำรองไฟ

17 อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ลำโพง (Speaker)

18 รับภาพจาก PC video camera เข้าสู่เครื่อง คอมพิวเตอร์ มักใช้สำหรับ Video Conferencing PC video camera จะเปลี่ยนสัญญาณภาพที่ได้ให้อยู่ ในรูปของ Pixel (จุด) และบีบอัดให้ไฟล์ที่ได้มีขนาด เล็กเพื่อที่จะส่งผ่านระบบเครือข่ายได้ Video Card ทำให้ผู้ใช้สามารถนำไฟล์จาก VCR หรือ Camcorders เข้าสู่เครื่อง PC และในทางกลับกันได้ กล้องวีดีโอ อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก

19 กล้องวีดีโอ อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก

20 อุปกรณ์ภายในตัวเครื่อง

21 อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง แผงวงจรหลัก (Mainboard)

22 อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

23 อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง หน่วยความจำหลัก (Main Memory)

24 อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง จานแม่เหล็กบันทึกข้อมูลชนิดแข็ง (Hard Disk)

25 Hard Disks

26 อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง เครื่องอ่านแผ่นดิสก์ (Floppy Drive)

27 อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง เครื่องอ่านหรือบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD (CD Drive) ชนิดของเครื่องอ่าน - CD ROM - CD Writer - DVD ROM - CD Combo - DVD Writer

28 อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง อุปกรณ์กำเนิดเสียง (Sound Card)

29 อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง อุปกรณ์ควบคุมการแสดงผลทางจอภาพ (Display Controller Card)

30 อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Supply)

31 อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลสำหรับต่อพ่วงภายใน (Internal Communication Device)

32 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware คือลักษณะทางกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่สำคัญคือ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

33 Buses Buses are electronic paths that data travels around on a computer system. Internal buses move data around within the CPU. Expansion buses establish links with peripheral devices. –ISA, PCI, AGP, USB, FireWire.

34 Ports Connectors to which devices can be attached. Common ports: Serial Parallel SCSI USB FireWire Network – –Keyboard – –Mouse – –Monitor – –Modem – –MIDI – –IrDA – –Game

35 องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หน่วยความจำรอง หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยแสดงผล Control UnitALU Communication Devices หน่วยรับข้อมูล

36 เสมือนเป็นสมองของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการสั่งงาน ควบคุมให้ส่วน อื่นๆทำงานตามคำสั่งที่ได้รับ ประกอบด้วยส่วนย่อยๆเรียก Transistor ขนาดประมาณ 0.25-0.13 ไมครอน จำนวน 10-30 ล้านตัว หน่วยประมวลผลกลาง ก็คือ CPU (Central Processing Unit) ) หรือ Processors CPU ประกอบด้วย –หน่วยควบคุม (Control Unit : CU) –หน่วยคำนวณ/ตรรกะ (Arithmetic Logic Unit : ALU) ปัจจุบันมีผู้ย่อหน่วยนี้ลงบนแผ่นวงจรเล็กๆ (Chip) และเรียกว่า ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) หน่วยประมวลผลกลาง Processor

37 ถ้า CPU ทำงานได้เร็วเท่าไร ก็จะทำให้การทำงานของ คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีความเร็วสูงด้วย โดยการทำงานของChip Microprocessors นี้ จะ ทำงานตามจังหวะเวลาที่แน่นอน เมื่อมีการเคาะจังหวะ 1 ครั้ง ก็จะเกิดกิจกรรมใน CPU 1 ครั้ง เราเรียกหน่วยที่ ใช้ในการวัดความเร็วของซีพียูว่า "เฮิร์ท" (Hertz) หมายถึงการทำงานได้กี่ครั้ง ใน 1 วินาที

38 หน่วยประมวลผลกลาง Processor CPU ในปัจจุบันมีความเร็วสูงมากตั้งแต่ประมาณ 500- 1000ล้านครั้งต่อวินาที เราจะเรียก CPU นั้นว่าเป็น CPU ที่มีความเร็ว เท่ากับ 500-1000 MHz เช่น Intel Pentium IV 1 GHz จะหมายถึง CPU ของ บริษัท Intel รุ่น Pentium Four ที่มีความเร็วในการทำงาน 1000 ล้านครั้งต่อวินาที เป็น ต้น

39 องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หน่วยความจำรอง หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยแสดงผล Control UnitALU Communication Devices หน่วยรับข้อมูล

40 เป็นสมองของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ จำข้อมูลหรือคำสั่ง ทั้งก่อนและหลังการประมวลผล ตามสถาปัตยกรรมในการออกแบบคอมพิวเตอร์ CPU จะ ประมวลผลข้อมูลหรือคำสั่งที่อยู่ใน Memory เท่านั้น ดังนั้นก่อนการประมวลผล Data หรือ Program ต้องถูก นำมาไว้ในหน่วยความจำก่อนเสมอ หรือเรียกว่า Random Access Memory (RAM) หน่วยความจำหลัก Main Memory

41 ใช้เก็บข้อมูล และคำสั่ง(โปรแกรม) และผลลัพธ์ มี 3 ชนิด –ROM (Read Only Memory) ใช้บันทึกคำสั่งไว้ อย่างถาวร อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขได้ –RAM (Random Access Memory) ใช้บันทึกข้อมูล และ คำสั่งขณะที่เราทำงาน สามารถ อ่านหรือเขียนข้อมูลได้ แต่ ข้อมูลเหล่านี้จะหายไป เมื่อมีการรับข้อมูลใหม่ หรือปิดเครื่อง –Cache เป็นหน่วยความจำที่ใช้บันทึกเก็บข้อมูลชั่วคราวก่อน ส่งให้คอมพิวเตอร์ใช้และช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็ว หน่วยความจำหลัก Main Memory

42 1 Byte = 1 ตัวอักษร = 8 Bit เช่น 01000001=‘A’ Kilobyte (KB) = 1024 Bytes Megabyte (MB) = 1024 Kilobytes Gigabyte (GB) = 1024 Megabytes Terabyte (TB) = 1024 Gigabytes หน่วยวัดความจุของ RAM

43 องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หน่วยความจำรอง หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยแสดงผล Control UnitALU Communication Devices หน่วยรับข้อมูล

44 หน่วยความจำรอง Storage

45 หน้าที่ จำข้อมูลหรือคำสั่งได้ (เหมือนกับ Memory) แม้ไม่มี กระแสไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยง ข้อแตกต่างระหว่าง storage and memory: –สามารถจำข้อมูลหรือคำสั่งได้ แม้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ –โดยทั่วไปมีขนาดในการเก็บข้อมูลใหญ่กว่า เช่น Storage = 80 GB = 80,000 MB Memory = 256 MB –ราคาต่อหน่วยถูกกว่า Storage = 80 GB = 80,000 MB = 3000 บาท, Memory = 256 MB = 1000 บาท หน่วยความจำรอง Storage

46 1. Access Time 2. Capacity 3. Speed 4. Cost Memory VS Storage ช้า ความเร็วในการ ทำงาน RAM Hard disk COMPACT DISC FLOPPY DISC TAPE เร็ว ราคาแพงถูก ช้า

47 องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หน่วยความจำรอง หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยแสดงผล Control UnitALU Communication Devices หน่วยรับข้อมูล

48 หน่วยรับข้อมูล

49 องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หน่วยความจำรอง หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยแสดงผล Control UnitALU Communication Devices หน่วยรับข้อมูล

50 เป็นชุดคำสั่งที่จะสั่งงานให้ computer ทำงาน – ซอฟต์แวร์ระบบ System Software – ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Application Software ชุดคำสั่ง โปรแกรม Software

51 ชนิดของ Software  System Software (ซอฟแวร์ระบบ)  เป็นชุดคำสั่งในการควบคุม สั่งงาน การทำงานของคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ,ทั้ง การสร้างระบบติดต่อกับผู้ใช้ (Interface), และจัดการกับซอฟแวร์ ประยุกต์ที่กำลังทำงานอยู่ เช่น DOS, Windows 98 เป็นต้น  Application Software (ซอฟแวร์ประยุกต์)  เป็นชุดคำสั่งที่ได้รับการออกแบบให้ทำงานเน้นเฉพาะด้านใดด้าน หนึ่งเป็นหลัก เช่น การทำรายงาน เอกสาร (word processing software) หรือ การจัดการกับฐานข้อมูล (Database Management Software) ชุดคำสั่ง โปรแกรม Software

52 คนที่ใช้ computer จะเรียกอีกชื่อว่า End User. รวมทั้งบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ๆ ไม่ว่าด้านฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟแวร์ เช่น โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ ช่างซ่อม ฯลฯ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ Peopleware

53 – ผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ – โปรแกรมเมอร์ – นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ – เจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ – เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฯลฯ

54 ข้อมูลและสารสนเทศ Data Data/Information คือทรัพยากรที่สำคัญของหน่วยงานมีหลายลักษณะ – – ข้อมูลตัวเลข นำไปคำนวณได้ – – ข้อมูลข้อความ เช่น ชื่อ, ที่อยู่-ข้อมูลรูปภาพ เช่น ภาพบุคลากร – – ข้อมูลภาพลักษณ์ เช่น ข้อมูลภาพลักษณ์ เอกสารที่สะแกนเก็บไว้ใช้ แสดงข้อมูล ข้อมูล หรือ Data หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจริง สารสนเทศ หรือ Information หมายถึง สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลไปผ่าน กระบวนการหนึ่งก่อน ข้อมูลที่ดี = ถูกต้อง + เป็นปัจจุบัน + สมบูรณ์

55 กระบวนการทำงาน หรือ Procedures หมายถึงขั้นตอนที่ ผู้ใช้จะต้องทำตาม เพื่อให้ได้งานเฉพาะบางอย่างจาก คอมพิวเตอร์ กระบวนการทำงาน หรือ Procedures หมายถึงขั้นตอนที่ ผู้ใช้จะต้องทำตาม เพื่อให้ได้งานเฉพาะบางอย่างจาก คอมพิวเตอร์ การปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในส่วนต่างๆ มักมีขั้นตอน สลับซับซ้อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนด้วย การปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในส่วนต่างๆ มักมีขั้นตอน สลับซับซ้อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนด้วย Procedures

56 การสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ คือการแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทาง โดยใช้อุปกรณ์ทางอิ เล็กทอรนิกส์ ซึ่งเชื่อมต่อกันอยู่ด้วยสื่อกลางชนิดใดชนิด หนึ่ง Data Communication

57 Business Medicine and Health Care Education Science Engineering Manufacturing Legal Practice Law Enforcement Government The Military Music Theater, Film, and Television Computer at Home การนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ การนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้งาน

58 Science-การประยุกต์ใช้ด้านวิทยาศาสตร์

59 Science

60 Engineering Computer-Aid Design (CAD)

61 Theater, Film, and, Television Special Effects-การประยุกต์ใช้ด้านบันเทิง เช่น ภาพยนต์ เพลง ผลิตสื่อต่างๆ เป็นต้น

62 ประเภทของคอมพิวเตอร์ Supercomputer Supercomputer Mainframe Mainframe Minicomputer Minicomputer Microcomputer Microcomputer

63 Super Computer จัดเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เทียบได้กับ คอมพิวเตอร์ทั่วไปเป็นพันๆ เครื่อง ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่มีจำนวนมาก และต้องการ ประมวลผลที่เร็วมาก เช่น NASA, การพยากรณ์อากาศ,เป็นต้น ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้ข้อมูลหรือประมวลผลพร้อมกัน (ผ่าน Terminal) ได้เป็นพันๆเครื่อง ราคาประมาณ $20 million

64 Super Computer

65 จัดเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพสูง ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่มีจำนวนมาก ต้องการการ ประมวลผลที่รวดเร็ว เช่น ในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารที่มีสาขาทั่วโลกหรือทั่วประเทศ ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้ข้อมูลหรือประมวลผลพร้อมกัน (ผ่าน Terminal) ได้เป็นพันๆเครื่อง ราคาประมาณ $300,000 Main Frame

66 Mainframe

67 จัดเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง ประสิทธิภาพอยู่ ระหว่าง Mainframe และ PC Computer ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่ต้องการประสิทธิภาพสูง กว่า PC เช่น องค์กรขนาดกลาง ไฟแนนซ์ มหาวิทยาลัย ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้ข้อมูลหรือประมวลผลพร้อมกัน (ผ่าน Terminal) ได้สูงประมาณ 4,000 เครื่อง Cost $5,000 to $150,000 MiniComputer

68 MiniComputer

69 จัดเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูก เหมาะในการใช้งาน ส่วนตัว ใช้ในสำนักงาน หรือองค์การขนาดเล็ก หรือเรียกว่า Personal Computer (PC) Microcomputer เครื่องแรก IBM-PC Macintosh is a microcomputer made from Apple Computer คอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดยลอกเลียนสถาปัตยกรรมของ IBM เรียกว่า IBM-Compatibles MicroComputer

70 MicroComputer

71 Desktop Model

72 Notebook Computer

73 Personal Digital Assistants (PDAs)

74 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google