งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Financial Consultant Development Program  เปิดรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 ก. พ. 2552  อบรมภาคทฤษฎี ช่วง 9 - 20 มี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Financial Consultant Development Program  เปิดรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 ก. พ. 2552  อบรมภาคทฤษฎี ช่วง 9 - 20 มี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Financial Consultant Development Program  เปิดรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 ก. พ. 2552  อบรมภาคทฤษฎี ช่วง 9 - 20 มี. ค. 2552  อบรมภาคปฏิบัติและฝึกงาน ช่วงเดือน เม. ษ. – พ. ค. 2552 KuFin2552@gmail.com ได้ชั่วโมง กิจกรรม 36 ชั่วโมง

2 การอบรมที่ปรึกษาทางการเงินมือ อาชีพ The Financial Consultant Development Program โดยครอบคลุมเนื้อหา 5 ด้าน คือ 1. การบริหารการเงิน 2. การบริหารการลงทุน 3. การบริหารภาษี 4. การจัดการสุขภาพ 5. การบริหารความมั่งคั่ง

3 การอบรมที่ปรึกษาทางการเงิน มืออาชีพ The Financial Consultant Development Program การอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1. ช่วงหลักการและแนวคิด – ประมาณ 36 ช. ม.- ช่วง 9 – 20 มี. ค. 52 – ได้ชั่วโมงกิจกรรม 36 ชั่วโมง 2. ช่วงปฏิบัติจริง – ประมาณ 1.5 เดือน - ช่วงปิดเทอมฤดู ร้อน

4 การสมัครเข้าร่วมโครงการ 1. ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (download ได้ที่เอกสารแนบ ) มายัง อีเมล์ KuFin2552@gmail.com 2. ประวัติการศึกษา หรือ เรซูเม่ 3. ส่งหลักฐานการสมัคร ภายในวันที่ 15 ก. พ. 52

5 เกณฑ์การคัดเลือก สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว โดย ผู้บริหารของภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นที่ทัศนคติ บุคคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และความสามารถใน การวิเคราะห์สถานการณ์

6 จัดงานโดย 1. ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 3. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด ( มหาชน ) 4. บริษัท แอคคอรดไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด 5. บริษัท พอใจ โบรคเกอร์ จำกัด 6. ชมรมคนการเงินรุ่นใหม่แห่งประเทศ ไทย

7 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อาจารย์ ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม เบอร์ 085-149-4009 KuFin2552@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt The Financial Consultant Development Program  เปิดรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 ก. พ. 2552  อบรมภาคทฤษฎี ช่วง 9 - 20 มี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google