งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A Known-Plaintext Attack of the LFSR Stream Cipher

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A Known-Plaintext Attack of the LFSR Stream Cipher"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A Known-Plaintext Attack of the LFSR Stream Cipher

2 ผศ.พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล
สมาชิกที่ร่วมโครงการ 1.นายชานนท์ จังกาจิตต์ รหัสนักศึกษา 2.นายกิติ์จิพงษ์ อิทธิธรรมสกุล รหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล

3 Agenda สิ่งที่ดำเนินการจากครั้งที่แล้ว ความคืบหน้าของโครงการ
ผลการดำเนินงาน ผลการทำงานของโปรแกรม สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

4 สิ่งที่ดำเนินการจากครั้งที่แล้ว
พัฒนาและออกแบบอัลกอริทึมส่วนการเข้ารหัส

5 สิ่งที่ดำเนินการจากครั้งที่แล้ว(ต่อ)
พัฒนาอัลกอริทึมส่วนการทำ cryptanalysis เหนือ finite field (i.e )

6 ความคืบหน้าของโครงการ
เพิ่มการทำงานในส่วนตรวจสอบการเข้ารหัส ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของโปแกรม เพิ่มการทำงานในส่วนของ Graphic User Interface (GUI)

7 ผลการดำเนินงาน

8 ผลการทำงานของโปรแกรม

9 สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป
พัฒนา Graphic User Interface (GUI) ในส่วนของ Cryptanalysis ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของโปแกรม

10 Q & A

11 END


ดาวน์โหลด ppt A Known-Plaintext Attack of the LFSR Stream Cipher

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google