งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A Known-Plaintext Attack of the LFSR Stream Cipher 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A Known-Plaintext Attack of the LFSR Stream Cipher 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A Known-Plaintext Attack of the LFSR Stream Cipher 1

2 สมาชิกที่ร่วมโครงการ 1. นายชานนท์ จังกาจิตต์ รหัสนักศึกษา 493040147-12. นายกิติ์จิพงษ์ อิทธิธรรมสกุล รหัสนักศึกษา 493041251-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. พิเชษฐเชี่ยวธนะ กุล 2

3 Agenda สิ่งที่ดำเนินการจากครั้งที่แล้วความคืบหน้าของโครงการผลการดำเนินงานผลการทำงานของโปรแกรมสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป 3

4 สิ่งที่ดำเนินการจากครั้งที่ แล้ว 4 พัฒนาและออกแบบอัลกอริทึมส่วนการเข้ารหัส

5 สิ่งที่ดำเนินการจากครั้งที่ แล้ว ( ต่อ ) 5 พัฒนาอัลกอริทึมส่วนการทำ cryptanalysis เหนือ finite field (i.e. )

6 ความคืบหน้าของโครงการ 6  เพิ่มการทำงานในส่วนตรวจสอบการ เข้ารหัส  ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของโปแกรม  เพิ่มการทำงานในส่วนของ Graphic User Interface (GUI)

7 ผลการดำเนินงาน 7

8 ผลการทำงานของโปรแกรม 8

9 สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป 9  พัฒนา Graphic User Interface (GUI) ในส่วนของ Cryptanalysis  ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของ โปแกรม

10 10

11 11


ดาวน์โหลด ppt A Known-Plaintext Attack of the LFSR Stream Cipher 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google