งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Agromyzid Rubus Intanon lf miner Kosol C. Agromyzid Rubus lf miner.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Agromyzid Rubus Intanon lf miner Kosol C. Agromyzid Rubus lf miner."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Agromyzid Rubus Intanon lf miner Kosol C.

3 Agromyzid Rubus lf miner

4 Liriomyza AA

5 Liriomyza AAA

6 Liriomyza Celery

7 Liriomyza Celleray Mae Poon Prao

8 Liriomyza Cellery lfS Kosol C.

9 Liriomyza Cellery Mae Poon

10 Liriomyza F rsv

11 Liriomyza Flsv

12 Liriomyza Puay Leng

13 LiriomyzaA

14 Ophiomyia phaseoli A

15 Tomato LM PD

16 Buprestid sc lf miner S

17 Buprestid sc lf miner

18 Acrocercops symbolopis spt

19 Acrocercops syngramma L mg

20 Acrocercops syngramma L mgs Kosol C.

21 Acrocercops syngramma S mg 3lf

22 Acrocercops syngramma S mgs

23 Acrocercops syngramma Symptom mgs

24 Acrocercops zygonoma mgs

25 CLM s

26 CLM sc ct

27 CLM SC s Kosol C.

28 Closterocerus trifusciatus P CLM

29 Leaf miner s Kosol C.

30 Leaf miner

31 Phyllocnistis citrella LS Kosol C.

32 Phyllocnistis citrella Symptom

33 Phyllocnistis citrella on pomello fr

34 Dicladispa armigera

35 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand Kosol C.

36 Registered no. 26542 s 1097 Kosol C.

37 ภาพ 2519-2544 Kosol C.

38 ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ รศโกศล เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ ) Kosol C.

39 1976 Doi Ang Kha ng Kosol Charernsom Dept. Entomology, Faculty of Agriculture Kasetsart University, Bangkok, Thailand Phone (066) 0-3428-1265. Fax 0- 3435-1881. E-mail: agrkoc@ku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt Agromyzid Rubus Intanon lf miner Kosol C. Agromyzid Rubus lf miner.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google