งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Agromyzid Rubus Intanon lf miner Kosol C. Agromyzid Rubus lf miner.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Agromyzid Rubus Intanon lf miner Kosol C. Agromyzid Rubus lf miner."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Agromyzid Rubus Intanon lf miner Kosol C.

3 Agromyzid Rubus lf miner

4 Liriomyza AA

5 Liriomyza AAA

6 Liriomyza Celery

7 Liriomyza Celleray Mae Poon Prao

8 Liriomyza Cellery lfS Kosol C.

9 Liriomyza Cellery Mae Poon

10 Liriomyza F rsv

11 Liriomyza Flsv

12 Liriomyza Puay Leng

13 LiriomyzaA

14 Ophiomyia phaseoli A

15 Tomato LM PD

16 Buprestid sc lf miner S

17 Buprestid sc lf miner

18 Acrocercops symbolopis spt

19 Acrocercops syngramma L mg

20 Acrocercops syngramma L mgs Kosol C.

21 Acrocercops syngramma S mg 3lf

22 Acrocercops syngramma S mgs

23 Acrocercops syngramma Symptom mgs

24 Acrocercops zygonoma mgs

25 CLM s

26 CLM sc ct

27 CLM SC s Kosol C.

28 Closterocerus trifusciatus P CLM

29 Leaf miner s Kosol C.

30 Leaf miner

31 Phyllocnistis citrella LS Kosol C.

32 Phyllocnistis citrella Symptom

33 Phyllocnistis citrella on pomello fr

34 Dicladispa armigera

35 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand Kosol C.

36 Registered no s 1097 Kosol C.

37 ภาพ Kosol C.

38 ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ ส วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ ส วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ รศโกศล เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ ) Kosol C.

39 1976 Doi Ang Kha ng Kosol Charernsom Dept. Entomology, Faculty of Agriculture Kasetsart University, Bangkok, Thailand Phone (066) Fax


ดาวน์โหลด ppt Agromyzid Rubus Intanon lf miner Kosol C. Agromyzid Rubus lf miner.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google