งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหาปริพันธ์โดยวิธีแทนที่ Integration by Substitution การหาปริพันธ์ทีละส่วน Integration by Parts การหาปริพันธ์โดยวิธีแยกเศษส่วนย่อย Integration by Partial.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหาปริพันธ์โดยวิธีแทนที่ Integration by Substitution การหาปริพันธ์ทีละส่วน Integration by Parts การหาปริพันธ์โดยวิธีแยกเศษส่วนย่อย Integration by Partial."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหาปริพันธ์โดยวิธีแทนที่ Integration by Substitution การหาปริพันธ์ทีละส่วน Integration by Parts การหาปริพันธ์โดยวิธีแยกเศษส่วนย่อย Integration by Partial Fractions การหาปริพันธ์โดยวิธีแทนที่ด้วยฟังก์ชันตรีโกณ Integration by Trigonometric Substitution

2 การหาปริพันธ์โดยวิธีแทนที่ Integration by Substitution การหาปริพันธ์โดยวิธีแทนที่เป็น เสมือนบทกลับของการหาอนุพันธ์ โดยใช้กฎลูกโซ่

3 พิจารณา ถ้าให้ พบว่า ดังนั้น differential ของ u คือ แสดงว่า เมื่อ c เป็นค่าคงตัวใดๆ แทนค่า u กลับ

4 การหาปริพันธ์ทีละส่วน Integration by Parts การหาปริพันธ์ทีละส่วนเป็น เสมือนบทกลับของการหา อนุพันธ์ของผลคูณ

5

6 การหาปริพันธ์โดยวิธีแยกเศษส่วนย่อย Integration by Partial Fractions การหาปริพันธ์โดยวิธีแยก เศษส่วนย่อย โดยส่วนใหญ่ จะใช้สำหรับการหาปริพันธ์ ของฟังก์ชันตรรกยะ

7 การแยกเศษส่วนย่อย ฟังก์ชัน สามารถแยกได้เป็น หมายเหตุ n ต้องน้อยกว่า m

8 การแยกเศษส่วนย่อย ฟังก์ชัน สามารถแยกได้เป็น หมายเหตุ n ต้องน้อยกว่า m

9 การแยกเศษส่วนย่อย ฟังก์ชัน สามารถแยกได้เป็น

10 การแยกเศษส่วนย่อย ฟังก์ชัน สามารถแยกได้เป็น ( ไม่สามารถแยกตัวประกอบ a i x 2 +b i x+c i =0, i=1,…,m ได้ )

11 การแยกเศษส่วนย่อย ฟังก์ชัน สามารถแยกได้เป็น ( ไม่สามารถแยกตัวประกอบ a 2 x 2 +b 2 x+c 2 =0 ได้ )

12 การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณ

13 สูตรพื้นฐานสำหรับการหาค่าปริพันธ์ Basic Integral Formulae ส่วนที่ยากที่สุดในการหาปริพันธ์คือ “ การเลือกใช้วิธี คิดที่เหมาะสมสำหรับการหา ปริพันธ์ในแต่ละครั้ง ”

14


ดาวน์โหลด ppt การหาปริพันธ์โดยวิธีแทนที่ Integration by Substitution การหาปริพันธ์ทีละส่วน Integration by Parts การหาปริพันธ์โดยวิธีแยกเศษส่วนย่อย Integration by Partial.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google