งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวห้ำ 2 มวน HEMIPTEROUS PREDATORS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวห้ำ 2 มวน HEMIPTEROUS PREDATORS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวห้ำ มวน HEMIPTEROUS PREDATORS

2 มวนพิฆาตสีส้มวัยอ่อน

3 ไข่อีโอแคนทีโคน่า Eocanthecona furcellata Wolf

4 อีโอแคนทีโคน่า กินหนอนหนังเหนียว
Eocanthecona furcellata vs Spodoptera exigua อีโอแคนทีโคน่า กินหนอนหนังเหนียว พระพุทธบาท สระบุรี 1997

5 Amyotia malaburica มวนพิฆาตหนอน

6 Andrellus Eggs

7 Andrellus Eggs

8 Andrellus Eggs

9 Andrellus splinidens

10 Andrellus: emerging

11 Andrellus: emerging

12 Andrellus splinidens

13 Andrellus splinidens

14 Andrellus splinidens

15 Andrellus splinidens

16 Eocaanthecona furrcellata vs Orgyia turbata

17 Eocanthecona

18 Eocanthecona furcellata

19 Eocanthecona furcellata

20 Eocanthecona vs Euproctis

21 vs Podontia Eocanthecona fuecellata

22 Eocanthecona furcellata

23 Eocanthecona furcellata

24 Eocanthecona furcellata

25 Eocanthecona furcellata
vs Achaea janata

26 Eocanthecona furcellata

27 Eocanthecona furcellata
Attacus atlas vs

28 Eocanthecona furcellata
vs Limacodid Larva

29 Eocanthecona vs Orgyia

30 Eocanthecona furcellata
vs Podontia 14-punctata

31 Eocanthecona sp. On Persimmon

32 Eocanthecona furcellata N5
on cabbage

33 Eocanthecona furcellata 57 Eggs

34 Eocanthecona furcellata vs Orgyia turbata

35 Eocanthecona furcellata

36 Eocanthecona furcellata

37 Eocanthecona furcellata

38 Eocanthecona furcellata

39 Eocanthecona furcellata

40 Eocanthecona furcellata
vs Podontia 14-punctata

41 Eocanthecona furcellata

42 Eocanthecona robusta

43 Reduviid vs Coccinellid

44 Reduviid

45 Reduviid

46 Reduviidae

47 Scipinia horrida

48 Sycanus collaris

49 Sycanus collaris

50 Reduviid: mimic

51 Reduviid

52 Reduviid

53 Reduviid

54 Sycanus collaris

55 Sycanus collaris

56 Sycanus sp.

57 Sycanus vs Termite

58 Vilius macrops

59 มวนขาสั้น Phymatidae Carcinocoris binghami

60 มวนห้ำไข่เพลี้ย

61 มวนห้ำมวนปีกแก้ว

62 ไททัสมวนห้ำไข่เพลี้ย

63 มวนตาโต

64 มวนห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda

65 Wollastoniella rotunda

66 Wollastoniella vs predatory thrips

67 Wollastoniella vs Sminthuriidae

68 มวนดอกไม้ Orius persequens

69 Orius sp.

70 Orius sp.

71 Bilia sp.

72 Orius sp. vs Thrips

73 มวนกิ่งไม้ Nabis tibialis

74 Nabis sp.

75 มวนห้ำไข่เพลี้ย Cyrtorhinus lividipennis

76 มวนห้ำมวนปีกแก้ว Mirid vs Urentius

77 มวนห้ำไธทัส Tytthus chinensis

78 Antelochus sp.

79 มวนแดงห้ำ Antelochus sp.

80 มวนตาโต Geocoris sp.

81 Geocoris sp.

82 มวนตาโต Geocoris sp.

83 มวนแมลงดานา Leptocerus indica

84 มวนจิงโจ้เล็ก Veliid

85 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

86 KOSOL CHARERNSOM,ENTOMOLOGY,KASETSART UNIVERSITY
COPYRIGHT 5 APRIL 2000 KOSOL CHARERNSOM,ENTOMOLOGY,KASETSART UNIVERSITY

87 Kosol Charernsom, Entomology,Kasetsart University,Bangkok,Thailand
Registered no s 1097 Registered no S 1097 Kosol Charernsom, Entomology,Kasetsart University,Bangkok,Thailand (Kosol Charernsom: Tel , ; Fax )

88 โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และ บรรยายภาพ
โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และคำบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ตัวห้ำ 2 มวน HEMIPTEROUS PREDATORS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google