งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานฐานข้อมูล OUP โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Oxford University Press.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานฐานข้อมูล OUP โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Oxford University Press."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานฐานข้อมูล OUP โดย จิรวัฒน์ พรหมพร Jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Oxford University Press

2 เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Oxford University Press ประมาณ 180 ชื่อ เรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาด้าน วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Life Science) คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ กฎหมาย สามารถดูบทความย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 1996- ปัจจุบัน ประกอบด้วย ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม แบบ PDF OUP

3 HOMEPAGE

4 วิธีการค้นหา บทความ  Browse  Browse Journals A-Z: ไล่เรียงจากชื่อวารสารเรียง ตามอักษร A-Z  Browse Journals By Subject : ไล่เรียงตาม สาขาวิชา  Search  Basic Search  Advanced Search OUP

5 Browse: Journals A-Z เลือกรายชื่อ วารสาร

6 1. เลือกดูเอกสาร ฉบับปัจจุบัน 2. เลือกดูเอกสาร ฉบับย้อนหลัง 3. ชื่อวารสารอื่น ๆ ที่ มีเนื้อหา คล้ายคลึงกับเล่ม ที่เราเปิดอยู่ Browse: Journals A-Z 1 2 3

7 1. หน้า สารบัญ วารสาร 2. เลือกดู บทควา ม จาก วารสาร Browse: Journals A-Z: Current Issue 1 2

8 Browse: Journals A-Z: Archive เลือกวารสารฉบับย้อนหลัง

9 Browse: Journals By Subject เลือกตาม สาขาวิชา

10 Browse: Journals By Subject จะปรากฏ รายชื่อ วารสารตาม สาขาวิชาที่ เลือก

11 Search Methods “bird flu” ระบุคำค้นใน ช่อง Basic Search หรือคลิกเลือก การสืบค้นแบบ Advanced Search

12 1. ค้นโดยระบุ รายการ อ้างอิง เช่น ระบุ citation หรือ ระบุ หมายเลข DOI 2. ค้นโดยการระบุ คำสำคัญ 3. ค้นโดยระบุชื่อ ผู้แต่ง 4. เลือกชื่อ วารสารที่ ต้องการสืบค้น 5. หรือเลือกสาขา ที่ต้องการ สืบค้น 6. ระบุช่วงเวลาที่ ต้องการ 7. กำหนดรูปแบบ ในการ แสดงผลลัพธ์ 8. คลิกสืบค้น Advanced Search 1 2 3 4 567 Bird flu 8

13 1. จำนวนผลลัพธ์ที่ ได้ 2. ดูตัวเล่ม 3. รายการ บรรณานุกรม 4. ดูเอกสารฉบับ เต็มใน รูปแบบ PDF หรือ HTML 5. จัดเก็บคำค้น 6. คลิกเลือก วารสารเล่มที่ ต้องการเพื่อดู สาระสังเขป หรือดาวน์โหลด รายการทาง บรรณานุกรมสู่ โปรแกรม จัดการ บรรณานุกรม Search Result 2 3 4 1 5 6

14 Search Result :Extract

15 Search Result : HTML Full Text

16 Search Result : PDF Full Text

17 การลงทะเบียนเป็นสมาชิก ของ OUP จะทำให้ใช้บริการ ต่างๆ ของ OUP ได้ เช่น การ แจ้งเตือนเมื่อมีวารสารเล่ม ใหม่ การจัดเก็บคำค้น เป็น ต้น โดยวิธีการลงทะเบียน ง่ายๆ คือ คลิกไปที่ My account แล้วทำตามขั้นตอน การลงทะเบียนทีละขั้น แต่ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียน แล้วก็สามารถใส่ User name และ Password เพื่อ ทำการ log in เข้าสู่ระบบได้ เลย การลงทะเบียนเป็นสมาชิก

18 เครื่องมือช่วยในการจัดการผลลัพธ์ 1. ดูเอกสารแบบสรุปหรือ แบบเต็มได้ 2. แจ้งเตือนเมื่อบทความนี้ ได้รับการอ้างอิง 3. บริการต่าง ๆ ที่ OUP มี ให้ เช่น - ส่งบทความนี้ไปให้ เพื่อนทางอีเมล์ - ค้นหาบทความอื่นที่มี เนื้อหาคล้าย บทความ นี้ภายในวารสารเล่มนี้ หรือใน PubMed - แจ้งเตือนเมื่อมีวารสาร เล่มใหม่ - ดาวน์โหลด บรรณานุกรมลง โปรแกรมจัดการทาง บรรณานุกรม 1 2 3

19 Cite Track Alerts

20 Email this link to a friend

21 Alert me to new issues

22 Add to My Personal Archive

23


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานฐานข้อมูล OUP โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Oxford University Press.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google