งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร โดย.. นายยุทธภูมิ จำรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร โดย.. นายยุทธภูมิ จำรัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร โดย.. นายยุทธภูมิ จำรัส

2 จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. อธิบายการทำงานของ อวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ 2. อธิบายความสัมพันธ์การ ทำงานของระบบย่อยอาหาร ได้ 1. อธิบายการทำงานของ อวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ 2. อธิบายความสัมพันธ์การ ทำงานของระบบย่อยอาหาร ได้

3 ระบบย่อยอาหาร ความหมายของระบบย่อยอาหาร ระบบย่อยอาหาร หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารให้ เป็นสารอาหารขนาดเล็ก แล้วจะ ถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียน เลือด แก๊สออกซิเจนที่ได้จาก ระบบหายใจจะทำให้สารอาหาร เกิดการเปลี่ยนแปลงจน กลายเป็นพลังงานที่ร่างกาย นำไปใช้ได้ ความหมายของระบบย่อยอาหาร ระบบย่อยอาหาร หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารให้ เป็นสารอาหารขนาดเล็ก แล้วจะ ถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียน เลือด แก๊สออกซิเจนที่ได้จาก ระบบหายใจจะทำให้สารอาหาร เกิดการเปลี่ยนแปลงจน กลายเป็นพลังงานที่ร่างกาย นำไปใช้ได้

4 ระบบย่อยอาหาร โครงสร้างของระบบย่อย อาหาร 1. ปาก 2. หลอดอาหาร 3. กระเพาะอาหาร 4. ลำไส้ใหญ่ 5. ลำไส้เล็ก โครงสร้างของระบบย่อย อาหาร 1. ปาก 2. หลอดอาหาร 3. กระเพาะอาหาร 4. ลำไส้ใหญ่ 5. ลำไส้เล็ก

5 ระบบย่อยอาหาร ปาก เป็นอวัยวะแรกของระบบย่อยอาหาร ภายในประกอบด้วยฟันทำหน้าที่บดเคี้ยว อาหารให้ละเอียด และลิ้น ทำหน้าที่ คลุกเคล้าอาหารกับน้ำลาย ช่วยในการกลืน อาหาร และทำให้รู้รสอาหาร ปาก เป็นอวัยวะแรกของระบบย่อยอาหาร ภายในประกอบด้วยฟันทำหน้าที่บดเคี้ยว อาหารให้ละเอียด และลิ้น ทำหน้าที่ คลุกเคล้าอาหารกับน้ำลาย ช่วยในการกลืน อาหาร และทำให้รู้รสอาหาร ที่มา : http://health.kapook.com/view4295 7.html http://health.kapook.com/view4295 7.html

6 ระบบย่อยอาหาร หลอดอาหาร ทำ หน้าที่ หดตัว บีบ อาหารลงสู่กระเพาะ อาหาร โดยส่วนต้น และปลายของหลอด อาหารจะมีหูรูด โดย หูรูดส่วนบนช่วย ป้องกันไม่ให้อากาศ ผ่านเข้าสู่หลอด อาหาร และหูรูด ส่วนล่างป้องกันไม่ให้ กรดจากกระเพาะ อาหารผ่านเข้าหลอด อาหาร ไม่มีต่อมสร้าง น้ำย่อยแต่มีต่อมขับ น้ำเมือกช่วยให้ อาหารไหลผ่านได้ สะดวก ที่มา : http://www.thaigoodview.com

7 กระเพาะอาหาร เป็น อวัยวะที่อยู่ต่อจากหลอด อาหาร ตั้งบริเวณใต้ทรวง อกของคนเรา ส่วนบนของ กระเพาะอาหารจะเชื่อมต่อ กับหลอดอาหาร และส่วน ปลายเชื่อมต่อกับลำไส้เล็ก มีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อหูรูด เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารที่ อยู่ในลำไส้เล็กย้อยกลับสู่ กระเพาะอาหารได้อีก กล้ามเนื้อขนาดใหญ่ กระเพาะอาหารทำหน้าที่ ผลิตน้ำย่อยออกมา เพื่อ ย่อยอาหารพวกโปรตีน เท่านั้น โดยกระเพาะอาหาร จะบีบรัดตัวให้อาหาร คลุกเคล้ากับน้ำย่อย ระบบย่อยอาหาร ที่มา : http://articletube.blogspot.c om http://articletube.blogspot.c om

8 ระบบย่อยอาหาร ลำไส้เล็ก เป็นทางเดินอาหารที่สำคัญ ที่สุดและมีความยาวที่สุด ลำไส้เล็กจะ ทำหน้าที่ย่อยอาหารทุกประเภท และ การย่อยแล้วจะถูกดูดซึมผ่านผนัง ลำไส้เล็กเข้าสู่หลอดเลือด ที่มา : http://kamil-habbatussauda.blogspot.com/2012/08/blog-post_16.html http://kamil-habbatussauda.blogspot.com/2012/08/blog-post_16.html

9 ระบบย่อยอาหาร ลำไส้ใหญ่ เป็นส่วนที่ ต่อจากลำไส้เล็ก มี ลักษณะเป็นท่อกลวง ขนาดใหญ่ ส่วนปลาย เป็นกล้ามเนื้อหูรูด เรียกว่า ทวารหนัก ลำไส้ใหญ่ไม่ได้ทำ หน้าที่ในการย่อย อาหาร แต่จะทำหน้าที่ ดูดซึมน้ำและเกลือแร่ บางส่วนที่เหลืออยู่ใน กากอาหาร ทำให้กาก อาหารเป็นก้อนอุจจาระ นอกจากนี้ลำไส้ใหญ่ยัง ขับเมือกออกมาหล่อลื่น ทำให้อุจจาระเคลื่อนตัว ได้ ที่มา : http://202.143.128.66/~lib/krupong/web4/sci/New%20Folder/GI/c olon.jpg http://202.143.128.66/~lib/krupong/web4/sci/New%20Folder/GI/c olon.jpg

10 ขอบคุณ ข้อมูล :Templat powerpoint จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : เนื้อหาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ( องค์กรมหาชน ) ข้อมูล :Templat powerpoint จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : เนื้อหาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ( องค์กรมหาชน )


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร โดย.. นายยุทธภูมิ จำรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google