งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 : เป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ร่องรอย หลักฐานทางโบราณคดีของชุมชนชาวโชมอน คือ เนินหอยรูปโค้ง : เป็นสมัยที่มนุษย์มีพัฒนาการ โดยรวมตัว กันเป็นชุมชนขนาดเล็ก รู้จักล่าสัตว์ จับปลา เก็บ พืชผักเป็นอาหาร รู้จักผลิตภาชนะดินเผาเพื่อใช้ ในพิธีกรรมและในชีวิตประจำวัน มีพัฒนาการ ทางด้านลวดลายจนกลายเป็นผลงานศิลปะที่โดด เด่น : ภาชนะดินเผาในระยะกลาง และระยะ ปลาย มีการพัฒนาสูงและมีความสัมพันธ์กับชีวิต ความเป็นอยู่ สังคม ความเชื่อและเศรษฐกิจ มี ลวดลายเส้นนูนรูปโค้ง ตกแต่งผิวขอบปากและ บนภาชนะ สมัยโชมอน

29 : ภาชนะดินเผารูปเรือ หอย และเต่าสะท้อน สภาพเศรษฐกิจ : ภาชนะดินเผาที่สะท้อนอิทธิพลจากจีน : ตุ๊กตาดินเผาโดกู ใบหน้าน่าประหลาดใจ รูปทรงสมมาตร แขนสั้น บ่ากว้าง ลำตัวผอมบาง หรืออาจมีลำตัวอวบอ้วน อาจใช้เป็นสัญลักษณ์ ของความอุดมสมบูรณ์ เป็นลัทธิโตแต้ม เป็น เครื่องรางของขลัง หรือใช้ในพิธีกรรม : “ โนกากาโด ” แท่งหินปักอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยก้อนหิน อาจใช้เป็นสัญลักษณ์สุสาน ของคนชั้นสูงหรือเป็นนาฬิกาแดด ที่เป็นลักษณะ ของสังคมเกษตรกรรม

30 สรุปลักษณะสังคมของวัฒนธรรม สมัยโชมอน

31 วัฒนธรรมโชมอนมีพัฒนาการที่ก้าวหน้า ตามลำดับขั้นตอนมาโดยตลอด การรู้จักผลิต ภาชนะดินเผา การตั้งหลักแหล่งอยู่ร่วมกันเป็น ชุมชน และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การ ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับล่าสัตว์ และ การทำกสิกรรมขั้นต้นสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ รอด ล้วนเป็นวิวัฒนาการที่ก้าวหน้ามากกว่าใน สมัยก่อนการผลิตภาชนะดินเผาเสียอีก นอกจากนี้ภาชนะดินเผา ซึ่งจัดเป็นงาน ศิลปกรรมที่สำคัญ มีความงดงามทั้งทางด้าน รูปทรง และลวดลายที่ช่างฝีมือเพียรทำขึ้นมา และเป็นเอกลักษณ์ของสมัยโชมอนโดยเฉพาะ และที่น่าประหลาดใจก็คือ ภาชนะดินเผาที่ งดงามเผล่านี้ แทบจะหายไปพร้อมๆกับเจ้าของ วัฒนธรรม แรงบันดาลใจที่ถ่ายทอดให้ วัฒนธรรมยายอยก็ปรากฎเพียงบางท้องถิ่นและ เป็นไปอย่างผิวเผินเท่านั้น

32 วัฒนธรรมโชมอน มีพัฒนาการ เปลี่ยนแปลง เมื่อวัฒนธรรมการปลูกข้าวที่แพร่ มาจากคาบสมุทรเกาหลี เข้าสู่เกาะกิวชูเมื่อ ประมาณหนึ่งพันปีก่อน คริสตกาล พร้อมๆกับกรรมวิธีใหม่ในการ เกษตรกรรม พิธีกรรมอันเนื่องมาจากการเกษตร และความเชื่อในศาสนาก็แพร่เข้ามา ทำให้วิถี การดำเนินชีวิตของชาวพื้นเมืองเปลี่ยนแปลงไป


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google