งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ออกเดินทาง จาก สสจ. กส. 9 พ. ย.54 ที่.. กระทรวง สาธารณสุ ข เตรียม ความ พร้อม ของทีม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ออกเดินทาง จาก สสจ. กส. 9 พ. ย.54 ที่.. กระทรวง สาธารณสุ ข เตรียม ความ พร้อม ของทีม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ออกเดินทาง จาก สสจ. กส. 9 พ. ย.54

3 ที่.. กระทรวง สาธารณสุ ข เตรียม ความ พร้อม ของทีม

4 กาฬสินธุ์.. นำทีมโดย.. ท่าน ว

5 นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดโครงการ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

6

7 ประชุม รับ นโยบาย แนวทาง ปฏิบัติ รับทราบ ข้อมูล พื้นที่

8 ออก เดินทาง จาก สสจ. นนทบุรี ถึง รพ. สต. บางเลน ใช้ เวลาเดินทาง 2 ชม.

9

10 ประชุมร่วม วางแผน ดำเนินงาน ในพื้นที่ ทีม.. ท่าคัน โท กับ รพ. สต. บางเลน

11

12 ร่วม ให้บริการ ใน รพ. สต. บางเลน งาน รักษาพย าบาล

13 ร่วม ให้บริการ ใน รพ. สต. บางเลน งาน อนามัย แม่และ เด็ก

14 ร่วม ให้บริการ ใน รพ. สต. บางเลน ประเมิน ความเครียด ประชาชน

15

16 Big Cleaning Day

17 ปรับปรุง.. สถานบริการเพื่อ ลดความเสี่ยง

18

19 เร็ว.. รุก.. บุกถึงที่ ทีมเยี่ยมยาม ถามข่าว.. ท่า คันโท.... กาฬสินธุ์..

20 เร็ว.. รุก.. บุกถึงที่.. ทั้งทาง บกและทางน้ำ

21 เยี่ยม ผู้ป่วย CVA

22

23 ผู้ป่วยแผล กดทับ

24 ออกจ่ายยาผู้ป่วย เรื้อรังที่บ้าน

25 เยี่ยมผู้พิการ / ผู้ป่วย เรื้อรัง

26

27 เยี่ยมผู้พิการ.. เด็ก ออทิสติก

28 เยี่ยม.. ให้ กำลังใจ ผู้ป่วย HOME WORD สู้.. สู้.. ค่ะ

29 บริการทุกที่.. ทุก ระดับ.. ประทับใจ

30 เร็ว.. รุก.. มุดถึง ที่ ถึงจะลำบาก.. แค่ไหน.. ทีม.. ท่าคันโท

31 ด้วย ใจ.. อาสา.... เพื่อ ภารกิจ.... เยียวยา..

32

33

34 .. สวัสดีครับ พี่น้องชาวบางเลน.. ผม มาจากกาฬสินธุ์.. ครับ

35

36

37

38

39

40

41 .. ขอบคุณ.... ในความ ห่วงใย..

42 .. ที่พัก.. ของชาวอาสา เยียวยา.. ท่าคันโท

43 .. ที่กิน.. ของชาวอาสา เยียวยา.. ท่าคันโท

44 ทางบก การเดินทาง สู่การเยียวยา ทางบก การเดินทาง สู่การเยียวยา

45 ทางน้ำ การเดินทาง สู่การเยียวยา

46 .. กำลังใจ.. จาก นพ. สสจ. นนทบุรี

47 .. กำลังใจ.. จาก ท่าน ว. สสจ. กาฬสินธุ์

48 1. เยี่ยม Home Health Care ผู้ป่วยเรื้อรัง 30 ราย 2. เยี่ยม Home Health Care ผู้ พิการ 7 ราย 3. บริการรักษาทั่วไปผู้ป่วยที่บ้าน 72 ราย 4. ให้บริการหัตถการผู้ป่วยที่บ้าน 1 ราย

49 5. ให้บริการด้านสุขภาพจิตใน ชุมชน 91 ราย 6. ให้สุขศึกษาในการป้องกัน ควบคุมโรค 113 ครั้ง 7. จ่ายเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำ บ้าน 181 ครัวเรือน

50 1. อสม. มีเวลาจำกัดในการนำทีม ออกปฏิบัติงาน 2. สภาพพื้นที่เป็นชุมชนเมือง ยากต่อการเข้าถึง ก่อนจะเข้าเยี่ยมต้องขออนุญาต ล่วงหน้า 1 วัน 3. ทีมอาสาไม่สามารถเข้าถึงได้ใน พื้นที่ที่น้ำท่วมสูง เพราะไม่มีเรือและผู้นำทาง

51 ทีมเยียวยา.. ท่าคันโท.. สู้ด้วย ใจ เพื่อผู้ประสบภัยฯ


ดาวน์โหลด ppt ออกเดินทาง จาก สสจ. กส. 9 พ. ย.54 ที่.. กระทรวง สาธารณสุ ข เตรียม ความ พร้อม ของทีม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google