งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ..เยียวยาบริการปฐมภูมิถึงบ้าน และครัวเรือนผู้ประสบภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ..เยียวยาบริการปฐมภูมิถึงบ้าน และครัวเรือนผู้ประสบภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ..เยียวยาบริการปฐมภูมิถึงบ้าน และครัวเรือนผู้ประสบภัย

2 ออกเดินทาง จาก สสจ.กส. 9 พ.ย.54

3 เตรียมความพร้อม ของทีม ที่..กระทรวง สาธารณสุข

4 กาฬสินธุ์..นำทีมโดย..ท่าน ว

5 นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดโครงการ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

6

7 รับทราบข้อมูล พื้นที่
ประชุม รับนโยบาย แนวทางปฏิบัติ รับทราบข้อมูล พื้นที่

8 ออกเดินทางจาก สสจ.นนทบุรี ถึง รพ.สต.บางเลน ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.

9

10 ทีม.. ท่าคันโท กับ รพ.สต.บางเลน
ประชุมร่วมวางแผน ดำเนินงานในพื้นที่ ทีม.. ท่าคันโท กับ รพ.สต.บางเลน

11 ภารกิจ บริการในสถานบริการ

12 ร่วมให้บริการใน รพ.สต.บางเลน งานรักษาพยาบาล

13 ร่วมให้บริการใน รพ.สต.บางเลน งานอนามัยแม่และเด็ก

14 ร่วมให้บริการใน รพ.สต.บางเลน
ประเมินความเครียด ประชาชน

15

16 Big Cleaning Day

17 ปรับปรุง..สถานบริการเพื่อลดความเสี่ยง

18 ภารกิจ บริการในชุมชน

19 ทีมเยี่ยมยามถามข่าว..ท่าคันโท..
เร็ว..รุก..บุกถึงที่ ทีมเยี่ยมยามถามข่าว..ท่าคันโท.. ..กาฬสินธุ์..

20 เร็ว..รุก..บุกถึงที่..ทั้งทางบกและทางน้ำ

21 เยี่ยมผู้ป่วยCVA

22 เยี่ยมผู้ป่วยCVA

23 ผู้ป่วยแผลกดทับ

24 ออกจ่ายยาผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน

25 เยี่ยมผู้พิการ/ผู้ป่วยเรื้อรัง

26 เยี่ยมผู้พิการ/ผู้ป่วยเรื้อรัง

27 เยี่ยมผู้พิการ..เด็กออทิสติก

28 เยี่ยม..ให้กำลังใจผู้ป่วย
HOME WORD สู้..สู้..ค่ะ

29 บริการทุกที่..ทุกระดับ..ประทับใจ

30 ถึงจะลำบาก..แค่ไหน.. ทีม..ท่าคันโท เร็ว..รุก..มุดถึงที่

31 ด้วยใจ..อาสา.. ..เพื่อภารกิจ.. ..เยียวยา..

32 ร่วมมอบเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน
กับ รพ.สต.และ อบต.บางเลน

33

34 ..สวัสดีครับ พี่น้องชาวบางเลน..ผมมาจากกาฬสินธุ์..ครับ

35

36

37

38

39

40

41 ..ขอบคุณ.. ..ในความห่วงใย..

42 ..ที่พัก..ของชาวอาสาเยียวยา..ท่าคันโท

43 ..ที่กิน..ของชาวอาสาเยียวยา..ท่าคันโท

44 การเดินทาง สู่การเยียวยา การเดินทาง สู่การเยียวยา ทางบก ทางบก

45 การเดินทาง สู่การเยียวยา ทางน้ำ

46 ..กำลังใจ..จาก นพ.สสจ.นนทบุรี

47 ..กำลังใจ..จาก ท่าน ว.สสจ.กาฬสินธุ์

48 1.เยี่ยม Home Health Care ผู้ป่วยเรื้อรัง 30 ราย
สรุปผลการดำเนินงาน 1.เยี่ยม Home Health Care ผู้ป่วยเรื้อรัง 30 ราย 2.เยี่ยม Home Health Care ผู้พิการ ราย 3.บริการรักษาทั่วไปผู้ป่วยที่บ้าน ราย 4.ให้บริการหัตถการผู้ป่วยที่บ้าน ราย

49 5.ให้บริการด้านสุขภาพจิตในชุมชน 91 ราย
สรุปผลการดำเนินงาน 5.ให้บริการด้านสุขภาพจิตในชุมชน ราย 6.ให้สุขศึกษาในการป้องกันควบคุมโรค ครั้ง 7.จ่ายเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน ครัวเรือน

50 1.อสม.มีเวลาจำกัดในการนำทีมออกปฏิบัติงาน
ปัญหาอุปสรรค 1.อสม.มีเวลาจำกัดในการนำทีมออกปฏิบัติงาน 2.สภาพพื้นที่เป็นชุมชนเมือง ยากต่อการเข้าถึง ก่อนจะเข้าเยี่ยมต้องขออนุญาตล่วงหน้า 1 วัน 3.ทีมอาสาไม่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูง เพราะไม่มีเรือและผู้นำทาง

51 ทีมเยียวยา..ท่าคันโท..สู้ด้วยใจ เพื่อผู้ประสบภัยฯ
พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ..เยียวยาบริการปฐมภูมิถึงบ้าน และครัวเรือนผู้ประสบภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google