งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานวิจัยส่วน ที่ 5 การใช้ประโยชน์แมลง และ จุลินทรีย์ป่าไม้ การเสื่อมสภาพและกลสมบัติของไม้สัก ตัดสางขยายระยะภายหลังถูกเชื้อราทำลายไม้ นายกิตติพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานวิจัยส่วน ที่ 5 การใช้ประโยชน์แมลง และ จุลินทรีย์ป่าไม้ การเสื่อมสภาพและกลสมบัติของไม้สัก ตัดสางขยายระยะภายหลังถูกเชื้อราทำลายไม้ นายกิตติพัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานวิจัยส่วน ที่ 5 การใช้ประโยชน์แมลง และ จุลินทรีย์ป่าไม้ การเสื่อมสภาพและกลสมบัติของไม้สัก ตัดสางขยายระยะภายหลังถูกเชื้อราทำลายไม้ นายกิตติพัฒน์ ลิขิตวรโชติ นำเสนอในการประชุมวิชาการด้านป่าไม้ “ เทคโนโลยีด้านป่าไม้เพื่อประชาชน ” วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2554 ณ อาคารกริต สามะพุทธิ กรมป่าไม้ 1

2 งานวิจัยโรควิทยาป่าไม้ กลุ่มงานแมลงและจุล ชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการ ป่าไม้ กรมป่าไม้

3

4

5

6

7

8

9 2 x 2 x 30 cm. 2 x 2 x 1 cm.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Percent losses of weight, modulus of rupture and modulus of elasticity of thinning-teak wood from three provinces after 4-month of incubation.


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานวิจัยส่วน ที่ 5 การใช้ประโยชน์แมลง และ จุลินทรีย์ป่าไม้ การเสื่อมสภาพและกลสมบัติของไม้สัก ตัดสางขยายระยะภายหลังถูกเชื้อราทำลายไม้ นายกิตติพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google