งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฐมนิเทศโครงการและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนด ขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) เมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฐมนิเทศโครงการและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนด ขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) เมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฐมนิเทศโครงการและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนด ขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) เมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2553 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นายบรรจง สิงทพ นายอำเภอนาดี ลงทะเบียน ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารโครงการ กล่าว รายงานการประชุม บรรยากาศโดยทั่วไปของการ ประชุม นายบรรจง สิงทพ นายอำเภอนา ดี กล่าวเปิดการประชุม

2 การปฐมนิเทศโครงการและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขต และแนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 การนำเสนอวิดีทัศน์ของ โครงการ ผู้แทนกรมชลประทานและผู้ แทนที่ปรึกษา ตอบประเด็นห่วงกังวลและข้อ ซักถาม ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความ คิดเห็น ประเด็นห่วงกังวล และ ข้อเสนอแนะต่อโครงการ รศ. ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์ ผู้จัดการโครงการ นำเสนอร่าง ขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รศ. ดร. สุเทพ ศิลปานันทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ นำเสนอร่าง ขอบเขตและแนวทางการ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ นายไชยทัศน์ อิ่มสำราญรัชต์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ นำเสนอรายละเอียดโครงการ

3 การปฐมนิเทศโครงการและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนด ขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ประเด็นห่วงกังวล และ ข้อเสนอแนะต่อโครงการ

4 การปฐมนิเทศโครงการและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนด ขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ประเด็นห่วงกังวล และ ข้อเสนอแนะต่อโครงการ


ดาวน์โหลด ppt การปฐมนิเทศโครงการและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนด ขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) เมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google