งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) น้ำมันสำเร็จรูป ล้านลิตร/วันสัดส่วน % เบนซิน 22.3 17 น้ำมันก๊าด 0.0 0 ดีเซล 60.2 46 น้ำมันเครื่องบิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) น้ำมันสำเร็จรูป ล้านลิตร/วันสัดส่วน % เบนซิน 22.3 17 น้ำมันก๊าด 0.0 0 ดีเซล 60.2 46 น้ำมันเครื่องบิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) น้ำมันสำเร็จรูป ล้านลิตร/วันสัดส่วน % เบนซิน น้ำมันก๊าด ดีเซล น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันเตา LPG รวมทั้งสิ้น รวมการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ล้านลิตร/วัน * LPG ไม่รวมการใช้ในปิโตรเคมี

2 สัดส่วนการใช้น้ำมันเบนซิน ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) เบนซิน ล้านลิตร/วันสัดส่วน % ธรรมดา (E10)9.442 พิเศษ U (E10) (E20) (E85)0.73 รวมทั้งสิ้น รวมการใช้น้ำมันเบนซิน 22.3 ล้านลิตร/วัน ธรรมดา พิเศษ

3 สัดส่วนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) เบนซิน ล้านลิตร/วันสัดส่วน % 91 (E10) (E10) (E20) (E85)0.73 รวมทั้งสิ้น รวมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 20.9 ล้านลิตร/วัน


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) น้ำมันสำเร็จรูป ล้านลิตร/วันสัดส่วน % เบนซิน 22.3 17 น้ำมันก๊าด 0.0 0 ดีเซล 60.2 46 น้ำมันเครื่องบิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google