งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) น้ำมันสำเร็จรูป ล้านลิตร/วันสัดส่วน % เบนซิน 22.3 17 น้ำมันก๊าด 0.0 0 ดีเซล 60.2 46 น้ำมันเครื่องบิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) น้ำมันสำเร็จรูป ล้านลิตร/วันสัดส่วน % เบนซิน 22.3 17 น้ำมันก๊าด 0.0 0 ดีเซล 60.2 46 น้ำมันเครื่องบิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) น้ำมันสำเร็จรูป ล้านลิตร/วันสัดส่วน % เบนซิน 22.3 17 น้ำมันก๊าด 0.0 0 ดีเซล 60.2 46 น้ำมันเครื่องบิน 17.0 1313 น้ำมันเตา 6.4 5 LPG 24.9 19 รวมทั้งสิ้น130.8100 รวมการใช้น้ำมันสำเร็จรูป 130.8 ล้านลิตร/วัน * LPG ไม่รวมการใช้ในปิโตรเคมี

2 สัดส่วนการใช้น้ำมันเบนซิน ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) เบนซิน ล้านลิตร/วันสัดส่วน % ธรรมดา9.442 91 (E10)9.442 พิเศษ12.958 U-951.47 95 (E10)7.533 95 (E20)3.315 95 (E85)0.73 รวมทั้งสิ้น22.3100 รวมการใช้น้ำมันเบนซิน 22.3 ล้านลิตร/วัน ธรรมดา พิเศษ

3 สัดส่วนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) เบนซิน ล้านลิตร/วันสัดส่วน % 91 (E10)9.545 95 (E10)7.436 95 (E20)3.316 95 (E85)0.73 รวมทั้งสิ้น20.9100 รวมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 20.9 ล้านลิตร/วัน


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) น้ำมันสำเร็จรูป ล้านลิตร/วันสัดส่วน % เบนซิน 22.3 17 น้ำมันก๊าด 0.0 0 ดีเซล 60.2 46 น้ำมันเครื่องบิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google