งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยงานเครื่องจักร-เครื่องกลยานพาหนะรวมวงเงิน จำนวนวงเงินจำนวนวงเงิน สทภ.1371,180,50049736,6001,917,100 สทภ.2--24793,000 สทภ.3--6273,500 สทภ.4--25933,700.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยงานเครื่องจักร-เครื่องกลยานพาหนะรวมวงเงิน จำนวนวงเงินจำนวนวงเงิน สทภ.1371,180,50049736,6001,917,100 สทภ.2--24793,000 สทภ.3--6273,500 สทภ.4--25933,700."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยงานเครื่องจักร-เครื่องกลยานพาหนะรวมวงเงิน จำนวนวงเงินจำนวนวงเงิน สทภ.1371,180,50049736,6001,917,100 สทภ.2--24793,000 สทภ.3--6273,500 สทภ.4--25933,700 สทภ.5477,40015771,250848,650 สทภ.610668,00021848,4001,546,400 สทภ.74566,000294,031,0004,453,000 สทภ.85154,2207341,750495,970 สทภ.9--491,659,800 สทภ.10--8251,750 รวมทั้งสิ้น602,646,12023310,670,75013,172,870 สรุปข้อเสนอความต้องการซ่อมแซม เครื่องจักร เครื่องยนต์ ยานพาหนะ

2 สรุปข้อเสนอความต้องการงบประมาณ ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องยนต์ ยานพาหนะ (ล้านบาท)

3 สรุปข้อเสนอความต้องการ ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องยนต์ ยานพาหนะ (จำนวน)


ดาวน์โหลด ppt หน่วยงานเครื่องจักร-เครื่องกลยานพาหนะรวมวงเงิน จำนวนวงเงินจำนวนวงเงิน สทภ.1371,180,50049736,6001,917,100 สทภ.2--24793,000 สทภ.3--6273,500 สทภ.4--25933,700.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google