งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)

3 งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่าย ประจำ 1, รายจ่าย ลงทุน ภาพรวม 1, ( หน่วย : ล้านบาท ) ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 22 ม. ค

4 งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่าย ประจำ 1, รายจ่าย ลงทุน ภาพรวม 1, ( หน่วย : ล้านบาท ) ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 5 ก. พ

5 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด (33.75 ล้านบาท ) ( หน่วย : ล้านบาท ) ร้อยละ งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 5 ก. พ. 2553

6

7 งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ภาพรวม ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 2 6 ม. ค ( หน่วย : ล้านบาท )

8


ดาวน์โหลด ppt ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google