งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 3 56.0068.00 4 75.0094.00 33.0043.00

3 งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่าย ประจำ 1,104.49725.5165.69 รายจ่าย ลงทุน 361.68183.3950.70 ภาพรวม 1,466.17908.90 ( หน่วย : ล้านบาท ) ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 22 ม. ค. 2553 61.99

4 งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่าย ประจำ 1,122.19748.6366.71 รายจ่าย ลงทุน 382.36189.7449.62 ภาพรวม 1,504.55938.37 ( หน่วย : ล้านบาท ) ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 5 ก. พ. 2553 62.37

5 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด (33.75 ล้านบาท ) ( หน่วย : ล้านบาท ) ร้อยละ งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ 33.750.17 0.50 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 5 ก. พ. 2553

6

7 งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 106.562 2.870 2.69 รายจ่ายลงทุน 553.14982.47014.91 ภาพรวม 659.71185.340 12.94 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 2 6 ม. ค. 2552 ( หน่วย : ล้านบาท )

8


ดาวน์โหลด ppt ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google