งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM การจัดการความรู้ผู้ เกษียณ สุกัญญา สม สง่า สุกัญญา สม สง่า ผู้ปฏิบัติงาน บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน บริหาร ภารกิจพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ ภารกิจพัฒนาทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM การจัดการความรู้ผู้ เกษียณ สุกัญญา สม สง่า สุกัญญา สม สง่า ผู้ปฏิบัติงาน บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน บริหาร ภารกิจพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ ภารกิจพัฒนาทรัพยากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM การจัดการความรู้ผู้ เกษียณ สุกัญญา สม สง่า สุกัญญา สม สง่า ผู้ปฏิบัติงาน บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน บริหาร ภารกิจพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ ภารกิจพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ ห้องสมุดคณะ แพทยศาสตร์ ห้องสมุดคณะ แพทยศาสตร์

2 ด้านธุรการ 1. การขออนุมัติและเบิกจ่าย OT 2. การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมฯ 3. การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าอาหารว่าง 1. การขออนุมัติและเบิกจ่าย OT 2. การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมฯ 3. การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าอาหารว่าง

3 ด้านจัดหาทรัพยากร สารสนเทศ 1. การตรวจสอบรายการบรรณานุกรม ทรัพยากรสารสนเทศ 2. การสอบราคา 3. การขออนุมัติจัดซื้อทรัพยากร สารสนเทศ 4. การแจ้งรายชื่อทรัพยากร สารสนเทศให้ภาควิชา / หน่วยงาน

4 4. การประทับตรา ติดแถบแม่เหล็ก ติด บาร์โค๊ดที่ตัวเล่มหนังสือ 5. การจัดเก็บสถิติการใช้ฐานข้อมูล 6. การจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายเงิน 7. การบริจาคให้หน่วยงานอื่น 8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5 THANK YOU THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt KM การจัดการความรู้ผู้ เกษียณ สุกัญญา สม สง่า สุกัญญา สม สง่า ผู้ปฏิบัติงาน บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน บริหาร ภารกิจพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ ภารกิจพัฒนาทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google