งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 24/03/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 24/03/50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.thแผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 24/03/50

2 Introduction เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านการแพทย์ และเภสัชของ Teton Data Systems (TDS) จากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเริ่มให้บริการสารสนเทศ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในปี 1990 และพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย แพทย์ภายใต้วัตถุประสงค์ของการเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายและ รวดเร็ว สำหรับแพทย์ พยาบาล บรรณารักษ์ นักศึกษาแพทย์ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริษัทประกันภัย

3 บรรจุบทความทางการแพทย์, บทความวารสารพร้อมตาราง และ รูปภาพ ตำราเรียน สารสนเทศปัจจุบันทางยา แบบฝึกหัดทั่วไป ทางยา หนังสือเฉพาะด้านยาและหนังสืออ้างอิงทางยาจาก สำนักพิมพ์ชั้นนำ StatRef! เป็นฐานข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทาง การแพทย์จากทั่วโลกเลือกใช้ เช่น Kaiser Permanente, Pfizer, Yale School of Medicine, Texas State Library and Archives Commission, and Centers for Disease Control and Prevention. รวบรวมจากสิ่งพิมพ์ 60 รายชื่อ Introduction

4 Article formats รูปแบบ เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ตาราง, รูปภาพ วิดีทัศน์ สื่อพิเศษอื่นๆ ตามแต่ละสำนักพิมพ์ Link ไปยังแหล่งข้อมูลทางการแพทย์อื่นๆ อีกมากกว่า 35 แหล่ง เช่น Medical Letter, Medline, Current Medical Diagnosis & Treatment, Mosby’s GenRx, Griffith 5 Minute Clinical Consult เป็นต้น สิ่งพิมพ์หลักๆ มาจาก 5 สำนักพิมพ์ชั้นนำได้แก่ Mosby, McGraw Hill, Lippincott Willams & Wilkins, Micromedex และ the Medical Letter

5 Search Methods  Quick Search  Advanced Search  Browse : Table of Contents

6 Homepage

7 Quick Search 1. ใส่คำค้นหรือวลี2. คลิก Search 3. เลือกสืบค้นแบบ Advanced Search 1 2 3

8 Advanced Search 2. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 3. คลิกเพื่อสืบค้นคำที่เกี่ยวข้อง หรือคำต่อท้ายของคำค้น 4. เลือกรายชื่อหนังสือตามกลุ่มข้อมูล หรือ คลิกเลือก select All เพื่อเลือกรายชื่อหนังสือทั้งหมด 1. ใส่คำค้นหรือวลี 5. คลิก Search 1 3 4 5 2

9 Browse :Table of Contents 1. คลิก Table of Contents2. คลิกเลือกเรื่องที่สนใจ 1 2

10 Results 1 1. จำนวนผลลัพธ์ที่ได้และคำค้นที่ใช้2. คลิกเพื่อแสดงเนื้อหา 2 4 5 3. จำนวนผลลัพธ์แยกตามประเภทข้อมูล4. ผลลัพธ์จากฐานข้อมูลอื่นๆ 5. ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำค้น 3

11 Articles 1. ปรับขนาดตัวอักษรของบทความ 2. สั่งพิมพ์บทความ 3. คลิกเพื่อแสดงผลลัพธ์ถัดไป 4. คลิกเพื่อแสดงลำดับของคำค้นในบทความ 12 3 4

12 Search Details

13 Stedman's Medical Dictionary

14 Preferences 1. คลิก Preferences2. ระบุอีเมล์ที่ต้องการให้จัดส่ง 3. คลิกเลือกที่ No, I want to crate a My STAT!Ref account 4. คลิก OK 1 2 3 4

15 Preferences กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ

16 Resources

17


ดาวน์โหลด ppt โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 24/03/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google