งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ การพัฒนาระบบพิมพ์แบบบันทึกการบริหารยา แบบกึ่งอัตโนมัติ Semi-automatic Medication Administration Record Sheet print-out system. 28 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ การพัฒนาระบบพิมพ์แบบบันทึกการบริหารยา แบบกึ่งอัตโนมัติ Semi-automatic Medication Administration Record Sheet print-out system. 28 พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ การพัฒนาระบบพิมพ์แบบบันทึกการบริหารยา แบบกึ่งอัตโนมัติ Semi-automatic Medication Administration Record Sheet print-out system. 28 พฤศจิกายน 2556 นาย นันทพล ขันธทัต นพ. ภูมิพิศ ภัทรนุธาพร นาย สรณัฐ ขำศรีบุศย์

2 Medication Administration Record (MAR)
It is a legal document Dr.’s orders are transcribed on to the MAR It shows all of the medications that a patient is taking

3 Administration Errors
การจัดทำใบ MAR ใบ MAR Doctor Order Sheet Copy by Nurse ลายมืออ่านยาก แก้ไข หรือ ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ Time Consuming Transcribing Errors Administration Errors

4 Auto Print out CPOE ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้
Print out ใบ MAR Auto Print out CPOE Doctor Order Sheet Copy by Nurse ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ ลด Trancription Errors ลด Medication Administration Errors ความรวดเร็ว ข้อมูลยามาจากแหล่งเดียวกัน

5 Semi-automatic Medication Administration Record Sheet print-out system.
Print out ใบMAR Doctor Order Sheet Semi Auto ระบบพิมพ์ แบบบันทึกการ บริหารยา แบบกึ่งอัตโนมัติ

6 Requirement สามารถอ่านคำสั่งการรักษาที่บันทึกจากระบบ CPOE
เลือกพิมพ์คำสั่งการรักษา หรือการให้ยา และเรียงลำดับการให้ยาได้ การทำเครื่องหมายคำสั่งการรักษาที่เลือกพิมพ์ไปแล้ว สามารถกำหนดเวลาที่จะให้ยาผู้ป่วย

7 Technology Microsoft SQL Server 2008 C#.NET
Microsoft Windows and .NET Framework 4.0

8 หน้าจอโปรแกรม และขั้นตอนในการใช้งาน

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 ผลการทดสอบโปรแกรมฯ เวลา
1. ความรวดเร็วในการจัดทำแบบบันทึกการบริหารยา บันทึกการบริหารยาด้วยการคัดลอกด้วยตนเองใช้เวลาเฉลี่ย นาทีต่อราย (SD= ) เที่ยบกับ ระบบพิมพ์ฯ ใช้เวลาเฉลี่ย 5.26 นาทีต่อราย(SD=4.1617) เวลา คัดลอกด้วยมือ โปรแกรม

23 6 2. ความถูกต้องของข้อมูลในการจัดทำแบบบันทึกการบริหารยา
ปี (ก่อนใช้โปรแกรม)

24 สรุป การพัฒนาโปรแกรมพิมพ์แบบบันทึกการบริหารยากึ่งอัตโนมัติ สามารถทำงานได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และสามารถลดความคลาดเคลื่อนของการคัดลอก แบบบันทึกการบริหารยาด้วยตัวเองได้ สามารถเป็นทางเลือกในการใช้งานเพื่อลดโอกาสในความผิดพลาด ก่อนที่จะมีการนำระบบการบริหารยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMAR) มาใช้ในโรงพยาบาลได้

25 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ การพัฒนาระบบพิมพ์แบบบันทึกการบริหารยา แบบกึ่งอัตโนมัติ Semi-automatic Medication Administration Record Sheet print-out system. 28 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google