งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลงทะเบียน คุณสรสิทธิ์ สุนทรเกศ รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ประธานจัดการชี้แจง กล่าวต้อนรับและ เปิดการประชุมชี้แจง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลงทะเบียน คุณสรสิทธิ์ สุนทรเกศ รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ประธานจัดการชี้แจง กล่าวต้อนรับและ เปิดการประชุมชี้แจง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ลงทะเบียน

4

5

6

7

8

9

10 คุณสรสิทธิ์ สุนทรเกศ รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ประธานจัดการชี้แจง กล่าวต้อนรับและ เปิดการประชุมชี้แจง

11 พลตำรวจตรีมานิต วงศ์สมบูรณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าววัตถุประสงค์และการนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้

12 คุณกนกรัตน์ ดีมั่งมี ฝ่ายการชำระเงินและตราสาร หนี้ ผู้ดำเนินรายการ

13

14

15

16

17

18 คุณวันทนา เฮงสกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและตรา สารหนี้ บรรยาย เรื่อง “ มิติใหม่ของระบบการหักบัญชี เช็คด้วยระบบ ICAS”

19 คุณเดชอุดม ไกรฤทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ บรรยาย เรื่อง “ กฎหมายที่รองรับการจัดทำหรือแปลง เอกสาร และข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ”

20 คุณโอรส เพชรเจริญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและคดี บรรยาย เรื่อง “ กฎหมายที่รองรับการจัดทำ หรือแปลงเอกสาร และข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ” ( ต่อ )

21 ช่วงถาม - ตอบ

22 คุณสงคราม สกุล พราหมณ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) คุณบุญเลิศ สีวันนา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) คุณเดชอุดม ไกรฤทธิ์

23 คุณวันทนา เฮงสกุล ธนาคารแห่งประเทศไทย คุณโอรส เพชรเจริญ ธนาคารแห่งประเทศไทย คุณสุทธิเดช พัฒน กำจร ธนาคากรุงเทพ จำกัด ( มหาชน )

24


ดาวน์โหลด ppt ลงทะเบียน คุณสรสิทธิ์ สุนทรเกศ รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ประธานจัดการชี้แจง กล่าวต้อนรับและ เปิดการประชุมชี้แจง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google