งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการชำระเงิน และตราสารหนี้ ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยจัดการประชุมชี้แจงเรื่อง “ ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการ จัดเก็บภาพเช็ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการชำระเงิน และตราสารหนี้ ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยจัดการประชุมชี้แจงเรื่อง “ ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการ จัดเก็บภาพเช็ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการชำระเงิน และตราสารหนี้ ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยจัดการประชุมชี้แจงเรื่อง “ ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการ จัดเก็บภาพเช็ค ” (ICAS: Imaged Cheque Clearing and Archive System) ให้กับสมาชิกสภาทนายความ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554 เวลา 8.30 – 13.30 น. ณ โรงแรมแชงกรีล่า ห้อง Ballroom 1 ชั้น L

2

3

4

5

6

7

8

9 ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายระบบ ข้อสนเทศ ประธานจัดการชี้แจงกล่าว ต้อนรับ และเปิดการประชุมชี้แจง

10 คุณสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ กล่าววัตถุประสงค์ของการ จัดชี้แจง

11

12

13 คุณสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการชำระเงินและตราสารหนี้ บรรยายเรื่อง “ มิติใหม่ของการหักบัญชีเช็คด้วย ระบบ ICAS”

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการชำระเงิน และตราสารหนี้ ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยจัดการประชุมชี้แจงเรื่อง “ ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการ จัดเก็บภาพเช็ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google