งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการชำระเงินและตราสารหนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการชำระเงินและตราสารหนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการชำระเงินและตราสารหนี้
ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย จัดการประชุมชี้แจงเรื่อง “ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค” (ICAS: Imaged Cheque Clearing and Archive System) ให้กับสมาชิกสภาทนายความ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554 เวลา 8.30 – น. ณ โรงแรมแชงกรีล่า ห้อง Ballroom 1 ชั้น L

2

3

4

5

6

7

8

9 ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายระบบข้อสนเทศ
ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายระบบข้อสนเทศ ประธานจัดการชี้แจงกล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมชี้แจง

10 กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดชี้แจง
คุณสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดชี้แจง

11

12

13 คุณสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการชำระเงินและตราสารหนี้
คุณสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการชำระเงินและตราสารหนี้ บรรยายเรื่อง “มิติใหม่ของการหักบัญชีเช็คด้วยระบบ ICAS”

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการชำระเงินและตราสารหนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google