งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software Version 5.0 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software Version 5.0 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Software Version 5.0 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
4/3/2017 7:57 PM Software Version 5.0 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข นนทบุรี ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

2 การลงทะเบียน เพื่อขอใช้งานโปรแกรม(Installation)
4/3/2017 7:57 PM การลงทะเบียน เพื่อขอใช้งานโปรแกรม(Installation) Software Version 5.0 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

3 การลงทะเบียน เพื่อขอใช้งานโปรแกรม (Installation)
4/3/2017 7:57 PM การลงทะเบียน เพื่อขอใช้งานโปรแกรม (Installation) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

4 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)
4/3/2017 7:57 PM การลงทะเบียน เพื่อขอใช้งานโปรแกรม (Installation) เลือก “ถัดไป” ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

5 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)
4/3/2017 7:57 PM การลงทะเบียน เพื่อขอใช้งานโปรแกรม (Installation) 1. เลือก “ฉันได้อ่านข้อความลิขสิทธิ์ และยอมรับ...” 2. จากนั้น เลือก “ถัดไป” ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

6 การลงทะเบียน เพื่อขอใช้งานโปรแกรม (Installation)
4/3/2017 7:57 PM การลงทะเบียน เพื่อขอใช้งานโปรแกรม (Installation) เลือก “ถัดไป” ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

7 ขอเลขลงทะเบียนสำหรับใช้ Software
4/3/2017 7:57 PM การลงทะเบียน เพื่อขอใช้งานโปรแกรม (Installation) ขอเลขลงทะเบียนสำหรับใช้ Software ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

8 วิธีการใช้งานโปรแกรม (User Manual)
4/3/2017 7:57 PM วิธีการใช้งานโปรแกรม (User Manual) Software Version 5.0 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

9 เริ่มต้นใช้งาน กรอกชื่อ และรหัสผ่าน admin | admin
4/3/2017 7:57 PM เริ่มต้นใช้งาน กรอกชื่อ และรหัสผ่าน admin | admin ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

10 User Interface เมนูหลัก กิจกรรม ข้อมูลหลัก รวมแฟ้มกิจกรรม
4/3/2017 7:57 PM User Interface เมนูหลัก กิจกรรม ข้อมูลหลัก รวมแฟ้มกิจกรรม ส่งแฟ้มกิจกรรม ตั้งค่าระบบ ปรับปรุงข้อมูลออนไลน์ ประวัติผู้เข้าใช้งาน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

11 กิจกรรม เมนูกิจกรรม แฟ้มกิจกรรม >> สร้างแฟ้มกิจกรรมใหม่
4/3/2017 7:57 PM กิจกรรม เมนูกิจกรรม แฟ้มกิจกรรม >> สร้างแฟ้มกิจกรรมใหม่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

12 กิจกรรม สร้างแฟ้มกิจกรรมใหม่ สร้างแฟ้มกิจกรรม
4/3/2017 7:57 PM กิจกรรม สร้างแฟ้มกิจกรรมใหม่ เพิ่มข้อมูลการจัดกิจกรรมตามช่องที่กำหนดไว้ สร้างแฟ้มกิจกรรม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

13 กิจกรรม เก็บคะแนนกิจกรรม คำค้น อ่านเลขลงทะเบียน “อ่านเลขที่ลงทะเบียน”
4/3/2017 7:57 PM กิจกรรม เก็บคะแนนกิจกรรม “อ่านเลขที่ลงทะเบียน” หรือ ใส่ข้อมูลที่ทราบ ลงในช่อง “คำค้น” คำค้น อ่านเลขลงทะเบียน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

14 กิจกรรม แสดงหน้าจอ “แพทย์บันทึกหน่วยกิต”
4/3/2017 7:57 PM กิจกรรม แสดงหน้าจอ “แพทย์บันทึกหน่วยกิต” ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

15 กิจกรรม การใช้ระบบ Standby สำหรับเก็บหน่วยกิต
4/3/2017 7:57 PM กิจกรรม การใช้ระบบ Standby สำหรับเก็บหน่วยกิต ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

16 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)
4/3/2017 7:57 PM กิจกรรม การใช้ระบบ Standby สำหรับเก็บหน่วยกิต ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

17 เก็บคะแนนกิจกรรม (หน้าจอ Standby)
4/3/2017 7:57 PM กิจกรรม เก็บคะแนนกิจกรรม (หน้าจอ Standby) “ พิมพ์ EXIT ” ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

18 รวมแฟ้มกิจกรรม เมนูรวมแฟ้มกิจกรรม รวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละเครื่อง
4/3/2017 7:57 PM รวมแฟ้มกิจกรรม เมนูรวมแฟ้มกิจกรรม รวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละเครื่อง รวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละวัน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

19 รวมแฟ้มกิจกรรม รวมแฟ้มกิจกรรม
4/3/2017 7:57 PM รวมแฟ้มกิจกรรม รวมแฟ้มกิจกรรม หน้าจอรวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละเครื่อง ( CME เป็น CCME ) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

20 รวมแฟ้มกิจกรรม รวมแฟ้มกิจกรรม
4/3/2017 7:57 PM รวมแฟ้มกิจกรรม รวมแฟ้มกิจกรรม หน้าจอรวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละเครื่อง ( CME เป็น CCME ) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

21 รวมแฟ้มกิจกรรม เมนูรวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละวัน
4/3/2017 7:57 PM รวมแฟ้มกิจกรรม เมนูรวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละวัน การรวมไฟล์ ( CCME เป็น FCCME ) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

22 รวมแฟ้มกิจกรรม รวมแฟ้มกิจกรรม
4/3/2017 7:57 PM รวมแฟ้มกิจกรรม รวมแฟ้มกิจกรรม หน้าจอรวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละวัน ( CCME เป็น FCCME ) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

23 รวมแฟ้มกิจกรรม รวมแฟ้มกิจกรรม
4/3/2017 7:57 PM รวมแฟ้มกิจกรรม รวมแฟ้มกิจกรรม หน้าจอรวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละวัน ( CCME เป็น FCCME ) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

24 ส่งแฟ้มกิจกรรม หน้าจอส่งแฟ้มกิจกรรม
4/3/2017 7:57 PM ส่งแฟ้มกิจกรรม หน้าจอส่งแฟ้มกิจกรรม แสดงหน้าจอสำหรับการส่งไฟล์กิจกรรมให้ทาง ศ.น.พ. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

25 ส่งแฟ้มกิจกรรม หน้าจอส่งแฟ้มกิจกรรม
4/3/2017 7:57 PM ส่งแฟ้มกิจกรรม หน้าจอส่งแฟ้มกิจกรรม แสดงหน้าจอสำหรับการส่งไฟล์กิจกรรมให้ทาง ศ.น.พ. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

26 ตั้งค่าระบบ เมนูรวมตั้งค่าระบบ ตั้งค่าทั่วไป
4/3/2017 7:57 PM ตั้งค่าระบบ เมนูรวมตั้งค่าระบบ ตั้งค่าทั่วไป ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

27 ตั้งค่าระบบ เมนูตั้งค่าระบบ ตั้งค่าทั่วไป
4/3/2017 7:57 PM ตั้งค่าระบบ เมนูตั้งค่าระบบ ตั้งค่าทั่วไป ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

28 ตั้งค่าระบบ เมนูตั้งค่าระบบ ตั้งค่าผู้ใช้งานโปรแกรม
4/3/2017 7:57 PM ตั้งค่าระบบ เมนูตั้งค่าระบบ ตั้งค่าผู้ใช้งานโปรแกรม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

29 ตั้งค่าระบบ เมนูตั้งค่าระบบ ตั้งค่าเครื่องพิมพ์
4/3/2017 7:57 PM ตั้งค่าระบบ เมนูตั้งค่าระบบ ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

30 ปรับปรุงข้อมูลออนไลน์
4/3/2017 7:57 PM ปรับปรุงข้อมูลออนไลน์ เมนูปรับปรุงข้อมูลออนไลน์ เลือกข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

31 ปรับปรุงข้อมูลออนไลน์
4/3/2017 7:57 PM ปรับปรุงข้อมูลออนไลน์ เมนูปรับปรุงข้อมูลออนไลน์ เลือกข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

32 ประวัติผู้เข้าใช้งาน
4/3/2017 7:57 PM ประวัติผู้เข้าใช้งาน เมนูประวัติผู้เข้าใช้งาน ระบบจะบันทึกข้อมูลบุคคลที่ เข้าใช้งาน Software ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

33 การถอนการติดตั้งโปรแกรมออกจากเครื่อง (Uninstall)
4/3/2017 7:57 PM การถอนการติดตั้งโปรแกรมออกจากเครื่อง (Uninstall) Software Version 5.0 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.


ดาวน์โหลด ppt Software Version 5.0 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google