งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ. ศ. 2553 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารสุข นนทบุรี ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ. ศ. 2553 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารสุข นนทบุรี ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ. ศ. 2553 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารสุข นนทบุรี ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) Software Version 5.0

2 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) Software Version 5.0

3 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

4 เลือก “ ถัดไป ” ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

5 1. เลือก “ ฉันได้อ่าน ข้อความลิขสิทธิ์ และยอมรับ...” 2. จากนั้น เลือก “ ถัดไป ”

6 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) เลือก “ ถัดไป ”

7 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) ขอเลข ลงทะเบียน สำหรับใช้ Software

8 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) Software Version 5.0

9 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) กรอกชื่อ และ รหัสผ่าน admin | admin

10 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) เมนูหลัก กิจกรรม ข้อมูลหลัก รวมแฟ้มกิจกรรม ส่งแฟ้มกิจกรรม ตั้งค่าระบบ ปรับปรุงข้อมูลออนไลน์ ประวัติผู้เข้าใช้งาน

11 เมนูกิจกรรม แฟ้มกิจกรรม >> สร้างแฟ้ม กิจกรรมใหม่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

12 สร้างแฟ้ม กิจกรรม สร้างแฟ้ม กิจกรรมใหม่ เพิ่มข้อมูลการจัด กิจกรรมตามช่องที่ กำหนดไว้

13 เก็บคะแนน กิจกรรม “ อ่านเลขที่ ลงทะเบียน ” หรือ ใส่ข้อมูลที่ทราบ ลงในช่อง “ คำค้น ” ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) คำค้ น อ่านเลข ลงทะเบียน

14 แสดงหน้าจอ “ แพทย์บันทึก หน่วยกิต ” ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

15 การใช้ระบบ Standby สำหรับ เก็บหน่วยกิต ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

16 กิจกรรม การใช้ระบบ Standby สำหรับ เก็บหน่วยกิต ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

17 เก็บคะแนน กิจกรรม ( หน้าจอ Standby) “ พิมพ์ EXIT ” ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

18 เมนูรวมแฟ้มกิจกรรม รวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละ เครื่อง รวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละ วัน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

19 รวมแฟ้มกิจกรรม หน้าจอรวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละ เครื่อง ( CME เป็น CCME ) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

20 รวมแฟ้มกิจกรรม หน้าจอรวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละ เครื่อง ( CME เป็น CCME ) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

21 เมนูรวมแฟ้มกิจกรรม ของแต่ละวัน การรวมไฟล์ ( CCME เป็น FCCME ) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

22 รวมแฟ้มกิจกรรม หน้าจอรวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละ วัน ( CCME เป็น FCCME ) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

23 รวมแฟ้มกิจกรรม หน้าจอรวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละ วัน ( CCME เป็น FCCME ) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

24 หน้าจอส่งแฟ้ม กิจกรรม แสดงหน้าจอสำหรับ การส่งไฟล์กิจกรรม ให้ทาง ศ. น. พ. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

25 หน้าจอส่งแฟ้ม กิจกรรม แสดงหน้าจอสำหรับ การส่งไฟล์กิจกรรม ให้ทาง ศ. น. พ. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

26 เมนูรวมตั้งค่าระบบ ตั้งค่าทั่วไป ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

27 เมนูตั้งค่าระบบ ตั้งค่าทั่วไป ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

28 เมนูตั้งค่าระบบ ตั้งค่าผู้ใช้งานโปรแกรม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

29 เมนูตั้งค่าระบบ ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

30 เมนูปรับปรุงข้อมูล ออนไลน์ เลือกข้อมูลที่ต้องการ ปรับปรุง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

31 เมนูปรับปรุงข้อมูล ออนไลน์ เลือกข้อมูลที่ต้องการ ปรับปรุง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

32 เมนูประวัติผู้เข้าใช้งาน ระบบจะบันทึกข้อมูลบุคคลที่ เข้าใช้งาน Software ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

33 Software Version 5.0


ดาวน์โหลด ppt วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ. ศ. 2553 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารสุข นนทบุรี ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google