งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม การวิเคราะห์พฤติกรรมบน Facebook Like or Unlike.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม การวิเคราะห์พฤติกรรมบน Facebook Like or Unlike."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม การวิเคราะห์พฤติกรรมบน Facebook Like or Unlike

2 วิธีการทำกิจกรรม 1. ผู้นำกิจกรรมแจกแผ่นป้าย Like และ Unlike ให้ผู้ เล่น 2. เปิดสไลด์ทีละแผ่นให้ผู้เล่นดู และให้ผู้เล่น อธิบายเหตุการณ์บนสไลด์ แล้วชูป้าย Like หรือ Unlike พร้อมอธิบายเหตุผล 3. เมื่อทำครบทุกสไลด์แล้ว ให้สรุปร่วมกันถึง พฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม / ไม่ควร ทำ บน Facebook เพราะเหตุใด เพื่อนำไปเป็น ข้อปฏิบัติในการใช้งาน Facebook อย่าง เหมาะสมต่อไป วิธีการทำกิจกรรม 1. ผู้นำกิจกรรมแจกแผ่นป้าย Like และ Unlike ให้ผู้ เล่น 2. เปิดสไลด์ทีละแผ่นให้ผู้เล่นดู และให้ผู้เล่น อธิบายเหตุการณ์บนสไลด์ แล้วชูป้าย Like หรือ Unlike พร้อมอธิบายเหตุผล 3. เมื่อทำครบทุกสไลด์แล้ว ให้สรุปร่วมกันถึง พฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม / ไม่ควร ทำ บน Facebook เพราะเหตุใด เพื่อนำไปเป็น ข้อปฏิบัติในการใช้งาน Facebook อย่าง เหมาะสมต่อไป

3 หรือ

4

5

6

7

8 โชว์นม ค๊ !!!

9 หรือ แวะมาช้ อปปิ้ง

10 หรือ

11 คลิปหลุดดารา......... รีบแชร์ก่อนถูกลบ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม การวิเคราะห์พฤติกรรมบน Facebook Like or Unlike.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google