งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัครสังฆ มณฑล กรุงเทพฯ เสนอ “ ลักษณะร่วมของ ชุมชนวัดในฝัน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัครสังฆ มณฑล กรุงเทพฯ เสนอ “ ลักษณะร่วมของ ชุมชนวัดในฝัน ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัครสังฆ มณฑล กรุงเทพฯ เสนอ “ ลักษณะร่วมของ ชุมชนวัดในฝัน ”

2 “ ลักษณะร่วมของชุมชน วัดในฝัน ” ประชากรของพระเจ้า เป็นกลุ่มคริสต ชนย่อย ที่เจริญชีวิต แบ่งปันพระวาจา ที่มีความรักต่อกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีพระคริสต เจ้าอยู่ท่ามกลาง พร้อมเปิดตัวสู่ สังคมในวงกว้าง ติดต่อสัมพันธ์ กับพี่น้องต่างศาสนา ต่างนิกาย เป็น พยานและประกาศพระคริสตเจ้า

3 ประชากรของพระเจ้า เป็นกลุ่มคริสตชนย่อย ที่เจริญชีวิต แบ่งปันพระ วาจา ที่มี ความรักต่อกัน เป็นน้ำ หนึ่งใจเดียวกัน

4 มีพระคริสตเจ้าอยู่ ท่ามกลาง

5 พร้อมเปิดตัวสู่สังคมในวง กว้าง ติดต่อสัมพันธ์กับพี่ น้องต่างศาสนา ต่างนิกาย เป็นพยานและประกาศพระ คริสตเจ้า

6


ดาวน์โหลด ppt อัครสังฆ มณฑล กรุงเทพฯ เสนอ “ ลักษณะร่วมของ ชุมชนวัดในฝัน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google