งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท The Knights of the Blessed Sacrament

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท The Knights of the Blessed Sacrament"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท The Knights of the Blessed Sacrament

2 ประวัติของคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS)
คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทมีกำเนิดตั้งแต่ ปี ค.ศ โดยภราดาไมเกิ้ล เรอเน เลอดิ๊ก เป็น ผู้สถาปนา คุณพ่อกาสตัล เ ป็นจิตตาธิการ และ นายเฟรด จี เดอ เยซูซ์ เป็นประธานคนแรก โดย มีสมาชิกเป็นคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และศิษย์เก่าของทั้ง 2 โรงเรียน

3 พระคริสตราชา

4 จิตตารมณ์ของคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท สมาชิกมีความศรัทธาเป็นพิเศษต่อศีลมหาสนิท

5 วัตถุประสงค์ เพื่อให้คาทอลิกชายหญิงได้มีโอกาสร่วมสังสรรค์กัน แสดงความเลื่อมใสศรัทธาเป็นพิเศษต่อศีลมหาสนิท

6 หน้าที่ของสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท
1 รับศีลมหาสนิทอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 2 เฝ้าศีลมหาสนิทอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 3 สวดสายประคำเป็นประจำทุกวัน 4 อ่านพระคัมภีร์ทุกวันเป็นประจำ

7 บำเพ็ญตนเป็นคนดี เข้าร่วมประชุมสม่ำเสมอ
5 บำเพ็ญตนเป็นคนดี 6 เข้าร่วมประชุมสม่ำเสมอ สวดภาวนาให้แก่เพื่อนสมาชิกทั้งที่มีชีวิตและล่วงลับไปแล้ว 7 มีความสามัคคี รักใคร่ ช่วยเหลือกันทุกวิธีทาง 8 9 เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางคณะจัดขึ้น

8 ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
1 คำภาวนาจากเพื่อนสมาชิกทุกวัน 2 ทุกเดือนจะได้มิสซาสุขสำราญสำหรับสมาชิกและครอบครัว 3 ทุกเดือนจะขอมิสซาอุทิศให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม จะได้รับความรู้เพิ่มพูนจากพระสงฆ์ จิตตาภิบาล และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิต 4 5 มีการอบรมเข้าเงียบ และฟื้นฟูจิตใจเป็นประจำทุกปี 6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่คณะจะจัดขึ้นเป็นครั้งคราว

9 สร้างเสริมความศรัทธา
โครงการประจำปี การสัมมนา 1 แสวงบุญ 2 เข้าเงียบ 3 ประชุมใหญ่ 4 5 สร้างเสริมความศรัทธา

10 วัดแม่พระฟาติมา (ดินแดง) วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ (บางบัวทอง)
รายชื่อวัด อาสนวิหารอัสสัมชัญ วัดแม่พระฟาติมา (ดินแดง) วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ (บางบัวทอง) วัดนักบุญเปโตร (สามพราน) วัดนักบุญอันนา (ท่าจีน) วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ วัดพระคริสตกษัตริย์ (นครปฐม)

11 8. วัดอัครเทวดามีคาแอล (สะพานใหม่) 9. วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ (บางแค)
รายชื่อวัด 8. วัดอัครเทวดามีคาแอล (สะพานใหม่) 9. วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ (บางแค) 10. วัดนักบุญอันเดร (บางภาษี) 11. วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (สามเสน) 12. วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (บางเชือกหนัง) 13. วัดพระบิดาเจ้า (ทิพวัล)

12 แสวงบุญ 7 พ.ค.2011 มูลนิธิคุณพ่อเรย์และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา
แสวงบุญ 7 พ.ค มูลนิธิคุณพ่อเรย์และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา

13 เฝ้าศีลมหาสนิทสัญจร วันที่ 29 พฤษภาคม 2011 วัดนักบุญเปโตร
เฝ้าศีลมหาสนิทสัญจร วันที่ 29 พฤษภาคม วัดนักบุญเปโตร

14 งานฉลอง 85 ปี คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท The Knights of the Blessed Sacrament

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google