งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะอัศวินแห่งศีลมหา สนิท The Knights of the Blessed Sacrament.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะอัศวินแห่งศีลมหา สนิท The Knights of the Blessed Sacrament."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะอัศวินแห่งศีลมหา สนิท The Knights of the Blessed Sacrament

2 ประวัติของคณะอัศวินแห่งศีล มหาสนิท ( KBS ) คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทมี กำเนิดตั้งแต่ ปี ค. ศ. 1926 โดย ภราดาไมเกิ้ล เรอเน เลอดิ๊ก เป็น ผู้สถาปนา คุณพ่อกาสตัล เ ป็นจิต ตาธิการ และ นายเฟรด จี เดอ เยซูซ์ เป็นประธานคนแรก โดย มี สมาชิกเป็นคุณครูโรงเรียน อัสสัมชัญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และศิษย์เก่าของทั้ง 2 โรงเรียน

3 พระคริสตราชา

4 จิตตารมณ์ของคณะอัศวินแห่งศีลมหา สนิท สมาชิกมีความศรัทธาเป็นพิเศษต่อศีล มหาสนิท

5 วัตถุประสงค์ เพื่อให้คาทอลิกชายหญิงได้มี โอกาสร่วมสังสรรค์กัน แสดงความเลื่อมใสศรัทธาเป็นพิเศษ ต่อศีลมหาสนิท

6 หน้าที่ของสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท รับศีลมหาสนิทอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เฝ้าศีลมหาสนิทอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง สวดสายประคำเป็นประจำทุกวัน 1 2 3 4 อ่านพระคัมภีร์ทุกวันเป็นประจำ

7 ย บำเพ็ญตนเป็นคนดี เข้าร่วมประชุมสม่ำเสมอ สวดภาวนาให้แก่เพื่อนสมาชิกทั้งที่มีชีวิตและล่วงลับไปแล้ว มีความสามัคคี รักใคร่ ช่วยเหลือกันทุกวิธีทาง 6 7 8 เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางคณะจัดขึ้น 5 9

8 ทุกเดือนจะขอมิสซาอุทิศให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ คำภาวนาจากเพื่อนสมาชิกทุกวัน ทุกเดือนจะได้มิสซาสุขสำราญสำหรับสมาชิกและครอบครัว 1 2 5 มีการอบรมเข้าเงียบ และฟื้นฟูจิตใจเป็นประจำทุกปี 6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่คณะจะจัดขึ้นเป็นครั้งคราว 3 จะได้รับความรู้เพิ่มพูนจากพระสงฆ์ จิตตาภิบาล และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิต 4

9 การสัมมนา โครงการประจำปี แสวงบุญ ประชุมใหญ่ เข้าเงียบ สร้างเสริมความศรัทธา 1 2 3 4 5

10 1. อาสนวิหารอัสสัมชัญ 2. วัดแม่พระฟาติมา ( ดินแดง ) 3. วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ ( บางบัวทอง ) 4. วัดนักบุญเปโตร ( สาม พราน ) 5. วัดนักบุญอันนา ( ท่าจีน ) 6. วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้น สวรรค์ 7. วัดพระคริสตกษัตริย์ ( นครปฐม ) รายชื่อวัด รายชื่อวัด

11 8. วัดอัครเทวดามีคาแอล ( สะพานใหม่ ) 9. วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ ( บาง แค ) 10. วัดนักบุญอันเดร ( บาง ภาษี ) 11. วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ( สามเสน ) 12. วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร ( บางเชือกหนัง ) 13. วัดพระบิดาเจ้า ( ทิพวัล ) รายชื่อวัด รายชื่อวัด

12 แสวงบุญ 7 พ. ค. 2011 มูลนิธิคุณพ่อเรย์และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา

13 เฝ้าศีลมหาสนิทสัญจร วันที่ 29 พฤษภาคม 2011 วัดนักบุญเปโตร

14 งานฉลอง 85 ปี คณะอัศวินแห่ง ศีลมหาสนิท

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt คณะอัศวินแห่งศีลมหา สนิท The Knights of the Blessed Sacrament.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google