งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HR NEWS ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคม ได้มอบของที่ระลึกให้กับ พนักงานทำงาน ครบ 20 ปี 10 ปี และ 5 ปี เดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม 2551 คุณมยุรี อรุณเกษรฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HR NEWS ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคม ได้มอบของที่ระลึกให้กับ พนักงานทำงาน ครบ 20 ปี 10 ปี และ 5 ปี เดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม 2551 คุณมยุรี อรุณเกษรฤทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HR NEWS ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคม ได้มอบของที่ระลึกให้กับ พนักงานทำงาน ครบ 20 ปี 10 ปี และ 5 ปี เดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม 2551 คุณมยุรี อรุณเกษรฤทธิ์ หัวหน้าแผนกบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน คุณมยุรี อรุณเกษรฤทธิ์ หัวหน้าแผนกบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน ครบ 10 ปี เดือน มิถุนายน

2 HR NEWS คุณสมใจ แซ่อึ้ง ผู้จัดการแผนกอาวุโส สำนักพิมพ์โรงเรียน ฝ่ายโรงเรียนภาษาและ วัฒนธรรม คุณสมใจ แซ่อึ้ง ผู้จัดการแผนกอาวุโส สำนักพิมพ์โรงเรียน ฝ่ายโรงเรียนภาษาและ วัฒนธรรม ครบ 20 ปี เดือน กรกฎาคม ครบ 10 ปี เดือน กรกฎาคม คุณฮิโรโกะ อาซามิ ผู้จัดการแผนก วิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวางแผนองค์กร คุณฮิโรโกะ อาซามิ ผู้จัดการแผนก วิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวางแผนองค์กร

3 HR NEWS คุณมนสิชา วงค์ษา หัวหน้างานสนับสนุน ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม คุณมนสิชา วงค์ษา หัวหน้างานสนับสนุน ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม ครบ 5 ปี เดือน กรกฎาคม ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ขอแสดงความ ยินดีด้วยค่ะ


ดาวน์โหลด ppt HR NEWS ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคม ได้มอบของที่ระลึกให้กับ พนักงานทำงาน ครบ 20 ปี 10 ปี และ 5 ปี เดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม 2551 คุณมยุรี อรุณเกษรฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google