งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมข้อมูลขึ้น web ธนิษฐา ชุ่มปัก. 1. พิมพ์ข้อมูลเกียรติประวัติและรางวัลดีเด่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมข้อมูลขึ้น web ธนิษฐา ชุ่มปัก. 1. พิมพ์ข้อมูลเกียรติประวัติและรางวัลดีเด่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมข้อมูลขึ้น web ธนิษฐา ชุ่มปัก

2 1. พิมพ์ข้อมูลเกียรติประวัติและรางวัลดีเด่น

3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

4 2. พิมพ์ข้อมูล Holding วารสารฉบับใหม่ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ได้รับข้อมูลจากงานวารสาร ( รายเดือน ) เพื่อ เตรียมนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ห้องสมุด

5 วารสารภาษาอังกฤษ ต้นฉบับ

6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

7 วารสารภาษาไทย ต้นฉบับ

8 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

9 3. สแกนภาพหนังสือ 48 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล ( 2501-2549 ) ต้นฉบับ

10 4. ค้นหาข้อมูลรายชื่อบุคลากรสายวิชาการและรูป เพื่อจัดทำเว็บเพจ ใน SC Internet ภาษาอังกฤษ

11 5. พิมพ์ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน ทุกภาควิชา / หน่วยงาน ตรวจชื่อภาษาไทยและเติมชื่อภาษาอังกฤษ

12 6. พิมพ์แบบฟอร์มต่างๆของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเงินอุดหนุน พนักงานเงินรายได้ ขึ้นเว็บสายสนับสนุนเพื่อสะดวกในการใช้

13 เสร็จเรียบร้อยพร้อมนำไปใช้งาน

14 7. สรุปแบบประเมินการบรรยายและฝึกอบรม

15 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

16 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมข้อมูลขึ้น web ธนิษฐา ชุ่มปัก. 1. พิมพ์ข้อมูลเกียรติประวัติและรางวัลดีเด่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google