งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อนุสัญญา CITES - การตีความเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติมี ผลกระทบอย่างมากต่อ ขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ - เกี่ยวพันอย่างสลับซับซ้อนกับมิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อนุสัญญา CITES - การตีความเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติมี ผลกระทบอย่างมากต่อ ขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ - เกี่ยวพันอย่างสลับซับซ้อนกับมิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อนุสัญญา CITES - การตีความเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติมี ผลกระทบอย่างมากต่อ ขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ - เกี่ยวพันอย่างสลับซับซ้อนกับมิติ ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง

2 พ. ร. บ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ. ศ. 2535 สัตว์ป่าสงวน - ครอบครองไม่ได้, เพาะพันธุ์ไม่ได้, ค้า ไม่ได้ สัตว์ป่าคุ้มครอง - ควบคุมการคุ้มครอง, ควบคุมการนำ เคลื่อนที่ - ห้ามค้า, ห้ามเพาะพันธุ์ สัตว์ป่าคุ้มครองที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์เพื่อ การค้า - กำหนดชนิดที่อนุญาต - ขออนุญาตเพาะพันธุ์ ( ที่มาของพ่อ - แม่ พันธุ์ ) - แจ้งเกิด แจ้งตาย ทำเครื่องหมาย - ขออนุญาตค้า - ขออนุญาตนำเคลื่อนที่เพื่อการค้า - คนซื้อต้องขออนุญาตครอบครอง WWW.BEDO. OR.TH

3 • เน้นการคุ้มครอง • ขาดทัศนคติเชิงเศรษฐกิจ • ขาดการสงเสริมและพัฒนา ธุรกิจ • มากด้วยระเบียบและข้อ กฏหมาย ปรัชญาของกฎหมายการ คุ้มครองชีวภาพ WWW.BEDO. OR.TH

4 CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora •Convention Text-Legal binding (25 articles) •Resolutions-non-legal binding (adopted at Cops) WWW.BEDO. OR.TH

5 CITES App I. • ห้ามนำเข้าโดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้น เพื่อการค้า ( Not primarily for commercial purposes) • ประเทศผู้นำเข้าต้องให้เหตุผลแสดงว่า ไม่ได้นำเข้าเพื่อการค้า • แต่มีข้อยกเว้นตาม Article VII. (4) WWW.BEDO. OR.TH

6 Article III •Regulation of trade in specimens of species included in Appendix I. •A management Authority of the state of import is satisfied that the specimen is not to be used for primarily commercial purposes WWW.BEDO. OR.TH WWW.BEDO. OR.TH Article III (3- c)

7 •Exemptions and Other Special Provisions Relating to Trade •Specimens of an animal species included in Appendix I bred in captivity for commercial purposes shall be deemed to be specimens of species included in Appendix II WWW.BEDO. OR.TH Article VII Article VII (4)

8 Conf. 12.10 •Guidelines for a procedure to register and monitor operations that breed Appendix I animal species for commercial purposes WWW.BEDO. OR.TH

9 แนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาใน วิธีการปฏิบัติตามพรบ. สงวนฯ 2535 และ CITES นำประเด็นปัญหาด้านกฎหมายและข้อบังคับ ตาม - พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ. ศ. 2535 - อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ WWW.BEDO. OR.TH


ดาวน์โหลด ppt อนุสัญญา CITES - การตีความเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติมี ผลกระทบอย่างมากต่อ ขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ - เกี่ยวพันอย่างสลับซับซ้อนกับมิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google